Music by The Refusers

Thursday, June 6, 2024

Sikur vetëm ju - Një citim nga MN Hopkins

Skllevërit e sistemit financojnë skllavërimin e tyre. Kjo është me të vërtetë çmenduri dhe e panevojshme, nëse vetëm njerëzit do të mund të shihnin qartë dhe të qëndronin të vendosur së bashku dhe të mos i ushqenin më bishës gjakun e tyre të jetës dhe energjinë e jetës.  Kthehuni në shqisat tuaja të mira dhe shikoni qartë se çfarë jeni bërë dhe çfarë mund të ishit vetëm nëse do ta bënit.

© MN Hopkins

To read the original quotation in  English, please click on the link below:

No comments: