Music by The Refusers

Friday, June 14, 2024

Neesiet kā tie, kas....M.N. Hopkinsa citāts

Neesiet kā tie, kas runā par mīlestību un brīvību un veicina to, kas citos ir vājākais, tikai tādēļ, lai manipulētu ar tiem savās interesēs.  Nepieņemiet to, kas runā par mieru un brīvību, bet propagandē nāvi un iznīcību mūsu pasaulē. Kā Kristus reiz teica: “Jūs tos pazīsit pēc viņu augļiem.”

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

https://mnhopkins.blogspot.com/2024/06/be-not-as-those-whoa-quotation-by-mn.html

No comments: