Music by The Refusers

Thursday, December 29, 2022

Happy New Year 2023

 


Wishing all who have visited my blog this year, 2022, a very Happy New Year 2023.

Kindest and warmest regards,

Mike

In Freedom Is Grown A Loving And Kind Heart - A Quotation from M.N. Hopkins


Be responsible and part of the human community and have no concern for all the false ones who teach fear and lack of concern for their fellow humans. Live by example. Give your love freely. For, in freedom is grown a loving and kind heart.

©  M.N. Hopkins

To read more of my poems & quotations, please click on the link below:

Wednesday, December 28, 2022

Work With Light For the Whole World - An Inspirational Quotation from Omraam Mikhael Aivanhov


Work for the whole world - Ask light to impregnate your every cell.

"The time has come for us to learn to work not only for ourselves but for the whole world. To put this new philosophy into practice, we must raise our thoughts to heaven in order to bring the light, love and peace from on high down onto the physical plane.

Heavenly life must descend into matter, into the physical body, and shine through it. This is why when you pray and meditate, you must ask for this light, this spirit, this divine power to descend upon you and impregnate your every cell. One day, after having worked in this way for years, you will sense that heaven is within you, that light is within you, that love is within you. Then it becomes much easier to lead others towards what is good, to help them, and to bring them peace and joy."

Omraam Mikhael Aivanhov

 

Tuesday, December 27, 2022

2023 - Seven Variations Of The Same Theme - Seven Poems by M.N. Hopkins

Version # 1

2023

Freedom or a life enslaved

We all have choices

©  2022  M.N. Hopkins

Version # 2

2023

Freedom or a life enslaved

We will move forward

©  2022  M.N. Hopkins

Version # 3

2023

Freedom or a life enslaved

Submit to their evil

©  2022  M.N. Hopkins

Version # 4

2023

Freedom or a life enslaved

Forward to freedom

©  2022  M.N. Hopkins

Version # 5

2023

Freedom or a life enslaved

Ensure our future

©  2022  M.N. Hopkins

Version # 6

2023

Freedom or a life enslaved

Ensure our freedom

©  2022  M.N. Hopkins

Version # 7

2023

Freedom or a life enslaved

We have the power

©  2022  M.N. Hopkins

Note:  I wrote these poems in the haiku style of poetry a few days ago with variations of the same theme.  2023 is 5 syllables in the way that I pronounce it, Twenty, Twenty Three. Change a word or a few words and the meaning changes slightly yet still keeps the major theme of the poem.  If you would be so kind as to please reply with the number of the Version that most resonates with you.  I published these seven poems for the first time today, the 27th of December, 2022.

To read more of my poems & quotations, please click on the link below:

Monday, December 26, 2022

A New Wave Of Divine Love Is Coming - A Visionary Quotation from Beinsa Douno

A new wave is coming from the Cosmos – the wave of Divine Love. It is also called ‘the wave of fire,’ which will purify the world.    This wave has powerful vibrations which not every human being can endure. Those who are ready to endure the vibrations of this wave and accept it—they will shine. For those who cannot endure the vibrations of this wave, it will be a fire which will consume them, or they will pass through the greatest sufferings and also come to repentance. These sufferings will prepare them to accept Love and to awaken themselves. This wave of Divine fire will consume all those who are not purified.  As long as the lives of human beings are not purified, their lives will have no meaning.

Do not have fear but be alert and aware. We have to work on ourselves to develop spiritually and to be able to pass through the fire and survive. In order to endure the sufferings and tests through which humanity will pass, we need to be wearing armor and a helmet!

In this difficult time you will come to know God and you will understand that God is a great power which transforms everything into good. Be calm and peaceful and know that the time you are living in now is the best time.”

Beinsa Douno

Peter Deunov (1864-1944) is an incarnation of an important spiritual Individuality and was a spiritual teacher of esoteric Christianity. As a spiritual teacher he used the name Beinsa Douno and not his native name Peter Deunov.

Sunday, December 25, 2022

Time To Human(e) Up - A Poem by M.N. Hopkins

We all have the same

Human core values within

Time to humane up

©  2022  M.N. Hopkins

Note:  I wrote this poem in the haiku style of poetry inspired after watching a Chinese movie and seeing they hold the same human values as those in the North, South, East or West.  We are all of the human family with the same hopes and aspirations at our core.  I published it for the first time today, the 25th of December, 2022.

To read more of my poems & quotations, please click on the link below:

Miracles Are Happening For You - A Quotation from Sachin Patel

Thursday, December 22, 2022

Wednesday, December 21, 2022

Jesus And The Master, Work To Imitate Them - The Wisdom of Omraam Mikhael Aivanhov


Jesus and the Master - do not glorify them but rather work to imitate them

"All Christians are proud of Jesus. ‘No one is greater than our Lord Jesus!’ they say. Yes, Jesus is Jesus, but what are they? Lazy, ignorant people who make no effort to try and be like him.

So many disciples behave in the same way towards their master. They say, ‘Our Master is unique!’ and they place photographs of him everywhere. They are even ready to fight someone who doubts that he is the best, the greatest, the most powerful of masters. But are they ready to imitate his attitude and his philosophy? No, a master is there to be glorified, not imitated. How much better it would be if you stopped putting your master on a pedestal and made up your minds to adopt some of his ideas and put them into practice!"

Omraam Mikhael Aivanhov

Omraam Mikhaël Aïvanhov was a Bulgarian philosopher, pedagogue, mystic, and esotericist. A leading 20th-century teacher of Western Esotericism in Europe, he was a disciple of Peter Deunov, the founder of the Universal White Brotherhood.

 

Tuesday, December 20, 2022

'n Boodskap oor die behoefte aan eerlike lewe - 'N Diskoers deur MN Hopkins

Eerlike lewe :

Lig en Lig alleen is genoeg om alle kwale en siektes te genees van die mensdom se lang lys van illusionêre klagtes.   Want Lig bring daarmee 'n eerlikheid in die lewe en op 'n eerlike manier kan die illusies van siekte nie in die mens bestaan ​​nie.

Want die mens is geleer om siek te wees soos hy geleer is om oneerlik te wees deur diegene wat mislei en verkeerd inlig vir hul eie selfsugtige doeleindes.   Vir 'n terugkeer na eerlike lewe sal 'n terugkeer na gesonde individue sowel as groepe binne menslike gemeenskappe verseker.

Eerlikheid is wat vandag die nodigste is.  Die mens is geleer om te lieg soos hy geleer is om te mislei.   Want wanneer 'n paar 'n valse werklikheid of illusie opdring, kan die mens nie meer met helder oë sien, met helder emosie voel en met 'n helder verstand dink nie.   Rede bestaan ​​nie meer in hierdie stelsel van gedwonge beheer nie en siekte heers.

'n Natuurlike stelsel wat na 'n onnatuurlike een verander is, sal altyd siekte of konflikte in die menslike organisme vertoon.   Kieme, mikrobes, virusse en bakterieë was alles die skeppings van 'n siek gees wat ander daartoe gelei het om eerder in siekte as in gesondheid te glo.

Die konsentrasie is nou op swakheid van elke soort en nie meer op die mens se natuurlike krag en gesondheid gevoed deur 'n sterk verstand wat nie beheer word deur invloede van buite nie.   Die mens reageer nou op gefabriseerde gerugte en leuens wat versterk word deur vervalste inligting en statistieke wat geen sin maak of geen sin sou maak as die mens nog die vermoë gehad het om helder te dink en die realiteit van sy of haar bestaan ​​hier in die wêreld van die mens raak te sien nie.

’n Eenvoudige uitsig is altyd beter.   Kompleksiteit was die uitvinding van diegene wat verwar in 'n poging om die mensdom se rigting te beheer.

Stop en kyk nie net na die buitenste landskap nie, maar kyk na binne om te sien waar die waarheid dit tuis maak.   Vertrou nie meer jou media nie.   Want hulle is niks meer as die middel om massa mislei te word nie.   Jy word gebombardeer met 'n menigte nuttelose inligting om jou aandag af te lei en te hou van werklike inligting vir jou besluitnemingsprosesse.   Trouens, jy het jou besluitnemingsvermoëns prysgegee en dit aan ’n paar ander oorgegee wat jou vermaak eerder as om jou intelligent van die wêreld om jou in te lig.

Ons sien baie donker wolke wat binne jou menslike gemeenskappe opkom.   Dit is 'n natuurlike proses wat moet plaasvind voor die vrylating van Lig in jou wêreld.

Daar is nou soveel konflikte as die paar 'n laaste desperate poging aanwend om die sake van die mens te beheer.   Dit sal misluk aangesien alle pogings wat van 'n ego-bron kom, sal misluk.

Moenie vrees nie en weet dat balans weer na jou wêreld sal terugkeer en vriendelikheid en gesonde verstand sal weer die sake van die Mens regeer.   Want min kan die behoefte sien om weer met beide die Natuur en met God te verbind.   Dit is die enigste manier om balans in jou wêreld te handhaaf.

Laat vrees nie jou gids wees nie, maar laat liefde en rede weer heers.

© MN Hopkins

To read the original discourse in English, please click on the link below:

Dürüst Yaşam İhtiyacı Hakkında Bir Mesaj - M.N. Hopkins'in Bir Söylemi

Dürüst Yaşam:

Işık ve sadece Işık, insanoğlunun uzun yanılsamalı şikâyetler listesindeki tüm hastalıkları iyileştirmek için yeterlidir.  Çünkü Işık beraberinde yaşamda dürüstlüğü getirir ve dürüst bir şekilde insanda hastalık yanılsamaları var olamaz.

Çünkü insana, kendi bencil amaçları için yanlış yönlendiren ve yanlış bilgilendirenler tarafından dürüst olmaması öğretildiği için hasta olması da öğretilmiştir.  Dürüst yaşama geri dönüş, sağlıklı bireylere olduğu kadar insan toplulukları içindeki gruplara da geri dönüşü sağlayacaktır.

Bugün en çok ihtiyaç duyulan şey dürüstlüktür.  İnsana yalan söylemesi öğretildiği gibi aldatması da öğretilmiştir.  Çünkü birkaç kişi sahte bir gerçeklik ya da yanılsama dayattığında, artık insan net gözlerle göremez, net duygularla hissedemez ve net bir zihinle düşünemez.  Bu zorla kontrol sisteminde artık akıl yoktur ve hastalık hüküm sürer.

Doğal bir sistem doğal olmayan bir sisteme dönüştürüldüğünde, insan organizması içinde her zaman hastalık ya da çatışmalar ortaya çıkacaktır.  Mikroplar, mikroplar, virüsler ve bakteriler, başkalarını sağlıktan ziyade hastalığa inandıran hasta bir zihnin yaratımlarıdır.

Artık insanın doğal gücüne ve dış etkiler tarafından kontrol edilmeyen güçlü bir zihin tarafından beslenen sağlığına değil, her türden zayıflığa odaklanılmaktadır.  İnsan artık hiçbir anlam ifade etmeyen ya da İnsan hala net düşünebilme ve İnsan dünyasındaki varlığının gerçekliğini görebilme yeteneğine sahip olsaydı hiçbir anlam ifade etmeyecek olan yanlış bilgiler ve istatistiklerle desteklenen uydurma söylentilere ve yalanlara tepki vermektedir.

Basit bir bakış açısı her zaman daha iyidir.  Karmaşıklık, İnsanoğlunun yönünü kontrol etmek amacıyla kafa karıştıranların icadıdır.

Durun ve sadece dış manzaraya değil, gerçeğin nerede yuva kurduğunu görmek için içinize de bakın.  Artık medyalarınıza güvenmeyin.  Çünkü onlar kitleleri kandırmak için kullanılan araçlardan başka bir şey değildir.  Karar verme süreçlerinizde dikkatinizi dağıtmak ve sizi gerçek bilgiden uzak tutmak için çok sayıda yararsız bilgiyle bombardımana tutuluyorsunuz.  Aslında, karar verme yeteneklerinizden vazgeçtiniz ve onları sizi etrafınızdaki dünya hakkında akıllıca bilgilendirmek yerine eğlendiren birkaç kişiye devrettiniz.

İnsan topluluklarınız içinde pek çok kara bulutun yükseldiğini görüyoruz.  Bu, Işığın dünyanıza salıverilmesinden önce gerçekleşmesi gereken doğal bir süreçtir.

Azınlık, İnsanlığın işlerini kontrol etmek için son bir umutsuz girişimde bulunurken, şu anda pek çok çatışma var.  Ego kaynağından gelen tüm çabaların başarısız olacağı gibi bu da başarısız olacaktır.

Korkmayın ve bilin ki denge yeniden dünyanıza dönecek ve İnsanoğlunun işlerine yeniden nezaket ve akıl hâkim olacaktır.  Çünkü çok az kişi hem Doğa'ya hem de Tanrı'ya yeniden bağlanma ihtiyacını görebilmektedir.  Dünyanızda dengeyi korumanın tek yolu budur.

Korkunun rehberiniz olmasına izin vermeyin, bırakın sevgi ve akıl bir kez daha hüküm sürsün.

© M.N. Hopkins

To read the original discourse in English, please click on the link below:

ईमानदार जीवन जीने की आवश्यकता के बारे में एक संदेश - एमएन हॉपकिंस का एक प्रवचन

ईमानदार जीवन :

मानवजाति की भ्रामक शिकायतों की लंबी सूची से सभी बीमारियों और बीमारियों को ठीक करने के लिए केवल प्रकाश और प्रकाश ही काफी है।   इसके साथ प्रकाश के लिए जीवन में एक ईमानदारी आती है और एक ईमानदार तरीके से मनुष्य में बीमारी का भ्रम नहीं हो सकता।

मनुष्य को बीमार होना सिखाया गया था क्योंकि उसे उन लोगों द्वारा बेईमानी करना सिखाया गया था जो अपने स्वार्थ के लिए गुमराह करते हैं और गलत सूचना देते हैं।   ईमानदार जीवन की वापसी के लिए स्वस्थ व्यक्तियों के साथ-साथ मानव समुदायों के समूहों में वापसी सुनिश्चित होगी।

ईमानदारी की आज सबसे ज्यादा जरूरत है।  मनुष्य को झूठ बोलना सिखाया गया है क्योंकि उसे धोखा देना सिखाया गया है।   क्योंकि जब कुछ लोग झूठी वास्तविकता या भ्रम थोपते हैं तो मनुष्य स्पष्ट आँखों से नहीं देख सकता, स्पष्ट भावनाओं के साथ महसूस कर सकता है, और स्पष्ट मन से सोच सकता है।   जबरन नियंत्रण की इस व्यवस्था में अब कारण मौजूद नहीं है और बीमारी प्रबल हो जाती है।

एक प्राकृतिक प्रणाली को एक अप्राकृतिक में बदल दिया गया हमेशा मानव जीव के भीतर बीमारी या संघर्ष प्रदर्शित करेगा।   कीटाणु, कीटाणु, विषाणु, और जीवाणु सभी एक बीमार दिमाग की रचनाएँ थीं जिन्होंने दूसरों को स्वास्थ्य के बजाय बीमारी में विश्वास करने के लिए प्रेरित किया।

ध्यान अब हर तरह की कमजोरी पर है और अब मनुष्य की प्राकृतिक शक्ति और स्वास्थ्य पर नहीं है जो एक मजबूत दिमाग द्वारा पोषित है जो बाहरी प्रभावों से नियंत्रित नहीं होता है।   मनुष्य अब मनगढ़ंत अफवाहों पर प्रतिक्रिया करता है और झूठी सूचनाओं और आँकड़ों द्वारा प्रबलित झूठ का कोई मतलब नहीं है या कोई मतलब नहीं होगा यदि मनुष्य के पास अभी भी स्पष्ट रूप से सोचने और यहाँ मनुष्य की दुनिया में अपने अस्तित्व की वास्तविकता को देखने की क्षमता है।

एक साधारण दृश्य हमेशा बेहतर होता है।   जटिलता उन लोगों का आविष्कार थी जो मानवजाति की दिशा को नियंत्रित करने के प्रयास में भ्रमित करते हैं।

रुकें और न केवल बाहरी परिदृश्य को देखें, बल्कि यह देखने के लिए भीतर देखें कि सत्य अपना घर कहाँ बनाता है।   अब अपने मीडिया पर भरोसा नहीं है।   क्योंकि वे बड़े पैमाने पर धोखा देने के साधन से ज्यादा कुछ नहीं हैं।   आपका ध्यान भटकाने के लिए और आपकी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के लिए आपको वास्तविक जानकारी से दूर रखने के लिए बहुत सी बेकार सूचनाओं की बमबारी की जाती है।   वास्तव में, आपने अपनी निर्णय लेने की क्षमता को छोड़ दिया है और उन्हें कुछ अन्य लोगों को सौंप दिया है जो आपके आसपास की दुनिया को बुद्धिमानी से सूचित करने के बजाय मनोरंजन करते हैं।

हम आपके मानव समुदायों के भीतर कई काले बादल उठते हुए देखते हैं।   यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो आपकी दुनिया में प्रकाश के विमोचन से पहले होनी चाहिए।

अब बहुत सारे संघर्ष हैं क्योंकि कुछ मनुष्य के मामलों को नियंत्रित करने के लिए अंतिम हताश प्रयास करते हैं।   यह विफल हो जाएगा क्योंकि अहंकार के स्रोत से आने वाले सभी प्रयास विफल हो जाएंगे।

कोई डर नहीं है और जान लें कि संतुलन फिर से आपकी दुनिया में लौट आएगा और दया और विवेक फिर से मनुष्य के मामलों पर राज करेगा।   कुछ के लिए प्रकृति और ईश्वर दोनों को फिर से जोड़ने की आवश्यकता को देख सकते हैं।   अपनी दुनिया में संतुलन बनाए रखने का यही एकमात्र तरीका है।

डर को अपना मार्गदर्शक न बनने दें, बल्कि प्रेम और तर्क को एक बार फिर से राज करने दें।

© एमएन हॉपकिंस

To read the original discourse in English, please click on the link below:

इमानदार जीवनको आवश्यकता बारे सन्देश - एमएन हॉपकिन्स द्वारा एक प्रवचन

इमानदार जीवनयापन:

मानवजातिको भ्रमपूर्ण गुनासोहरूको लामो सूचीबाट सबै रोग र रोगहरू निको पार्नको लागि प्रकाश र प्रकाश मात्र पर्याप्त छ।   किनकि यसको प्रकाशले जीवनमा इमानदारी ल्याउँछ र इमानदार तरिकाले मानिसमा रोगको भ्रम रहन सक्दैन।

किनकि मानिसलाई बिरामी हुन सिकाइएको थियो जसरी उसलाई आफ्नै स्वार्थको लागि भ्रामक र गलत जानकारी दिनेहरूद्वारा बेइमान हुन सिकाइएको थियो।   इमानदार जीवनमा फर्कनका लागि स्वस्थ व्यक्तिहरू र मानव समुदाय भित्रका समूहहरूमा फर्किने बीमा हुनेछ।

इमान्दारिता आजको सबैभन्दा धेरै आवश्यक छ।  मानिसलाई झूट बोल्न सिकाइएको छ जसरी उसलाई धोका दिन सिकाइएको छ।   किनकी केहिले झुटो वास्तविकता वा भ्रम थोपर्दा मानिसले स्पष्ट आँखाले देख्न, स्पष्ट भावनाले महसुस गर्न र स्पष्ट दिमागले सोच्न सक्दैन।   जबरजस्ती नियन्त्रणको यो प्रणालीमा कारण अब अवस्थित छैन र रोग व्याप्त छ।

एक प्राकृतिक प्रणाली एक अप्राकृतिक एक मा परिवर्तन सधैं रोग वा मानव जीव भित्र संघर्ष प्रदर्शन गर्नेछ।   कीटाणुहरू, सूक्ष्मजीवहरू, भाइरसहरू र ब्याक्टेरियाहरू सबै बिरामी दिमागका सृष्टिहरू थिए जसले अरूलाई स्वास्थ्यमा नभई रोगमा विश्वास गर्न उत्प्रेरित गर्‍यो।

एकाग्रता अब हरेक प्रकारको कमजोरीमा छ र अब बाहिरी प्रभावहरूद्वारा नियन्त्रित नभएको बलियो दिमागद्वारा पोषण गरिएको मानिसको प्राकृतिक शक्ति र स्वास्थ्यमा छैन।   मानिसले अब मनगढन्ते अफवाहहरू र झूटहरूमा प्रतिक्रिया दिन्छ जुन गलत जानकारी र तथ्याङ्कहरूद्वारा सुदृढ हुन्छ जुन कुनै अर्थ छैन वा कुनै अर्थ हुँदैन यदि मानिस अझै स्पष्ट रूपमा सोच्ने र मानिसको संसारमा आफ्नो अस्तित्वको वास्तविकता हेर्न सक्ने क्षमता थियो भने।

एक साधारण दृश्य सधैं राम्रो छ।   जटिलता मानवजातिको निर्देशन नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा भ्रमित गर्नेहरूको आविष्कार थियो।

रोक्नुहोस् र बाहिरी परिदृश्य मात्र नहेर्नुहोस्, तर सत्यले यसलाई घर बनाउँदछ भनेर भित्र हेर्नुहोस्।   अब तपाइँको मिडियाहरूमा विश्वास नगर्नुहोस्।   किनभने तिनीहरू सामूहिक धोका दिने माध्यमबाहेक अरू केही होइनन्।   तपाईलाई विचलित गर्न र तपाईको निर्णय लिने प्रक्रियाको लागि वास्तविक जानकारीबाट जोगाउन धेरै बेकार जानकारीको साथ बमबारी गरिएको छ।   वास्तवमा, तपाईंले आफ्नो निर्णय गर्ने क्षमता त्यागेको छ र तिनीहरूलाई तपाईंको वरपरको संसारको बारेमा बुद्धिमानीपूर्वक जानकारी दिनुको सट्टा मनोरञ्जन गर्ने केही व्यक्तिहरूलाई सुम्पनुभएको छ।

हामी तपाईको मानव समुदाय भित्र धेरै कालो बादलहरू उठेको देख्छौं।   यो एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो जुन तपाईंको संसारमा प्रकाशको रिलीज हुनु अघि हुनुपर्दछ।

त्यहाँ अहिले धेरै द्वन्द्वहरू छन् किनकि थोरैले मानिसको मामिलामा नियन्त्रण गर्न अन्तिम हताश प्रयास गर्छन्।   यो असफल हुनेछ किनकि अहंकार स्रोतबाट आउने सबै प्रयासहरू असफल हुनेछन्।

कुनै डर नगर्नुहोस् र जान्नुहोस् कि सन्तुलन फेरि तपाईंको संसारमा फर्किनेछ र दया र विवेकले मानिसको मामिलामा फेरि शासन गर्नेछ।   प्रकृति र ईश्वर दुवैसँग पुन: जडान गर्नुपर्ने आवश्यकता थोरैले देख्न सक्छन्।   यो तपाईको संसारमा सन्तुलन कायम गर्ने एक मात्र तरिका हो।

डरलाई तपाईंको मार्गदर्शक नबन्नुहोस्, तर प्रेम र तर्कलाई एक पटक फेरि शासन गर्न दिनुहोस्।

©  MN Hopkins

To read the original discourse in English, please click on the link below:

הודעה על הצורך לחיות בכנותשיח מאת מ.נ. הופקינס

חיים ישרים:

אור ואור לבדם מספיקים כדי לרפא את כל התחלואים והמחלות מהרשימה הארוכה של המין האנושי של תלונות אשליות.   כי האור מביא איתו יושר בחיים ובדרך כנה לא יכולות להתקיים אשליות המחלה באדם.

שכן האדם לימד להיות חולה כפי שלימדו אותו להיות לא ישר על ידי אלה שמטעים ומודיעים שגויים למטרותיהם האנוכיות.   שכן חזרה לחיים כנים תבטיח חזרה לאנשים בריאים כמו גם לקבוצות בתוך קהילות אנושיות.

כנות היא מה שהכי נחוץ היום.  את האדם לימדו לשקר כפי שלימדו אותו לרמות.   שכן כאשר מעטים כופים מציאות או אשליה כוזבים, מה שלא יוכל עוד האדם לראות בעיניים צלולות, להרגיש ברגש צלול ולחשוב בשכל צלול.   ההיגיון אינו קיים יותר במערכת זו של שליטה כפויה והחולי שורר.

מערכת טבעית שהשתנתה למערכת לא טבעית תמיד תציג מחלה או קונפליקטים בתוך האורגניזם האנושי.   חיידקים, חיידקים, וירוסים וחיידקים היו כולם יצירות של מוח חולה שגרם לאחרים להאמין במחלה ולא בבריאות.

הריכוז הוא כעת בחולשה מכל סוג, ולא עוד בכוחו הטבעי של האדם ובבריאותו הניזונים ממוח חזק שאינו נשלט על ידי השפעות חיצוניות.   האדם מגיב כעת לשמועות מומצאות ושקרים המחוזקים על ידי מידע וסטטיסטיקה מזויפת שאינם הגיוניים או לא היו הגיוניים אם לאדם עדיין הייתה היכולת לחשוב בבהירות ולראות את מציאות קיומו כאן בעולמו של האדם.

מבט פשוט הוא תמיד טוב יותר.   המורכבות הייתה המצאה של אלה שמתבלבלים במאמץ לשלוט בכיוון של האנושות.

עצרו והביטו לא רק בנוף החיצוני, אלא הסתכלו פנימה כדי לראות היכן האמת היא ביתו.   אל תסמוך יותר על המדיה שלך.   כי הם לא יותר מהאמצעים להונות המוני.   אתה מופגז בשפע של מידע חסר תועלת כדי להסיח את דעתך ולמנוע ממך מידע אמיתי עבור תהליכי קבלת ההחלטות שלך.   למעשה, ויתרת על יכולות קבלת ההחלטות שלך ומסרת אותן לכמה אחרים שמבדרים ולא מודיעים לך בצורה חכמה על העולם שסביבך.

אנו רואים עננים כהים רבים המתעוררים בתוך הקהילות האנושיות שלכם.   זהו תהליך טבעי שחייב להתרחש לפני שחרור האור לעולם שלכם.

יש כל כך הרבה קונפליקטים עכשיו עד שהמעטים עושים ניסיון נואש אחרון לשלוט בענייני האדם.   זה ייכשל מכיוון שכל המאמצים שמגיעים ממקור אגו ייכשלו.

אל תפחד ודע שהאיזון יחזור שוב לעולמך וחסד ושפיות ישלוט שוב ​​בענייני האדם.   כי מעטים יכולים לראות את הצורך להתחבר מחדש הן לטבע והן לאלוהים.   זו הדרך היחידה לשמור על איזון בעולם שלך.

אל תן לפחד להיות המדריך שלך, אלא תן לאהבה ולהגיון לשלוט שוב.

© MN Hopkins

To read the original discourse in English, please click on the link below:

رسالة عن الحاجة إلى العيش الكريمخطاب من قبل MN هوبكنز

العيش بصدق :

الضوء والضوء وحدهما كافيان لعلاج كل العلل والأمراض من قائمة طويلة من الشكاوى الوهمية للبشرية.   لأن النور معه يجلب الصدق في العيش وبطريقة صادقة لا يمكن لأوهام المرض أن توجد في الإنسان.

لأن الإنسان تعلم أن يكون مريضًا لأنه تعلم أن يكون غير أمين من قبل أولئك الذين يضللون ويضللون لأغراضهم الأنانية.   إن العودة إلى الحياة الصادقة ستضمن العودة إلى الأفراد الأصحاء وكذلك المجموعات داخل المجتمعات البشرية.

الصدق هو أكثر ما نحتاجه اليوم.  لقد تعلم الإنسان أن يكذب لأنه تعلم أن يخدع.   لأنه عندما يفرض البعض حقيقة أو وهمًا زائفًا لا يستطيع الإنسان رؤيته بعيون صافية ، يشعر بعاطفة واضحة ، ويفكر بعقل صافٍ.   لم يعد العقل موجودًا في هذا النظام للسيطرة القسرية ويسود المرض.

النظام الطبيعي الذي يتغير إلى نظام غير طبيعي سيُظهر دائمًا المرض أو الصراعات داخل الكائن البشري.   كانت الجراثيم والميكروبات والفيروسات والبكتيريا من صنع عقل مريض حمل الآخرين على الإيمان بالمرض وليس بالصحة.

التركيز الآن على الضعف من كل نوع ولم يعد على القوة الطبيعية للإنسان وصحته المغذية بعقل قوي لا تتحكم فيه التأثيرات الخارجية.   يتفاعل الإنسان الآن مع الشائعات والأكاذيب الملفقة التي تعززها معلومات وإحصاءات خاطئة لا معنى لها أو لا معنى لها إذا كان الإنسان لا يزال لديه القدرة على التفكير بوضوح ورؤية حقيقة وجوده هنا في عالم الإنسان.

النظرة البسيطة هي الأفضل دائمًا.   كان التعقيد من اختراع أولئك الذين يخلطون في محاولة للسيطرة على اتجاه البشرية.

توقف وانظر ليس فقط إلى المناظر الطبيعية الخارجية ، ولكن انظر إلى الداخل لترى أين تجعل الحقيقة موطنها.   لم تعد تثق في الوسائط الخاصة بك.   فهي ليست أكثر من وسيلة للخداع الجماعي.   يتم قصفك بالعديد من المعلومات غير المفيدة لتشتيت انتباهك وإبعادك عن المعلومات الحقيقية لعمليات اتخاذ القرار الخاصة بك.   في الواقع ، لقد تخلت عن قدراتك في اتخاذ القرار وسلمتها إلى عدد قليل من الأشخاص الذين يستمتعون بدلاً من إعلامك بالعالم من حولك بذكاء.

نرى العديد من الغيوم المظلمة تظهر داخل مجتمعاتكم البشرية.   هذه عملية طبيعية يجب أن تحدث قبل إطلاق الضوء في عالمك.

هناك الكثير من الصراعات الآن حيث يقوم البعض بمحاولة يائسة أخيرة للسيطرة على شؤون الإنسان.   هذا سيفشل لأن كل الجهود التي تأتي من مصدر الأنا ستفشل.

لا تخف واعلم أن التوازن سيعود مرة أخرى إلى عالمك وسيحكم اللطف والعقل مرة أخرى شؤون الإنسان.   قلة هم الذين يرون الحاجة إلى إعادة الاتصال بكل من الطبيعة والله.   هذه هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على التوازن في عالمك.

لا تخف أن تكون دليلك ، بل دع الحب والعقل يحكمان مرة أخرى.

© إم إن هوبكنز

To read the original discourse in English, please click on the link below: