Music by The Refusers

Friday, June 14, 2024

Ikke vær som de som....En Sitat av M.N. Hopkins

Vær ikke som de som taler om kjærlighet og frihet og oppmuntrer det svakeste i andre bare for å manipulere dem til sine egne formål.  Aksepter ikke ordene til dem som taler om fred og frihet, men som sprer død og ødeleggelse i vår verden. Som Kristus en gang sa: «Dere skal kjenne dem på deres frukter.»

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

No comments: