Music by The Refusers

Thursday, June 6, 2024

Om du bara ville...Utdrag ur M.N. Hopkins

Systemets slavar finansierar sin egen förslavning. Detta är verkligen galenskap och onödigt om bara människor kunde se klart och stå beslutsamt tillsammans och inte längre mata odjuret med sitt livsblod och sin livsenergi. Kom tillbaka till dina sunda sinnen och se klart vad du har blivit och vad du skulle kunna bli om du bara ville.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in  English, please click on the link below:

No comments: