Music by The Refusers

Friday, June 14, 2024

Nebuďte jako ti, kteří....Citát M.N. Hopkinse

Nebuďte jako ti, kdo mluví o lásce a svobodě a podporují v druhých to nejslabší jen proto, aby je zmanipulovali pro své vlastní cíle.  Nepřijímejte slova těch, kteří mluví o míru a svobodě a šíří v našem světě smrt a zkázu. Jak kdysi řekl Kristus: „Poznáte je po jejich ovoci.“

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

https://mnhopkins.blogspot.com/2024/06/be-not-as-those-whoa-quotation-by-mn.html

No comments: