Music by The Refusers

Thursday, June 6, 2024

Hvis du bare ville...Utdrag fra M.N. Hopkins

Systemets slaver finansierer sitt eget slaveri. Dette er virkelig galskap og unødvendig hvis bare folk kunne se klart og stå resolutt sammen og ikke lenger mate dyret med deres livsblod og livsenergi. Kom tilbake til fornuft og se klart hva dere har blitt og hva dere kunne være hvis dere bare ville.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in  English, please click on the link below:

No comments: