Music by The Refusers

Friday, June 14, 2024

Var inte som de som....Ett Citat av M.N. Hopkins

Var inte som de som talar om kärlek och frihet och uppmuntrar det som är svagast inom andra bara för att manipulera dem för sina egna syften.  Acceptera inte orden från dem som talar om fred och frihet och sprider död och förstörelse i vår värld. Som Kristus en gång sade: ”Ni skall känna igen dem på deras frukter.”

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

https://mnhopkins.blogspot.com/2024/06/be-not-as-those-whoa-quotation-by-mn.html

No comments: