Music by The Refusers

Friday, June 7, 2024

Ако само искаш...Откъс от М.Н. Хопкинс

Робите на системата финансират собственото си поробване. Това наистина е лудост и е ненужно, ако само хората можеха да видят ясно и да застанат решително заедно и да не хранят повече звяра със своята жизнена кръв и жизнена енергия. Върнете се към здравите си сетива и вижте ясно в какво сте се превърнали и какви бихте могли да бъдете, ако само го направите.

© М.Н. Хопкинс

To read the original quotation in  English, please click on the link below:

No comments: