Music by The Refusers

Friday, June 14, 2024

Եղեք որպես նրանք, ովքեր…Մեջբերում MN Hopkins-ի կողմից

Մի՛ եղեք նրանց պես, ովքեր խոսում են սիրո և ազատության մասին և խրախուսում են այն, ինչը ամենաթույլն է ուրիշների ներսում, միայն թե շահարկեք նրանց սեփական նպատակների համար: Մի ընդունեք նրանց խոսքերը, ովքեր խոսում են խաղաղության և ազատության մասին և քարոզում են մահ ու կործանում մեր աշխարհում: Ինչպես Քրիստոսը մի անգամ ասաց,  «Դուք նրանց կճանաչեք իրենց պտուղներից»:

© MN Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

No comments: