Music by The Refusers

Friday, June 14, 2024

Nebuďte ako tí, ktorí....Citát M.N. Hopkinsa

Nebuďte ako tí, ktorí hovoria o láske a slobode a podporujú to najslabšie v druhých len preto, aby ich zmanipulovali pre svoje vlastné ciele.  Neprijímajte slová tých, ktorí hovoria o mieri a slobode a šíria v našom svete smrť a ničenie. Ako raz povedal Kristus: „Po ovocí ich spoznáte.“

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

https://mnhopkins.blogspot.com/2024/06/be-not-as-those-whoa-quotation-by-mn.html

No comments: