Music by The Refusers

Friday, June 14, 2024

Не бъдете като тези, коитоһттр...Цитат от М.Н. Хопкинс

Не бъдете като онези, които говорят за любов и свобода и насърчават най-слабото в другите, само за да ги манипулират за собствените си цели.  Не приемайте думите на онези, които говорят за мир и свобода, а разпространяват смърт и разрушение в нашия свят. Както е казал Христос: „По плодовете им ще ги познаете.“

© М.Н. Хопкинс

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

No comments: