Music by The Refusers

Friday, June 14, 2024

Не будите као они који....Цитат МН Хопкинса

Не будите као они који говоре о љубави и слободи и подстичу оно што је најслабије у другима само да би њима манипулисали за своје циљеве. Не прихватајте речи оних који говоре о миру и слободи и пропагирају смрт и уништење у нашем свету. Као што је Христос једном рекао:  „По плодовима ћете их познати“.

© МН Хопкинс

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

No comments: