Music by The Refusers

Friday, June 14, 2024

Mos jini si ata që....Një citim nga MN Hopkins

Mos jini si ata që flasin për dashurinë dhe lirinë dhe inkurajojnë atë që është më e dobët brenda të tjerëve vetëm për t'i manipuluar ata për qëllimet e tyre. Mos i pranoni fjalët e atyre që flasin për paqen dhe lirinë dhe përhapin vdekjen dhe shkatërrimin në botën tonë. Siç tha dikur Krishti:  "Do t'i njihni ata nga frytet e tyre".

© MN Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

No comments: