Music by The Refusers

Friday, June 14, 2024

Nie bądź jak ci, którzy....Cytat M.N. Hopkinsa

Nie bądźcie jak ci, którzy mówią o miłości i wolności i zachęcają do tego, co najsłabsze w innych tylko po to, by manipulować nimi dla własnych celów.  Nie przyjmuj słów tych, którzy mówią o pokoju i wolności, a szerzą śmierć i zniszczenie w naszym świecie. Jak powiedział kiedyś Chrystus: „Poznacie ich po ich owocach”.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

https://mnhopkins.blogspot.com/2024/06/be-not-as-those-whoa-quotation-by-mn.html

No comments: