Music by The Refusers

Friday, June 7, 2024

Giá như bạn muốn - Câu trích dẫn của MN Hopkins

Những nô lệ của hệ thống tài trợ cho sự nô lệ của chính họ. Đây thực sự là một sự điên rồ và không cần thiết nếu con người có thể nhìn rõ và kiên quyết cùng nhau không cho con thú ăn máu và sinh lực của mình nữa.  Hãy tỉnh táo trở lại và nhìn rõ ràng bạn đã trở thành người như thế nào và bạn có thể trở thành người như thế nào nếu bạn làm như vậy.

© MN Hopkins

To read the original quotation in  English, please click on the link below:

No comments: