Music by The Refusers

Saturday, April 30, 2011

A Wake Up Call From The Japanese People - Snooze Alarm Edition

Japanese drop their traditional politeness over nuclear crisis


Protesters in the Japanese capital hold an anti-nuclear rally in front of the headquarters of Tokyo Electric Power Co., the operator of the tsunami-crippled Fukushima Daiichi nuclear plant.
Fishermen, students, workers and small-town officials publicly blame Tepco and the government.

Kenji Kadota long followed the dual credo drilled into him during childhood: Hide your anger and trust the powers that be.

Yet in the wake of last month's triple whammy of earthquake, tsunami and radiation release, the 55-year-old construction chief has thrown all such cultural lessons out the window.

Kadota faults the firm that runs the crippled Fukushima Daiichi power plant for its mishandling of the nuclear crisis that has followed the March 11 natural disasters. He believes dithering public officials have compounded the public's anxiety by withholding information about the true dangers facing people who live near the plant.

So for the first time in his life, Kadota is speaking up. He's joined a growing chorus of college students, ruddy-faced fishermen, small-town mayors and even a combative prefecture governor voicing dissatisfaction in a manner highly uncommon in a nation known for taking politeness to the extreme.

"Japanese are raised to keep their feelings to themselves, but now that's impossible," said Kadota, who complained that officials failed to deliver water and emergency supplies to his hometown of Iwaki, not far from the stricken plant. "We've been abandoned. And I am angry."

For the rest of the article, please click on the link below:

http://www.sott.net/articles/show/227861-Japanese-drop-their-traditional-politeness-over-nuclear-crisis

For those living in the good old U.S of A and are concerned, I have provided a link to a proposed 50 mile radius evacuation zone.  The current government proposed zone is only a ten mile circle around the nuclear plant location:

http://www.psr.org/resources/evacuation-zone-nuclear-reactors.html

Thursday, April 28, 2011

A Michael Brine Insight


My Dearest Companions of the Stars!


I was up in the hills today and the following came to me.


“The Stars may try to guide us and the mind try to find answers, but in the end we must get out of our own way, for only the love that flows between our souls can guide us – unhindered by these influences – towards us all in the fulfilment of our combined destinies.”


Michael Brine.
25.04.2011

You can read more of Michael's insights at:

http://www.missionignition.net/btb/Wednesday, April 27, 2011

Dr Andrew Wakefield Defends His Research
Truth can be a bitter pill to swallow and this can certainty be confirmed by Dr. Wakefield. In my view, I would rather have a good dose of truth rather than the lies and poisons being sold to us all by Pharma.

ANDRA BUDSKAPET

This is the Second Release from my faith-restored.com website that has been translated in Swedish by Ulf Brånell for my Swedish readers.  For all English speakers or those with English as a second language who visit here, please click the the link given below to read the orginal in English if you so wish and will.

http://www.faith-restored.com/billing2.htm


ANDRA BUDSKAPET

Var inte rädd för att tala fritt, för hur kan man lära andra om inte genom ord?

Du måste fortsätta att växa inom dig själv och utveckla en större förmåga att älska. Ty kärleken är den stora healern, den stora uppenbarelsen. Vägen till en frälsning och frälsning för alla i denna värld.

Ty ingenting är skrivet i sten och allt kan lösas genom Guds nåd. Ha tro och lev i kärlek och frid!

Det är kärlek som läker: allt annat är smarta anordningar som används för att lura hjärnan och kroppen till läkning. Det är ljuset från det gudomliga som läker.

Allt du måste göra är att väcka denna kärlek inom de sjuka cellerna i kroppen och omvandlingen kommer att ske. Kärlek ersätter de gamla rädslorna. Den helande solen skingrar mörkret och en plats skapas där nya friska strukturer kan växa och utvecklas.

För att helandet ska vara riktigt och kraftfullt räcker det inte att behandla kroppen. Man måste också hjälpa personen att göra en förändring i sina känslor och i sitt tänkande. När detta är gjort kommer beteenden att förändras.

För omvärlden är inget annat än en återspegling av vad som ligger djupt inom varje persons kropp. För, om det är mycket mörker i kroppens vävnader, kommer det att finnas mycket mörker i yttre manifestationer av en persons liv många problem, sjukdomar, mycket känslomässig smärta, etc.

Som healer är det ditt jobb att rensa ut dessa gamla härbärgen för gamla känslor och göra en ren och öppen plats där nya emotionella och mentala strukturer kan byggas. Strukturer som hjälper en att utveckla och underhålla ett lyckligare och friskare tillvaro.

Vi ber er att ta ansvar och leva ert liv på ett sätt som inspirerar andra att leva sina liv i en mer kärleksfullt och vänligt sätt.

Nej, vi är inte utomjordingar eller varelser från yttre rymden. De är bara olika arter eller uttryck i livet inom den fysiska världen. Vi kommer från en plats med stor kärlek och ljus eller vad man skulle kalla, lycka eller glädje. Vi är som ni kan och kommer att vara och har från tid till annan varit.

Ha tro i ditt liv och tro på dig själv. Det finns inget att frukta. En väg kommer att öppnas för dig, men först måste du göra ett tydligt beslut och agera utifrån det. För tro är inte tillräckligt. Tron måste följas av aktivitet. Det räcker inte att känna till något, man måste vidta åtgärder för att hjälpa de inre drömmar som ska manifesteras att ta form i fysisk verklighet.

Inom oss alla ligger fröna till vår undergång, men även finns i varje hjärta fröna till en återuppbyggnad som en människa, från en som drivs av rädsla för att en driven av kärlek. Det är varje persons ansvar att leva på ett sätt som ger näring och stödjer det goda inuti.. Det krävs ansträngning för att rensa en trädgård, så växterna växer sig friska och starka.

Det finns inga metoder eller anordningar eller system som kan leda en till ens befrielse från mänskligt lidande. Detta har varit ett missförstånd i många tusen år. Endast genom rätt handling
kommer man att utvecklas till en verklig människa. Förändra sitt beteende genom att leva på ett sätt som berikar och stödjer en frisk kropp, själ och ande.

Var ansvarsfull och en del av den mänskliga gemenskapen och ha inga bekymmer för alla de falska som sprider rädsla och brist på intresse för sina medmänniskor. Lev som gott exempel. Ge din kärlek fritt. För i frihet odlas ett kärleksfullt och gott hjärta.

Misströsta inte för dig själv eller andra. Du kommer att ha precis vad du behöver, just när du behöver det. Alla framtida händelser kan inte och kommer inte att avslöjas i förväg. Det är bäst att bara acceptera vad livet har att erbjuda dig och gå med Skaparen att skapa en värld som är bättre lämpad för godhjärtade, kärleksfulla människor. För så länge som oärliga och hatiska regerar kommer livet i denna värld alltid fyllas med sorg och besvikelse.

Den största gåvan du kan ge, är en gåva av öppet hjärta.

Inspirera och lär ut hur livet kan vara när man lever i tro och kärlek. För genom att göra så kommer dina välsignelser öka tusenfalt. Värdera Andens gåvor framför alla av människor framställda skatter. Var ett ljus i mörkret. Ett ljus som leder andra förlorade tillbaka till värmen och tryggheten för deras själar. Visa vägen-lev vägen-var vägen, så att många kan leva och älska igen.

Du måste tro starkt att alla händelser kommer att leda dig till din själs avsikt. Då kommer så att ske genom den makt som finns i tron på sig själv.

Balansen måste återställas om mänskligheten ska kunna fortleva på denna plats som kallas Jorden. Orden måste talas och ljus spridas till många från många om ett stort uppvaknande ska ske. Var inte rädd för att säga sanningen. För hur ska andra kunna känna till dessa ord om de lämnas osagda?

Tiden är inne för att inleda detta arbete för kommande generationer. Några kommer att höra och acceptera orden idag, men i kommande generationer kommer många att förstå . Grunden måste läggas idag för dem som ännu inte kommit.

Låt inte rädslan vara din guide eller bosätta sig i ditt hem. Varför dessa ord? För att få mer ljus i din värld.

Ord som syftar till att skapa balans och skapa en mer harmonisk miljö att leva i.

Nu har vi stor potential för krig och svält. Grupper strider nu överallt för mer makt . En känsla av fara är utbredd i er värld. Många obalanserade reagerar hastigt och dåraktigt nu. De svaga regerar överallt och har tystat rösterna från dem med styrka och tålamod. Be om nåd! Bara genom Guds nåd kan dessa händelser undvikas. Frukta inte och gräm dig inte, för du bara bidrar till de negativa känslor som nu råder. Ta mer ljus genom bön och rätt handling och väck elden i andra, så de kan hjälpa till att skapa denna positiva kraft.

Det finns inga enkla svar eller snabba lösningar, bara en process av att leva och lära de läxor vi var och en kommer till denna värld för att lära. Vissa har stora planer, vissa lever ett enkelt liv, och vissa väljer att inte komma in i denna värld, utan stanna där de kan ströva fritt och ostört av mänskliga känslor och smärta. Vi har valt många att arbeta med utvecklingen av din värld. Vissa blomstrar och några vacklar, men alla deltar i det stora experiment du kallar livet på jorden.

Oroa dig inte för andra. Alla har sitt eget sätt och eget sätt att verka. Det är för mycket intolerans i din värld och saknas system för att möjliggöra att fritt uttrycka sina individuella talanger. Detta är en av dina möjligheter - sträck ut dina vingar och flyg till högre nivåer av uttryck. Ni ska lära andra att inte frukta sina egna naturliga talanger utan att våga leva på ett sätt som upplyfter och läker inte bara dem själva, utan alla som de berör med sitt ljus. Var inte rädd för ljuset. Kom och leva mer fritt i skenet av ljuset från vårt rike.

Var vänlig och älska dig själv och allt liv. Lev som en som kan se mörkret, se och känna smärta, men inte påverkas eller förgiftas därav. Du kommer att förbli fri och samtidigt kunna tränga igenom mörkret som omger många själar och hjärtan. Det finns så många som lever sina liv i mörker.

Nu är en tid av stora uppenbarelse och stor omvandling. Var som en klippa och som en fjäder! Gå och lär ut kärlekens väg och den helande kraften i ljuset. Många kan nu förstå mer. Mycket mer ljus kommer in i världen nu. Många ansluter sig i detta arbete. Vissa tvekar, men alla kommer att gå samman för att få det helande ljuset till vår värld.

Säg inget elakt om dem som har gjort dig skada, deras eget beteende och dåliga känslor kommer att vara tillräckligt straff. De kommer att bedömas av en högre makt än dig själv. Älska alla, även dem som försöker göra dig skada. Lev som ett lysande exempel för alla som vill läka sig själva och sina egna liv.

Älska och bli älskad. Var vänlig och acceptera vänlighet av andra. Läk och bli helade. För världen väntar på kärlekens gåva. Så få kan älska. Lär rätt sätt, det korrekta sättet att läka.

Var ett ljus i mörkret i det mänskliga hjärtat! Belys och reflektera allt som är bra i den mänskliga anden! Ta Gud till människans hjärta, så att hjärtan kan förvandlas. Guds kärlek och människors kärlek kombineras i samma hjärta.

VÄGEN FÖR KOMMANDE GENERATIONER.

Vägen till ett återupplivande av Guds kärlek i den mänskliga gemenskapen. Gå och återspegla denna kärlek till alla som du kommer i kontakt med.

Bakom ditt mörker ligger Himmelriket. Man måste vara modig och ta ett stort steg av tro. Att se en rädsla i ögonen är aldrig lätt men nödvändigt om man ska avancera i Andens värld.

Kämpa för rättvisa, kämpa för sanning, men först måste du kämpa för dig själv. Det börjar långsamt, men blir allt starkare med tiden. Kom ihåg, några med Guds ljus kan övervinna en tusenhövdad armé av mörker.

Tiden av rädsla för att regera är över. Mänskligheten vägrar att ta ansvar för sina handlingar, så att vi kan säga Gud har olika sätt att visa dem på deras misstag.. Om en kropp missbrukas, lider personen onödig smärta. Om planeten missbrukas kommer den att rätta till situationen. På något sätt kommer den att försäkra sig om att hälsan återställs. Ni kan föreställa er Moderns smärta över beteendet hos så många av hennes barn. Huset är fullt av oroliga själar, så hjälp måste sökas från andra dimensioner av tid och rum. Människan kan inte längre fortsätta som i det förflutna. Många varningar har givits, de har hörsammats av få. Nu har tiden för handling kommit.

Dessa är inte tomma ord av människan, utan orden från Anden. Lita på dina egna talanger och förmåga att erövra dina egna rädslor och tvivel och återställa tron på dig själv, så att du en dag återställa tron hos andra.

För Modern gråter och Fadern är ensam medan barnen har gått vilse. Skapelsen är ett samarbete. Alla behövs. Alla måste återvända en dag. Låt inte Egot stå i vägen. Alltför många har blivit lurade av sitt ego och gått vilse. Gläds över att du och andra kan stå till tjänst. Tiden för de mångas stora omvandling är nära..

Ja, ljuset mattas överallt i din värld, men kommer att öka allteftersom tron och kärleken till varandra ökar individ för individ. Människorna måste förenas med Änglarna nu som budbärare, samlare och transportörer av ljuset från himlen. Människa och Ängel kommer att förenas mer och mer under kommande år.

Ty endast genom ljuset kommer människornas hjärtan förvandlas från mörker till ljus. Det som gör ont i mångas personlighetsstrukturer kan lindras när de inser att så kan ske.

Ikväll talar vi om tradition och om behovet av att förena tradition med nybildning av direkt kunskap i framtiden. Tradition är ett användbart verktyg för många och måste hedras. För det är på det gamla som den nya byggs. Var varsam med människors idéer och föreställningar, trots att du själv har lösgjort ditt sinne från dessa distraktioner.

Vägen för framtiden kommer att vara direkt kunskap eller intuitivt härledd information som passar detaljerna i problemet.

Så ser vi en tid då alla människor kommer att förenas för det gemensamma bästa. I denna tid kommer människor att aktivt besluta om kursen för människosläktet. Visionen börjar idag och växer fram till den dag då människorna inser att de är herrar över sin värld och tar ansvar för allt som sker i den mänskliga gemenskapen. Vi ser en dag av verklig omsorg om jorden och om hälsa och allmän välfärd för alla invånare i er jordiska rike. När du ser detta, då kommer visionen att börja ta fysisk form.

Vi ber att du ärligt söker ett sätt att göra denna vision till verklighet vid vad ni har kallar senare tillfälle. Var modig och dröm höga drömmar om en dag när mänskligheten kommer att bete sig på ett moget och ansvarsfullt sätt, med en strävan efter att de som ännu inte har det ska få en hälsosam miljö i vilken de kan uttrycka sin mänsklighet!

Var klok och sök stöd av ditt högre Jag, som är en del av det största Jag som många i din värld kallar Gud.

Välsigna varje dag och välsigna varandra och be om himmelsk vägledning som kan göra vägen för mänskligheten lite lättare. Sök upp dem med ljus och visdom och bygg en värld av friska önskningar. Dröm dina drömmar om morgondagen. En morgon som är lugn och som vårdar allt av det bästa inom den mänskliga anden.

För Gud väljer inte människan när det kommer till frågor om människosläktets evolution. Mörkret är bara ett övergångstillstånd som leder till mer ljus. För hur kan man vara verkligt medkännande utan kunskap om smärta? Man måste gå igenom den farliga resan för att komma fram till en verkligt säker plats. Säkerhet kommer av att man följer sin högre vilja, viljan från ovan som många i er värld betecknar detta.

Misströsta inte, utan var medveten om och vet att hjälp anländer i många former och inte alltid på ett sätt som man kan föreställa sig i förväg. För vi arbetar på ett sätt som med säkerhet leder en som dig till din destination. Ditt hjärta kommer att läka i tid så som alla hjärtan kommer att läka. Du och andra kommer att visa vägen ut ur mörkret som nu skymmer det ljus som alla i din värld har som arvedel. Ty ljuset är det inte nödvändigtvis förtjänat eller ens medvetet önskat av dem i din värld, utan ett arv, fört vidare från dem som har kommit före och fått den sanna kunskapen, varats sanna rikedom.

För ljuset är mycket omtalat, men få har denna gåva som kan ta bort de största hindren för människans evolution. Och det är en gåva, som ges fritt till alla som har en uppriktig önskan att göra en positiv förändring och utveckling inom sig, vilken även kommer att leda till en förändring hos alla de kommer i kontakt med.

Kom ihåg att du är en av många. Sök dem av ljus och förståelse som dina guider och rådgivare. Låt dig inte luras av dem som låtsas att arbeta för ditt bästa, men ständigt sviker ditt förtroende. Sök varmhjärtade själar som förstår behovet av stilla kontemplation och andliga framsteg. Lita på dina egna talanger och förmågor att finna en bättre väg, inte bara för dig själv, men för många andra som lever i en mänsklig form.

Var på din vakt mot en överdriven ego-känsla! Var klok och ha förtroende för ditt eget jags ledning. Njut av gåvorna från Anden och var tacksam att du kommer att kunna göra en skillnad i livet för många. Var vänlig och generös ur Anden!

Vet att allt går bra och är ordnat för en ljusare, mer balanserad framtid. Förena dig med himlens vilja och glöm inte att tacka Modern till alla för de många välsignelser hon ger. Sök alltid den skönhet och godhet som ligger precis bakom slöjan som skymmer människans sinne från att se möjligheten att leva ett liv i klarhet som leder mänskligheten till en mer glädjefylld morgon. Sök finna ett synsätt som betonar allt det bästa i den
mänskliga anden.

Ha tålamod och vet att ett bättre sätt att leva är möjligt och kommer så småningom att bli verklighet när mänskligheten så vill. Ge dina medresenärer förslag, så att de kan se möjligheten i tid.

Människan kan och kommer att öppna sina sinnen i tid. Viktigare än att öppna människors sinnen, är att öppna deras hjärtan för gåvor från hjärtat till hjärtan. När detta har förverkligats, då kommer mänskligheten att utvecklas och upplysa människornas värld. Låt inte smärtan av det förflutna få för mycket inflytande på verkligheten idag, vilken är språngbrädan till i morgon. Inse att dagens drömmar är bränsle för mänsklighetens visioner av morgondagen.

Så, dröm om lyckliga dagar som komma skall och vänta tålmodigt på deras ankomst till den fysiska verkligheten.

Man kan vistas i luften länge, men till slut måste man landa och plantera sina fötter på jorden. Kunskapen kommer från en himmelsk källa, men skall ändå användas på ett mänskligt sätt, bland människor. Det finns många utvalda, men få kommer bära facklan hela vägen hem. Kom och bli en av oss och avslöja dessa sanningar för ert släkte!

ALLA ÄR AV GUDS LJUS, ALLT ETT FRAGMENT AV EN STÖRRE PLAN. ALLA EN DEL AV DET HELA .

Det finns de som i sin barnslighet önskar bli viktiga, och snedvrider dessa sanningar för att passa in i deras egen begränsade planering. Var inte som dessa lagbrytare, utan håll fast vid sanningen. Ge fritt och ge på ett klokt sätt. Sök dem av samma sinne och sök en större kraft. Sök linjerna från ditt eget ljus, och samla in kunskap tillsammans.

Var och en lägger till en pusselbit, var och en kommer genom sitt eget självförverkligande, att fylla en del av helheten och därmed leda till att detta ljus breddas som till ekrarna i ett hjul, där vart och ett leder till det centrum som kör fordonet genom tillvaron.

Sök inte hjälp av dem som bedrar och manipulerar för egen vinning utan omsorg om andra eller deras framtid. Sök dem med öppenhet i hjärtat och där eller här kommer du att finna den makt som är nödvändig för att anpassa verkligheten för alla. För kraften i hjärtat är mycket större än sinnets. Ty hjärtat är den tron från vilken en välvillig härskare regerar.

Hjärtat är den största healern. Alla kan bli botade genom hjärtats väg. Det är mötesplatsen för himmel och jord och samlar all inspiration, råd, visdom, oavsett om den kommer från jorden eller från den himmelska sfären.

------

De av tro tror att allt är möjligt, men kan ändå inte manifestera sina drömmar. Problemet ligger inte i drömmen, men i drömmaren. För kulturer eller rättare sagt sociala strukturer förbjuder manifestationen av sådana drömmar, drömmar om frihet. För i frihet, kan dessa ålderdomliga strukturer inte längre vara till hjälp för dem som bor i ert rike.

För som vi har sagt så många gånger: Alla era regeringar, institutioner och sociala strukturer infördes för att förhindra och avskräcka från kreativ tanke och handling.

Man belönas för att behålla status quo, inte för att utveckla nya sociala eller ekonomiska system som kan ersätta gamla otidsenliga former som inte längre ha någon plats . Endast genom förnyelse och manifestation av nya system kan människan fortsätta att utvecklas i ditt rike.

Den industriella epoken är destruktiv för alla levande former, men fortsätter ändå med oförminskad styrka. Fossila bränslen förorenar och ansvarar för så många fysiska och känslomässiga missförhållanden i er värld, men de som har makten fortsätter att bränna dessa icke-förnyelsebara energikällor, hellre än att öka effektiviteten i ny förnyelsebar teknik som kommer att upphäva människans beroende av system och teknik som fortsätter att förorena och göra alla invånare sjuka i ert jordiska hem.

Vi kan bara be och hoppas att människan en dag kommer att agera på ett mer ansvarsfullt och kärleksfullt sätt med omsorg om allt liv. Valet är människans. För endast människan kan bestämma och vidta lämpliga åtgärder som kommer att lindra och så småningom få ett slut på hans självdestruktiva beteenden.

Många ropar på frihet, men deras röster förblir ohörda. För de som har makten är snabba att tysta deras röster. De möts bakom stängda dörrar och gör i själva verket allt som är möjligt för att upprätthålla den föråldrade synen på rikedom och makt. De talar på ett sätt i det offentliga men agerar helt annorlunda vid sina möten. Så länge detta fortsätter kommer mänskligheten att fortsätta att lida i onödan.

För helt ny ekonomiska och sociala system kan utvecklas och genomföras när människans vilja är i linje med himlens vilja. För Gud vill att människan ska blomstra och utvecklas på ett ansvarsfullt och kärleksfullt sätt, det är människan som vägrar. Bättre att några gör stora vinster vilket många drabbas av, än att utveckla ett mer rättvist system för resursfördelning.

Jordiska omsorger är nödvändiga om man ska leva i den värld du kallar jorden. Det finns alltid Mirakel i överflöd i din vardag. I lugn och kärlek kan du vara öppen för tecknen runt om kring dig. För livet välsignar alla i din värld, men ändå väljer så få att ta emot de gåvor som erbjuds.

Var stilla och öppen och lyssna till Livets röst! Känn Livets puls i allt levande! Gå till berget i morgon och njut av gåvorna på denna plats! Känn kärlek till Modern och acceptera de livets mirakel som kommer att uppstå.

Älska och lev i fred. Tänk inte på resultat, men njut av att handla! Var mild och ett gott exempel på ärligt liv inför dem omkring dig. Se skönheten i allt och alla. En gåva väntar. Tveka inte! Acceptera det helhjärtat och oroa dig inte om framtida händelser.

Var klok och lugn och acceptera de gåvor som vi kommer att skänka dig! Använd dem klokt och lev på ett sätt som visar hur livet skulle kunna vara om det mänskliga samhället skulle välja en ny väg!

Som utlovat kommer ljuset när det behövs av dem som med uppriktigt hjärta tänker leva på ett mer kärleksfullt, ansvarsfullt sätt. Kaos och anarki växer, eftersom ingen ger ungdomarna en bättre väg. Allt är manipulation för pengar. Det är få som bryr sig om eller ser på framtiden med förtröstan. Sök de få som är av ljus och erbjud ett bättre sätt att leva! För människan måste göra valet. Allt du kan göra är att erbjuda orden och hoppas att andra kommer att höra och förstå innebörden. Sök ljuset eller glädjen i hjärtat. För i glädje föds många underbara händelser.

Sök inte berömmelse, men sök sanningen i alla frågor. Håll ditt liv i kärleksfulla händer och var ett instrument för goda handlingar och goda gärningar. Gör orden till liv! Detta är det bästa sättet att visa en bättre väg.

Alltför många söker falska drömmar, tomma drömmar om makt och berömmelse eller förmögenhet i den fysiska världen. Dessa kommer inte att betyda något. Människan har behov som måste uppfyllas, men i din värld, har girigheten hos ett fåtal har blivit viktigare än behoven hos de många. En stor obalans uppstår när girigheten är den drivande kraften i varje civilisation.

Stora uppror, missnöje och allmän olycka utvecklas i samhällen som låter några att manipulera och lura dem med mindre intelligens eller kunskap för att behålla ekonomisk eller politisk makt. Resurser kastas bort, inte bara fysiska resurser, utan mänskliga resurser. Det är inte bara jorden som förgiftas och blir ofruktbar utan även människornas sinne och känslor.

Det finns inte längre ett system som respekterar och strävar efter att vårda alla livsformer, utan ett som blint går mot sin egen undergång. Resultaten av sådana avvikande beteenden kan ses runt om i mänskliga samhällen. Människor saknar ledning och förenas inte längre i kärlek. Förgiftade och sjuka. Förgiftade för vinst och lurade att följa stigar som leder till gemenskapens totala sammanbrott.

Lösningar: du begär lösningar? Varningar har givits gång efter gång, av många av stor visdom och kunskap, men ledarna vägrar ändå att leda genom handling.

Vi ser en tid då människorna återigen kommer vakna och återkoppla till Jaget och vakna upp ur dagens mardröm. Vi ser en tid då människorna återigen kommer att arbeta tillsammans för att uppnå och upprätthålla det gemensamma bästa. En tid av himmelriket på jorden. En tid av mognad och delat ansvar. Tjjuvarna och lögnarna kommer inte längre kontrollera den mänskliga gemenskapen.

För ska människorna överleva de mörka tider som ligger framför dem, måste ledare med styrka och sann omsorg om hälsa och välbefinnande för alla medborgare i samhället hittas och ges huvudansvaret för att ta hand om och vårda de unga och lära dem att återansluta till Anden och få mer ljus i er gamla värld av mörker. De äldste i samfundet kommer återigen att respekteras och ansvara för utbildning och upplysning av barnen.

Ett av de största brotten i ditt nuvarande samhällen är den missriktade betoningen av ungdomlighet. Ungdom är inget annat än ett skede av tillväxt mot en mogen vuxen ålder, som ytterligare kommer att leda till en klok och kunnig befolkning av äldste. Man skulle kunna se ungdom som en låg nivå av evolutionen. Så man kan säga att den höga värderingen av ungdomligheten är ett försök att stoppa människans evolution. Det är som om början av resan presenteras som dess destination.

Sök resans mål och, njut av allt som du upplever under resan. Se dina miljöer och din civilisation med tydliga och ärliga ögon. När du gjort det kommer behovet uppstå i människans hjärta att söka upp dem av visdom och ljus, som kan leda vägen från dagens förstörda värld till den hälsobringande och varsamma världen i morgon. När allt fler öppnar sina sinnen och hjärtan för denna nya möjlighet kommer mer hjälp till mänskligheten i form av gudomlig inspiration eller vad vissa skulle kalla hjälp från ovan.

Börja idag och börja att återknyta till dig själv eller din själ, som automatiskt kommer att länka dig till Gud. När anslutningen är gjord, kommer många trevliga och oväntade händelser att inträffa i din värld.

När fler ansluter och drömmer om en glad och vacker morgon, kommer i sinom tid en glad och vacker värld ta form i den fysiska verkligheten. Vägen kan tyckas lång, men detta är bara en illusion i det mänskliga sinnet.

När fler tar kontroll över sina sinnens kreativa förmåga, kommer fler att inse och acceptera att en värld av jämlikhet och delat ansvar är en möjlighet och säkert kommer att realiseras i mänsklig tid.

Kom till den plats där du kan veta att allt du söker, allt du önskar, allt du önskar för dig själv och andra, redan har förverkligats. Ja, alla och allt som finns, är alltid med dig. Oroa dig inte.

Var klok och medkännande, men glöm aldrig att se det vackra i alla ting, stora och små. Livet är en fest av glädje. Ögonen har så många underverk att skåda.

Älska hela skapelsen, även när dina mänskliga sinnen ser inte meningen med detta. Var medveten om den kärlek som omger och omsluter dig. Fortsätt att vara ett ljus över landet och led de förlorade hem igen. Hem till sig själva eller man kan säga, hem till Självet. Var lugn och uttryck den glädje och det lugn som redan är bosatt inom din själ.

Kom alltid ihåg att du är en och en del av Det Enda. Lev i fred, älska dig själv och alla andra. Dansa skapelsens dans! Gå bort från det gamla när du går mot det nya.

Sök bara det som helgar ditt väsen. Sök Andens belöningar. Kom ihåg vem och vad du redan har blivit. Följ hjärtats väg och njut av dessa dagar som MNH. Ha ingen rädsla och se bortom skenet. Lita på att ingen skada drabbar dig eller dem du älskar.

Var nöjd i vetskap om att alla drömmar redan har förverkligats. Hjälp andra att se en bättre väg som ett exempel på ett bra liv. För handling väger så mycket tyngre än människors ord. Många trevliga stunder väntar. Ha tålamod och invänta Andens gåvor!


For those interested in learning more about Ulf and what he does, please click on the link below.  His website will be in the Swedish language.

http://www.klokast.se/
Tuesday, April 26, 2011

April 25, 2011 Message - Many Will Awaken One Day


I was back to my stream of consciousness writing on Monday evening and this is what came to me.  If you can touch to the essence of this message you will truly feel a warming of your human heart.  I went deep into the feeling this time and though the message is simple, the power to heal that lies just behind the words as you read it is of a tremendous force.  Now, relax and I recommend that you read this in a quiet place or out in a natural environment.  If you live in a city, put on some calming music, meditate, pray or take a sauna or hot bath with salts and oils and then read in a more open state of being.  Here was a gift given to me to share with others who will accept this gift.

Many Will Awaken One Day

Many will awaken one day from this self imposed nightmare and see the truth in all things.  Yes, eyes that see and ears that hear and hearts that sing out a joy long forgotten by Man.

You think that our words are false, yet we speak only those words which give a hope in a future reality in which reason rules the mind and love rules the hearts of Mankind.  You think that you are so far away from the prize, yet the prize is within your grasp only awaiting your insight and willingness to accept your true natures.

You are as lions who sleep while sheep tend the flock.  You have forgotten your role and your place within creation.  Yes, lions once brave and proud, yet not in an arrogent way, but rather from a knowing of their strength and courage that was once so common and now so rare amongst Man.

A virus like energy has infected your minds, but not your hearts.  For, the heart is the seat of your greatest glory.  Your hearts are as pearls that gleem in the sunshine and hold the gaze of both Man and Woman.  Your heart is the seat of joy and in joy there is only love and a natural caring for ones self and the selves of all others.

For love and joy are intertwined and cannot be separated by any force within the natural or unnatural worlds.  Yes, they both sit within the hearts of all just waiting your entrance.  Enter and be healed of all darkness that plagues your minds, your emotions and your bodies.  Accept illness no more.

Seek again the sanctuary of your hearts and fear not.  For within the hearts chambers there is no room for fear.  Fear is a creation of a sick mind and love the creation of a healthy heart.

So, seek refuge within your hearts and fear no more.  Once inside it's embrace all your ills and illusions will cease to exist and you will see the truth of your being.  A being formed in love that lives within the domain of love, distracted and poisoned by a few of dark determination who lack the strength and resilency of the human heart, who lack its power and ability to create such things of beauty that all the senses can experience and enjoy.

Yes, the inhuman ones have deceived you all and led you astray, but now their rule has ended and now begins the rule of the human heart.  Yes, human joined with Good, no longer afraid to express its true nature.  No longer afraid, no longer sick, no longer weakened by the darkness of this world.

For, now the darkness flees the Light unleashed upon this world.  Flees the truth and clarity of mind that arrives when mind and heart join together and cooperate.

So, have no fear and accept this gift of the open heart.  Accept this offer and fear those of weakness no more.  Join with us again in your rightful place as co-creators of human community.

There are no battles to fight, none to overthrow.  For, the Sun does not destroy the Earth, but gives a steady stream of Light that allows for life to exist in your world.  The Light emanating from the heart has the same effect upon the human body.  It gives it life and good health and a joy in living.

In truth, there is nothing to evolve into.  Only a simple acceptance of what you already are and have always been.  Sleeping lions behaving as lambs.

Now, is the time to awaken from your dream and live together as One.  Joining together, heart to heart, mind to mind, with all Mankind.  Then, you will know that the words that we spoke so long ago were true and your long ahead will join with our long ago in the Now and together we will liberate and enliven the human hearts and join again with the Heart of Goodness and together all hearts will beat with the One Heart and all hearts will know and accept their place within creation.

Now, our hearts have joined and Love again rules upon the Land.  A Land no longer forgotten, once again Home.

Thursday, April 21, 2011

Happy Easter - Glad Påsk 2011

Easter morning spirit by Gregor Halbwedl
Easter morning spirit, a photo by Gregor Halbwedl on Flickr.
Happy Easter to all who visit my blog.

Glad Påsk till alla.

Lovely Weekend to all who are not of this tradition.

Sunday, April 17, 2011

Kaya Project - Always WaitingThe time for waiting is over. Let the healing begin.

I hope that you enjoy this beautiful music and the many lovely nature scenes.

Enjoy!

April 16, 2011 Message - Let The Healing Begin

After my prayers and meditation last evening I received this information which I wrote as a stream of consciousness.  I have always given this information freely in the hope that it would touch to the hearts of many in time and perhaps bring some comfort or peace to those who are open enough to understand and feel the meaning and energy behind the words.  I see these words as given to me as a gift to share with others and I do this freely without any need or requests for payment. 

I usually recommend that the person calms oneself by prayer or meditation or printing out this material and going out to a natural area with less distraction and reading it under a tree or near the sea or near moving water or a lake.  If one lives in a city area, then some soft music and a sauna or hot bath with sea salt and some essential oil that is relaxing can be a way to open oneself to the moment and feel the Goodness behind the words.  I only mention this because this has been my experience and my way to open myself up to be able to touch to what I have labeled, the calmness and certainy of Spirit. So, enjoy if you so wish and will.

April 16, 2011 Message - Let The Healing Begin

Let the healing begin, not just the healing of self, but for many selves, all seeking a better way into tomorrow.

What are we asking now?

We are asking that you again trust in you own innate abilities to not just solve your many Earthly problems but to create new never before solutions.  Yes, solutions that act as a solvent to clean and release the old rusted mechanisms that no longer work properly and be taken away and given back to the Earth so that Mans ingenuity can again create with the help of Self.

One just has to listen to this Voice, this Voice that cries out in the darkness of your despair, this Voice that calls you back to your good senses, that talks of the joy in living and the love of one another.  A Voice with the authority of Eternity and the resolve of all who have come before to reform and enliven your human communities.

Listen now in the silence, listen now as a Voice arises within you, listen for now is the time and the opportunity created by the many who have come before and left their beautiful dreams behind to inspire and lead you back upon the garden path.

Yes, listen in the silence and create anew a world more to your liking, a world where reason and love co-exist, a world in which the slavery to ego or of others by those of ill intent exist no more.

For this Voice unheard has been the norm for countless centuries, but now this Voice once again arises within you as a bud in the Spring to release It's beautiful colors and fragrance that was hidden from view.  Never gone, always there just waiting upon the moment for It's renewal within you.

Listen, listen and hear again the Voice of reason and of love.  The Voice that comforts and encourages you to your better natures.  A Voice that will lead the way back both to your former glory and forward into a glory yet to be formed.  Formed of the breath of creation and the will of many.

Now is the time.  Many await your arrival, many await your Light to be added to their Light and together the collective Light will intensify and burn away the mire of countless centuries lost within a fog of unconsciousness.

Now, feel the gift that awaits you upon your arrival back to yourSelf and the Selves of all who love.  For, the Love is strong and frees one from all one's illusionary ailments and troubles.  Seen in clarity, no longer will you be deceived.

Awaken from your inertia and move again with purpose through time and space.  Awaken to the Sringtime of your creation.  Awaken to new life and an energy so fresh and clean that nothing can soil it as you come into yourSelf.

Yes, self aligned with Self in a new harmonic.  A music released into you realm of Man, a music now heard by many, a music that soothes and heals, a music that caresses and embraces you and opens you up to your hearts way.

Yes, the hearts way, never forgotten, never lost, only misplaced while ego took over the reign of your lives and that of human communities.  You fell into a deep sleep of unknowing that you are the ones, you have always been the ones who are part of the One.

Now, cease all resistence and just be yourSelf for the moment and within that moment will appear the Whole of Eternity and within that moment you will know why you are here and why you have come here this day.

Trust in yourselves and trust in the Goodness that you are all a part of.

Now, it is done.  Now, can we live in the peace of the moment.  Enjoy this pause and drink deep of the nector of creation.  Fear has left and love has entered.

No longer slaves, but now as free beings living together.  Remember this moment and know that more such moments are possible and now within your grasp.Saturday, April 16, 2011

A Poem By Ann Ree Colton - My Gift


My Gift given to me through Mother Grace is sacred. And to my dying breath, I must watch over it, knowing it to be my lodestone, my guiding star.
In the midst of my heart, I must watch over my Gift.
My Gift has been my sense of direction under God.
My Gift has been the means of my healing thousands of people.
Through the gift of my Gift, my tongue has been loosened for God.
Through my Gift, my body has been made strong to do all of the tasks given for me to do.
My Gift has made me friends and strong enemies.
My Gift has been my honor, my shield, my light, my candle.
My Gift has been a baggage light with gold, to be distributed as I go.
My Gift has kept the door open between my heart and the hearts of suffering.
My Gift has made people to walk, to stand, to work, to believe, to hope.
My Gift has given me the way to span a continent with my works.
My Gift has given me many gifts, that I might reach the minds of men in every part of the earth.
My Gift has crossed rivers, moved on starry highways.
My Gift has fed bread, given comforts, built buildings, children and men.
My Gift given to me through the Mother Grace has given me the comfort of being of worth in the sight of God.
My Gift has kept me in tune with the third musics of the soul.
My Gift has opened to me vistas and dimensions beyond the senses, whereby I cross over the thunders of Maya into the lightnings of Heaven.
My Gift put upon me the yoke of discipline, of hard ship, of tears mixed with blood.
My Gift put upon my ankles a checkrein.
My Gift loaded me with the burdens of the many.
My Gift gave me insight into terrors, struggles, sufferings, sorrows, death.
My Gift gave me friends who bore with me my afflictions, whose forbearance of me gave wings to the use of my Gift. My Gift gave me hovels to live in, very little bread to eat, and few baubles of indulgement.
Of all of my Gifts, these were the most important, for they were the guardians over my Gift, that I sell it not for a mess of pottage, or trade it for a pearlless pearl.
Now that I am waxed old, my Gift has been burnished with the acids of my learning. It is shining.
Already my Gift is mirroring the face of the one who will receive it so that it may be spent in the world and lived in the living side of things.
For the Gift has been deathless in me, and through the Gift I have lived as few live in the world.
And that one whose face is mirrored upon the burnished shield of my Gift comes from the Mother Grace which is now Passing to the one that it may be worn with honor, with love.
I go now to take on the Gift prepared for me, which this Gift given to me by Mother Grace I have earned.
That Gift waiting for me shall find its niche, to be worn, to be used.
I can see plainly my Gift to come. It is filled with the countless treasures I earned in the Gift I have borne.
I will return with Gifts in another day earned from this day through the Gift given to me in the Mother Grace.
-Ann Ree Colton (October 24, 1980)


Friday, April 15, 2011

A 1953 Prediction About JapanAlthough, I have not had any knowledge of Ann Ree Colton or her reported abilities until today, I received this prediction about Japan that came through her in 1953 and thought that many might find it of interest.  I have also included a few links for those interested in taking a deeper look into the life and works of Ann Ree which will be provided after the text as I was given it:

From Ann Ree Colton's Islands of Light or The Lively Oracles.

"the destroying principle is at work in China, Japan and Russia to purge away ages of crystallization.  In these countries there will be earthquakes, famines, storms and social upheavals such as have never before been know in the memory of man."

"that which cometh onto Japan and moveth into China between the boundary of Russia falleth as a purple shadow.  There seemeth to be a large beast growing, made out of this deep purple light."

"We go into the great domed room of the Maha Chohan.  In the tiers are men from Japan.  There is a somber feeling within the room.  Reflected on the screen are the countries of Japan and Indo-China.  We see great upheavals.  We look deep into the earth of Japan and see beneath a core of volcanic action, affected out of old Lemurian times, which throws off an ether creating gas on which and electrical and volcanic action comes.  The Maha Chohan is speaking--'Japan is its interior life of psychology, of government and politics, as a small insect under a large spider...The world and the Earth receive the news of physical and volcanic shocks as of Nature and element, and of shocks of government and change of Japan through which a finger out of China toucheth and placeth itself in the middle.....It is on Japan that the future elements in the world affect men as of the Pacific corridors of the Earth.  That which affecteth Japan toucheth the Western world of civilization and changeth the course and events pertaining to the East.  The men in Japan are men out of old Lemurian days.  They carry within them the memory of tradition and now face a new psychology.   In the next 70 years the remaining part of Japan will be given over to a new type of worship and government and a new type of fellowship unto the world.  The ethers changing in Japan begin to produce men taller in stature and men taller in spiritual values as to a Living God.  By absolving old karma as ancient Chinese, they preserve that given out of the chaos affecting in the immediate, that of Japan."


http://en.wikipedia.org/wiki/Ann_Ree_Colton

http://www.niscience.org/

http://www.kheper.net/topics/Niscience/ARC.html

Thursday, April 14, 2011

Sofia & Anna - RievssatAfter the last entry on this sad business of nuclear accidents and the negative effects on the health of the planet and on us (since in truth one cannot separate oneself from the Earth), I decided to share this lovely music that is a gift to us from two beautiful Sami Swedish singers, Sofia and Anna.

 I have hiked and camped at the very top where Finland, Sweden and Norway meet each other and I see it as the place where Heaven meets Earth. If you have eyes to see, the Land sparkles with a light that both calms one while at the same time giving off a strong sense of joy. This is a place of great energy and healing and you can see the effects of it in the native people who live there.

 It's strange how the truly beautiful and powerful places on the planet have so few people living there. I have heard it said that people tend to settle in great numbers in places with darker and unhealthful energies and I am beginning to believe that this is true and if they were beautiful, I think that we pollute and poison them quickly. I sometimes think about how beautiful North America must have been just 300 years back and how unhealthful and unbalanced it has become after being settled by those who came to take and steal from the land rather than live in balance with the natural beauty.

We are made of the stuff of the Earth and the Earth can be effected by what we create. For whatever reason we have lost the ability to live in harmony with nature and have lost touch with natural abilities to heal and be healed by Nature. We have also lost our connection to God or Good, so in a sense we are orphans of both the Mother and the Father who long for our return while we remain lost in a darkness of mind and emotion not seeing that we are only a heartbeat away from both. When one finds his or her heart, then one will be reunited in the the love of both.

Now, I will get off my soapbox and you can listen to the music and look upon the beauty in the land and perhaps feel what I am trying to convey in words.

 Enjoy.

Wednesday, April 13, 2011

Freedom Against Censorship Thailand Warning - Radiation Posioning of Mother Earth

This was an article from Global Research Canada that reveals some of the effects of the spread of radiation in the atmosphere from the Fukushima meltdown in Japan.  In Sweden the government is downplaying this incident and assuring the citizens via dim witted local experts that this couldn't happen here even though a few of the reactors here are often shut down and offline for repairs.  The government is planning the building of ten new reactors in the future which was widely known, but has conveniently not been mentioned since the accident.  The Green Party has proposed a closing of two plants, but this has been lost between the chairs as the Swedes like to say.  I see nuclear power plants as very dangerous and unnecessary in the future.  I once knew an inspector of nuclear power plants in the 1980's and he said that they were falling apart then and a disaster waiting to happen and recommended not to live within one hundred US miles from any if possible.  Now, below is part of the article and for those interested to read more, I will give the link at the end of  the text.

Radiation Spreads Worlwide. The Poisoning of Mother Earth


Nuclear power “too cheap to meter”!

On April 12, Japan’s nuclear safety agency raised the Fukushima meltdown to level 7, the highest category on the International Nuclear Event Scale. Level 7 was created expressly for the Chernobyl disaster, consisting of “a major release of radiation with a widespread health and environmental impact”.

A recent study was prepared for Greenpeace Germany by international nuclear safety expert Dr. Helmut Hirsch. Dr. Hirsch’s assessment, based on data published by the French government’s radiation protection agency (IRSN) and the Austrian government’s Central Institute for Meteorology and Geodynamics (ZAMG) found that the total amount of unstable radionuclides Iodine-131 and Caesium-137 released between March 11 and March 23 has been so high that the Fukushima crisis already equates to three INES 7 incidents.

Release of radiation from the stricken reactors has reached 10,000 teraBequerels (10,000 trillion Bequerels) per hour, measured for radioactive Iodine-131.


YouTube: “President Obama: ‘We Do Not Expect Harmful Levels of Radiation to Reach the U.S.’”

Radiation in milk in Hawaii is now at least 2,033% above Federal drinking water safety limits. The US safety limit is 3 pCi/l (picoCuries per litre). Note this is the minimum percentage found over EPA requirements. This figure is reached by adding together the Caesium-134 (800%); −137 (633%); and Iodine-131 (600%) levels found in milk.

http://theintelhub.com/2011/04/11/japan-nuclear-radiation-in-hawaii-milk-2033-above-federal-drinking-water-limits/ .

It should be noted the testing was performed on samples of organic milk.

Increased radiation has been reported in the municipal drinking water of at least 14 US cities. These are not restricted to the west coast of North America but have occurred in the US midwest and east coast. Where measured, rainwater in every US state and Canadian province have elevated radioactivity. In California, Geiger counter activity has trebled, from 7.5 to 22.5 clicks per minute.

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=24292

Update, April 14, 2011:

There has been a great interest in this blog entry and in reply to a comment of someone in the comment section, I have left several links on preventions and what to do if you have concerns about radiation posioning and there is always simple precautions and remedies if you only take some time to look.  Don't let fear get the best of you, stay calm.  Just by staying calm one can strengthen and increase the efficiency of the body's immune system. 

Tuesday, April 12, 2011

Has Lawyership Replaced Leadership?

This question stems from my pondering of about a week ago when I was thinking about the lack of leadership today in our communities at every level.  I was thinking about the word Leadership and what it truly means and how it's meaning has become so twisted and perverted and far from its true meaning and expression that it had more often in my youth.  As I paused in my thoughts, the word, Lawyership popped into my consciousness and I paused again in my thoughts and now my ego must have gotten involved since the word, Liarship came into view.  I thought about it some more and these words both fit very well what passes for leadership or better said, the lack of leadership that is on a global scale in every facet of our modern lives. 

Lawyership and Liarship can often be synonymous and are just symptoms of a dis-ease that plagues our human communities whereas ladership can be (with the emphasis on can be) a way to healing within our communities.  Man can be led to their better natures or to what is worst within their humanities as is most likely the result of our acceptance of Lawyership and Liarship rather than true leadership.

I was reading an entry on Pam's, Notes Along The Path blog which I like to visit from time to time since I admire her honesty and sincerity and her way of expressing herself with words.  I will now cut and paste my comment below to expand on my thoughts on the above subject and also give a link to Pam's blog entry in which after reading, I composed a comment which I never could recall and transcript again.  So, here goes:

Hello Pam:

I don’t know about the word mission, but perhaps in a sense you are right. We are of the age (I am 2 years younger than you) where we were taught to leave the world a better place than when we arrived. We were taught it was our duty and obligation to work toward freedom and justice in our world and not in the perverted definitions of democracy, freedom and justice that are in vogue today. I was thinking on this a few days ago about the lack of leadership in our world and what has replaced it and the word, Lawyership, popped into my consciousness and a few moments later I gave it my own ego touch and called it, Liarship. Both words seem to fit our current states of governerment, business, educational and religious and other non-profit institutions.

I believe that anyone with any amount of care or reason left in their bones would be impelled to do their best to enlighten and if possible illuminate as many fellow travellers as possible.

Now, it’s time to get off my soapbox and wish you well,
Mike

With that,  I now leave you to your own ponderings and insights on three words if you so wish to and are willing.

Lawyership, Liarship, and Leadership.


http://notesalongthepath.com/2011/04/02/magical-powers/#comments


Sunday, April 10, 2011

Blue Lament for Humanity - Part #4

This message was forwarded to me by a friend in Canada and comes from Australia.  I thought it was well worth sharing with readers who visit my blog.  I will not comment on the message, but will leave that to the judgement and discernment of the individual readers. There is far too much defining of others and their words and I wish not to add to that phenomenon. As I undersatand this is a transmission from a being named Blue to a man in Australia whom calls himself, Raphiem. It is certainly, at least in my opinion, a worthwhile read.

Blue Lament for Humanity - part #4

Light can not be born of darkness for it always is and ever was. Darkness only exists within the limitation for those who cannot see for it is constrained by time, space, vibration and frequency and so darkness should not be misrepresented as evil.

You physically reside near the bottom of the harmonic light spectrum. A dimmer-shade more lighter than what you perceive can look glorious. However all that glitters is not gold and all that is dark is not evil. Stare into sun too long and you are rewarded with blinding darkness.

Is creation darkness with light or light with darkness? The absence of light is darkness and the absence of darkness is blindness and unknowing. In a world of total evil would one be conscious of good and in a world of total good would one conceive of evil.

Beings of blinding shining light are not necessarily benign. Your frame of reference must be strong enough to support discrimination and discernment to determine between the well founded and the overly fanciful and sometimes even the malign.

There is no difference between light and darkness. Light=White=Goodness=Truth. Absence of Light=Black=Evil=Lies. All these are illusions and false associations set to consciousness as limitations designed by the maligned to perpetuate the divided structures of body mind and soul.

Beyond this conscious beings progress until their very harmonics transcend beyond molecular bond.
It is only like yesterday when you ventured out into creation's playground amongst the stars. To many of you it may seem to be an eternity, forever at war with darkness, with hate and anger, forever fighting that which you perceive to be your enemy.

And though there are those above as there are below whom may not be in alignment and harmony with the spirit of humanity. To many of you whom believe you are at war on many levels, know that the greatest war you will ever fight is within you. The greatest darkness is a soul that has lost its way. Though you may perceive the war to be against great forces of evil it is really only a war against your inner chaos and despair.

Greater than the death of your mortal and physical life is the death of your hopes and dreams, the death of the human spirit. Your future is all around you, enveloping you, waiting to be born out of unlimited infinite potentials. Do not concern yourselves with what shape or form it will take, for it is all distraction. Only know that it will be born in a flash of a moment, within the blink of an eye.

THE ALL-THAT-IS FLOWS AND EXPRESSES THROUGH YOU. THIS IS THE PURPOSE AND DESIGN OF CREATION. YOU DO NOT FLOW AND EXPRESS THROUGH THE ALL-THAT-IS. So be an instrument of love, peace and harmony.

You will not come to access new forms of limitless energy and "pure" anti-gravity until your Earth's biocrystal core has been recalibrated and re-aligned with the universal streams of light and love which you are now coming into resonance with.

The dark night of the soul is now coming into the daylight of spirit. When the alignment is complete you will begin to access new codes of higher harmonics and frequency. New technological advances will come into fruition which are aligned with love and spirit.

The electrons of your atoms do not move about an orbit as you have been taught. The movement perceived is an illusion, for there is no movement, but only vibration, a frequency pulsing in and out of matter, in and out of the seen and unseen. Due to the mis-aligned nature of your earth's crystal core and universe which you exist in, your consciousness only perceives half-light harmonics. This gives the illusion of perception that electrons are moving around the orbit of a nucleius.

Half-light harmonics cause the electrical to lag the magnetic by a 90 degree phase-shift. Your circle of 720 degrees is seen only as 360 degrees with the other 360 degrees remaining unseen. Your electrical cognitive/ego lags the leading magnetic heart. Due to the double-inverted mirror caused by the universal rift for many the heart lags the cognitive by a 90 degree phase-shift. This is a symptom of mis-alignment which is now being re-aligned and re-cailbrated.


In coming to understand this you will real-eyes how powerful you truelly are for all that is required is a shift in thought and focus powered by pure love and intent. What you now define as miracles will become the norm and mainstream and so it will come to be in your time soon. You will be the chrystal in chryst. When all is in alignment you will see the full 720 degrees as hearts and minds will be unified.

Your spirit does not end with your ego for it extends into infinite unlimitness. When one part moves all parts move for there are no moving parts but only a shift of awareness driven by allowance, acceptance and love for all that is expressed unconditionally.

There is coming a moment in your now where all will come into alignment with their chosen destinies as the universal energies and frequencies increase so to does your greater awareness.

When you speak the unspoken ... Speak with hope and promise ...
When you embrace the unembraced ... Embrace with love ..
When you hear the unheard ... Listen with an open heart ...
When you move the unmoved ... Move with and in joy ..

... for joy marks the path of least resistance, flowing unimpeded, here is the key to transformation.

There is still much to say and though much has already been said it was as if nothing was said. If nothing said was truth, then truth will return to reveal itself in a clearer voice and pureness of heart.

Saturday, April 9, 2011

Sofia Jannok "Irene"
Here a beautiful Swedish-Sami singer from the very top of Sweden. This music is some of the best that Sweden and the Sami people have to offer to our world. She can touch to the sadness of the Mother and sing it out to the world. In a way she is a singer healer and must be bringing comfort to many as well as the Mother of us all. If you happen to come upon my moments, dear Sofia, please excuse my boldness of attempt to define you and your music. Thanks for the lovely music.

Friday, April 8, 2011

FÖRSTA BUDSKAPET

This is the First Release from my website, www.faith-restored.com that was translated into Swedish (på svenska) by Ulf Brånell.  For all the English speakers who have found their way to these messages, it would be best to click on the link given below and read it in it's orginal English:

http://www.faith-restored.com/billing.htm

FÖRSTA BUDSKAPET

Vi, som vår vän har kallat fyra vänner, välkomnar er till dessa sidor. Det är vår avsikt att du läser dessa ord själv får avgöra deras värde. Ty ni har alla fått omdöme, liksom en fri vilja i gåva.

Du kan och kommer att ha en god inverkan på så många under dina kommande år. Många längtar efter dessa ord, men på ett djupare plan längtar de efter en andlig kärlek.

Var och en måste finna sin egen tid för förståelse. Man vill få direkt kunskap, liksom så många andra på sin väg till upplysning. Pressa inte på, övertala inte, bara ge denna information fritt och låt andra avgöra dess värde. Om det ger hopp till någon enda, har den åstadkommit mycket. För den ende kommer att beröra många och hopp och tro kommer att växa. Och de som berörts kommer också att beröra, och så fortsätter det till slutet av mänsklig tid.

Var och en är viktig och har sina egna förmågor och gåvor att erbjuda. Alltför mycket vikt läggs på olika former av inbillade hierarkier. Alla är av Gud och alla utgör frön av obegränsad potential. Alla skjuter skott och börjar blomstra när deras egen tid är mogen. Detta ger jorden en rikedom och skönhet den annars inte skulle ha. Så dina frön och sök

Andens ljus för att ge dem näring och låta dem utvecklas till sköna skapelser i framtiden.

Tillit är språngbrädan för avancemang på den andliga vägen till ens egen återuppbyggnad, förnyelse och lyckligare tider.


Framtiden är inte säker, utan kan förändras i takt med att människor förändrar sina energier och attityder. Allt är möjligt med Gudomliga ingripanden eller vad vissa kallar, "Guds nåd". Jordens förändringar, krig, sjukdom, kan alla uppskjutas eller elimineras genom ”Guds nåd”.


Håll fast vid den tro du har och odla en lite mer optimistisk syn på din framtid. Din framtid ligger i dina egna händer. Vi samråder och vägleder men i slutändan beror din framtid på dina handlingar varje dag.

Detta kommer att vara vårt budskap till mänskligheten genom dig. Se på stjärnorna, men gå lugnt på jorden. Mänskligheten har så stora möjligheter till goda handlingar och kärlek till varandra och världen. Nåden kommer till dem som är uppriktiga i hjärtat och föder elden i Anden i sin omgivning. Guds hand är är utsträckt mot alla män och kvinnor, alla varelser, stora och små. Trons återställande kommer till alla som står upp för att se gryningsljuset. Ljuset kommer att avslöja mörkret och Andens eld kommer att förtära obegränsade mängder av den tätaste materia.

Hjärtat är den stora Förlåtaren och upphovet till goda gärningar och rätt handling.

Älska, älska och älska och överlåt detaljerna åt Gud!

Allt kommer i sinom tid till den som söker. Kärlek blommar i nuet. Den söta doften framträder. Var tålmodig och följ era hjärtans dröm. Hjärtat lyser vägen nu. Sinnet kommer att följa den väg som visas av Hjärtats Ljus.

Mitt ljus beror inte av något annat ljus. För mitt ljus är ett liksom alla andra är en del av Det Enda. Så ser ni, alla är förbundna, ingen är ensam. Avskildhet från varandra är bara en sinnets illusion. Det finns en övermäktig kraft och det är kärlekens kraft. Kärlek styr alla, kärleken enar alla, kärleken låter liv existera i din värld. För utan kärlek skulle alla gå in i mörkret.

Naturandar och guider kan bli självdestruktiva när de används på fel sätt. Det är samma sak som med ett verktyg eller ett vapen - de kan användas för konstruktiva eller destruktiva syften. Det är inte anden eller guiden, utan personen eller svagheten hos en person som förvrider sanningen och använder kunskap för egen vinning snarare än för att hjälpa andra.

Ja, du måste kontrollera budbäraren. De mörka och ljusa finns inom varje person. En som är av ljus lyser upp ett mörkt rum så att alla kan se klart. En som är av mörker bidrar bara till den rädsla och förvirring som kan hittas inom ett rum av mörker. Så det är inte i rummets fel, utan den person som går in i rummet.

Sanningen och ljuset är inte lätt att förstöra. De som talar om denna förstörelse är inte de som har makten att skapa och förstöra. Det enda de kan förstöra genom sitt missriktade beteende är sig själva .

Jordens förändringar kommer att bli många. Människan måste lära sig hur känslor, tankar och andlig disciplin är anslutna till naturen. Om människan inte ändrar sig från inifrån och ut, då kommer jorden att förändra honom utifrån och inåt i, så att han kommer att börja se inåt och finna ut var de största förändringarna sker.

Kärlek överskrider karma. Det är kärlek som fullbordar cykler och omvandlar allt mörker till ljus.

Tron kommer att återställas igen. Tron på sig själv och tron på andra såväl som tron på den kraft som kommer till dem som väljer att läka och älska dem som har glömt sin egen förmåga att skapa ett lyckligt liv här i din värld. Be för ljus och ljuset ska komma till alla som är uppriktiga i hjärtat och väljer att förändra sina liv och arbeta inte bara till fromma för sig själva, men för allas bästa. För hur kan man vara splittrad i sanningen? Alla är förenade i kärlek, de har bara glömt just detta och gått vilse på en plats där illusioner och rädsla råder.

Kärlek överskrider alla fel, ondska, missförstånd. Kärleken är den största healern. Kärlek och kärlek ensamt kan förändra och rädda mänskligheten från hotande katastrofer. Kärlek sänker en till en mänsklig nivå, men höjer en samtidigt till samma nivå som Gud. Ty man måste acceptera och komma in i människors värld innan man kan komma in i himmelriket. Det finns inga genvägar eller möjlighet att undgå sin mänskliga skyldighet att älska och hjälpa varandra att nå dagens ljus. Så skrid framåt med ära och mod, gå vidare med oss, och tro att allt är möjligt med hjälp från ovan.

Vi upprepar: tro på varje gott och positivt företag och önska allas bästa! Sök vänliga, varmhjärtade personer som ger fritt och bidrar till balansen i världen. Sök din egen inre eld och låt den förtära den sorg och besvikelse från många livstider. För vad är sorg, annat än ett missförstånd eller en orealistisk syn på din värld? Sök inte andra som ska ge dig, men ge åt alla som ber om hjälp. Var inte rädd, för ingen skada kommer att drabba dig. För, vi är med dig. Neka ingen hjälp, för alla längtar efter ett bättre sätt. Var vänlig och snäll med dina ord. Ha tålamod och vänta på Guds barmhärtighet och nåd. För hjärtat är enkelt och verkar för alla parters bästa intresse.

Öka integriteten i ditt väsen och hos var en som kan erbjuda en bättre väg för alla han kommer i kontakt med. Bekymra dig inte om framtiden, utan bygg en hoppfull, optimistisk syn inför de kommande dagarna. Hitta det lugn, den balans, som redan bor inom dig. Lev som ett lejon, men var ändå som ett lamm inför andra! Var vänlig mot andra, men stark i anden.

Tro förnyar, återställer tro, öppnar dörren till hjärtat och till frihet från fruktan. För där det finns tro, där finns kärlek, och där det finns kärlek, kan rädslan inte existera. Gå i tro och du öppnar en port till en nytt sätt att leva, ett som många har drömt om under århundraden.

Inse att allt liv i detta rike är baserad på att kärleken övervinner allt. Kärleken varken besegrar eller erövrar. Kärlek är en känsla som förenas med universums krafter i att bringa ordning och ge en anledning att leva. För utan kärlek skulle livet i ditt rike verkligen vara ett helvete . Alltför många drivs av rädsla och irritation och få kan se den glädje som ligger inom allt. Det finns glädje i regndroppen liksom glädje i solens strålar. Skogens träd gläds genom ljuden av alla ting, stora och små, som bor inom deras rike. För träden förstår att alla är en del av Guds skapelse och alla är heliga i sig själva.

Sök din hjälp hos dem som väntar på den gåva som du kommer att tillåtas skänka dem. Många lider i smärta och få har sann tro på sig själv eller på Gud. Var som ett ljus över landet och för fartyg säkert tillbaka till stranden. Alltför många sjunker i stora hav av förtvivlan.

Sjukdom är en illusion i sinnet. Sinnet kan omskolas och instrueras att se glädjen i att leva och att se det ljus som väntar alla som försöker bli helade och leva det liv som människor var tänkta till.

För att helandet ska bli varaktigt, krävs ett fast beslut och stor vilja en att bli helad, att ändra livsstil och släppa en hel del gamla vanor och rädslor. När dessa släpps, då finns det utrymme för den gudomliga helande energin att gå in och fylla den plats där det en gång fanns mörker.

Inse att allt liv är förenat. Om du tänker illa om en annan är det sjukdomen i dig själv som tar initiativet till detta. Resultatet är att sjukdomen förstärks både i dig själv och andra. Vänlighet är vägen bortom sjukdomen. Var snäll och håll denna person i den kärlek som strålar ut ur hjärtat. Hjärtat har bara godhet för dig och för andra.

Många fler kommer att följa exempel på godhet och återfå sitt hopp och sin tro på att såren från igår ska läka. Förlåtelse kommer att skänkas av många till många, allt eftersom processen utvecklar sig.

Så som blomman blommar så kommer alla att blomma som mottar gåvan från Anden till Människan. Lyssna, ty vi tala, men blott en gång - Hör oss - Gå till morgondagens gryning, se vad som komma skall och förhindra det genom utbildning och upplysning.

Alltför många med våra gåvor låter Egot bli sitt centrum i stället för hjärtat. Istället för att använda sina gåvor för allas bästa, använder de dem för personlig vinning. Detta är något att vara försiktig med. Glöm inte att du är en av många, var och en en länk i en kedja som sträcker sig genom evigheten. Alla har fått en unik gåva. Var och en bidrar till helheten med sina egna talanger. Om olika förmågor kan kombineras, ökar effekten mångfalt. Ett fåtal kan ha en stor eller god effekt på många.

När en gnista av tro eller kärlek är uppstår i ett hjärta, bränner den bort urgammal rädsla och sorg. Detta hjärta blir då en tändare för andra hjärtan, som i sin tur tänder kärlekens låga i andra hjärtan och så fortsätter det. När fler hjärtan brinner med kärlekens eld, kommer medvetandet på planeten att förändras. Lite i taget och sedan ökar det i takt med att ljuset som kommer in i detta rike ökar.

Oroa dig inte för jordens förändringar. De kommer inte att ske så snabbt som vissa vill tro. Havet kommer inte att stiga så fort. Det kommer att finnas tid för befolkningen att flytta. Populationer kommer ändå att förändras av krig, svält och sjukdomar.

Allt kan avvärjas om människan bara förstår kraften hos skapandet och Den Gudomliga Nåden. Allteftersom människan stabiliserar och integrerar sitt medvetande mer och mer med det Gudomliga kommer jorden också att stabiliseras. Så uppstår himmelriket på jorden, kan man säga.

Ibland föredrar du gåtor. Sanningen är alldeles för enkel för dem som bor i ditt rike. Ni är här för att älska och ta hand om varandra. Inte så komplicerat, egentligen.

Många av de de som söker mysterier är mer intresserade av visioner och erfarenheter från tidigare liv att roa sig själv och andra med, snarare än att granska sina egna liv och förändra beteenden som behöver ändras. De kunde ha varit mycket mer effektiva och inflytelserika om de bara höll sig till den enkla sanningen att alla män och kvinnor har förmågan att kommunicera med dem som är i det som i er värld kallas änglarnas rike. Tala endast om dessa sanningar: att människan är avsedd för storhet och en dag kommer att utvecklas till en kärleksfull, medkännande varelse som tar sin rättmätiga plats som en medarbetare tillsammans med sina medmänniskor samt med dem som är i det du kallar den änglariket.

Återigen kommer du med dina förhoppningar och dina många besvikelser. Besvikelser är inget annat än icke auktoriserade händelser - händelser som du hoppats eller önskat, men ändå inte valts av ditt högre jag eller vad många i er värld vi skulle kalla "själen". Du kan inte se vad som väntar i ditt liv som den som kallas MNH. Lita på försynen och tro att alla händelser leder till ett slutligt mål, som din själ har förbeställt i ett högre syfte, ett syfte som inte är känt av dina fysiska och känslomässiga identiteter. Kom till insikten att allt är i ordning. Du är inte en börda för någon. Alla följer sina egna planer eller motiv i denna fysiska verklighet.

Du är varken ensam eller isolerad - många, många har gått med er för att uppnå vad du har kommit hit för att uppnå. Sök inte jordiska råd. Lita inte människors ord, utan lita hellre på Guds försyn. Detta år kommer att passera mycket snabbt och ett nytt år fyllt av aktivitet kommer att följa. Du är här av en anledning, men ditt sinne söker andra orsaker. Läs, vila och meditera över dessa ord:  Allt är i sin ordning. Alla drömmar kan förverkligas. Lita på försynens händer.

MNH har kommit till oss igen i med förväntan att vi skulle lösa hans problem som genom ett trollslag. Dina problem är dina egna och din av din egen tillverkning. De är byggstenar, lagda på varandra, där var och en ger dig en värdefull lärdom i konsten att leva - var och en ger personlighetsstrukturen en styrka den annars skulle sakna om livet var enkelt eller bekvämt. Ty dessa hinder är gåvor från ovan för att hjälpa dem som väljer att bygga en styrka och karaktär som är nödvändig om man skall utveckla den resning och de talanger som behövs om man skall lära andra ett mer korrekt sätt att leva i din värld.

Ty alltför många bedra och försöker dra fördel av andra. Alla kan blomstra genom samarbete. Alla kan dela din världs rikedomar liksom alla har del i den oändliga Andliga rikedomen. Alltför länge har ett fåtal övertygat de många att följa en ohållbar väg, en väg utan kärlek och omsorg om varandra. Som du tänkte igår: Föräldrar skickar sina oroliga barn till behandling en timme en gång i veckan och förväntar sig mirakel, hellre än att de ger barnet kärlek och uppmärksamhet och ett aktivt dagsschema för arbete eller motion som så småningom kommer att leda till ett sunt, helt barn i ställetf för en splittrad varelse med motstridiga föreställningar och attityder.

Terapeuten uppmuntrar detta beteende och betraktar barnet som ett föremål eller en inkomstkälla snarare än någon som behöver kärlek. Barnet känner detta och reagerar på ett negativt snarare än på ett positivt sätt. Så ett system som inte fungerar och aldrig haft för avsikt att verkligen fungera permanentas snarare än att ansvaret läggs i hjärtat hos föräldrar, familjemedlemmar, mentorer, eller alla medlemmar av samhället som har kontakt med dessa oroliga barn . Denna oförmåga hos det mänskliga samhället att ta ansvar för hälsa och allmän välfärd för var och en, är en av de främsta orsakerna till många av era sociala missförhållanden.

Människan skapar institutioner och experter där ingen verklig expertis finns. Healing sker inte bara inom en enskild person, men inom en gemenskap där ansvaret för den enskildes vård och välfärd delas av alla.


Ni deltar alla i dessa lögner för er egen vinst samtidigt som er livskvalitet i samhället fortsätter att försämras. Ett pris har satts på alla hjälpmedel som om det kunde finnas ett pris för den vänlighet som utgår från det mänskliga hjärtat. Detta är lika naturligt som att solen går upp och ned eller ebb och flod växlar.

När människan åter kommer till sina sinnen och ser på andra med omsorg snarare än blicken hos ett jägare som spårar sitt byte, då kommer en ny dag att gry på er planet. Solen kommer att stiga i människans hjärta och värmen från dessa hjärtan kommer att vara en helande balsam över ert rike. Fram till denna dag, kommer din värld att fortsätta att vara den mörka, skräckinjagande plats som alla har låtit den förbli.

Ett stort mod och tro behövs nu. Denna styrka och kärlek utgår från den mänskliga anden, som utgår från det mänskliga hjärtat, som förenar den ena med den andra i sann oro och omsorg för den andres välfärd. Detta är en väg som är fullt möjlig i mänsklighetens värld framöver. Det kommer att ta viss tid i den struktur som du kallar tid och kräva en stor och genuin vilja hos många. Vi ber att ni ser på varandra med kärleken hos ett barn i kombination med styrkan och visdomen hos en som har tillbringat många år i mänsklig form.

Ha tro och gå vidare med integritet. För ni tror att sanningen är en hård väg att resa när det i verkligheten är lögnerna från er världs ledare som fört er alla till stor olycka och smärta. Att acceptera sanningen i dessa ord är inte lätt, men en än svårare uppgift för mänskligheten är att ändra sina beteenden och handlingar och leva på ett sätt där alla respekteras och hedras, ett sätt som ändå är en möjlighet i den mänskliga tillvaron.

Tänk på dessa ord och kom till era egna beslut. För Gud har gett fri vilja för alla eller man kan säga att vi har gett oss själva en fri vilja, eftersom vi alla på sitt sätt är av Gud.

För dem som är uppriktiga i hjärtat och längtar efter ett bättre sätt, kommer ett bättre sätt uppmuntras. Ty vi fungerar som guider eller konsulter - som de som har hittat öppen väg och har räckt ut våra händer till alla som vill lyssna och göra ett ärligt försök att förbättra inte bara sina egna liv, utan livet för många. Vi är som bröder som återigen har hittat vägen och erbjuder vår kunskap till alla som kan acceptera oss och vårt budskap om hopp. Så var inte rädd och öppna inte bara dina sinnen, utan öppna även era hjärtan. För hjärtat är den centralstation som förbinder himmel och jord. Det är endast genom hjärtats väg som man kommer till en verklig förståelse av allt i de mänskliga och himmelska världarna. Så frön av kärlek och tro i hjärtat. För här ligger den bördiga jorden. Ty allt kommer av kärlek eller - kan man säga - börjar i kärlek och slutar i kärlek.

Misströsta inte, utan sök det ljus som bor inom dig själv. Andra är snabba att ge råd eller spela rollen av profet, men ingen tar eller kan ta ansvar för någon annans utveckling. Det är en djupt personlig sak och en som kräver eftertanke och kontemplation hos den individ som söker upplysning. För att bli upplyst är en fråga om att acceptera sin egen gudomlighet och att låta ett ljus som strålar från en gudomlig källa att komma in i ens väsen och förvandla ens mänsklighet så att man kan vara både människa och Guda-liknande samtidigt. Båda existerar sida vid sida, båda växer, och båda utvecklas när man tillåter sig att vara öppen för mer av det ljus som kommer uppifrån.

MNH kan se de svårigheter som man möter i din värld när man bestämmer sig för att leva ärligt och sanningsenligt. För människor vägrar att se sanningen och lita på sin egen förmåga att avlyssna ett stort lager av kunskap och information som kan och kommer att användas för upplysning och påskyndande av utvecklingen hos dem som bebor ert rike. Vi har kommit till så många och så många har följt den väg som deras egna rädslor och tvivel angett, och avvisat dessa ord som vanföreställningar av en rubbat sinne. Vi försäkrar er att dessa ord är sanna och kommer från hjärtat hos ett större hjärta. Vi kan förstå dina misstankar och tvivel. Ty alltför många har i sin svaghet förvrängt och missbrukat sanningen i ett försök att upprätthålla egots styre hellre än samarbetet som kommer från vår mera upplyst värld.

Egot var ursprungligen en enhet eller ett verktyg som skapades för att hjälpa sådana som du, som ett sätt att filtrera och överföra uppgifter som skulle komma från vad man kallar en Själ till det mänskliga sinnet. Egot är nu i ett sådant tillstånd av rädsla och förvirring att det har blivit ett hinder snarare än den hjälp som var den ursprungliga avsikten. Det är som om du har tillåtit ett barn att regera. Det är inte konstigt din värld har de problem som den gör. Era ledare ljuger och förvrider sanningen efter sin personliga behov, hellre än att stiga åt sidan och begrunda vilka handlingar som svarar mot behoven hos de många.

Nu har vi kommit åter för att säga några uppmuntrande ord. Misströsta inte! För den blekhet du nu upplever i ditt liv är inget annat än en sjuk uppfattning. Se den skönhet som finns överallt runt omkring dig och inom dig och många andra. Det finns varmhjärtade själar överallt, likväl som det finns godhet överallt i ditt rike. Det finns en önskan hos många att bortse från vänlighet och koncentrera sig på det omänskliga. Ja, kan man säga omänskliga. De som har bebott denna värld innan ens människan fanns finns fortfarande kvar. Krafter är synliga och osynliga. Hörda och ändå inte hörda Alla samlas och lever tillsammans så gott det går. För det är ännu inte dags att för dem att varseblivas av människor. Mänskligheten har ännu inte mognad eller hövlighet nog att se med klara ögon och agera utifrån en tydlighet i hjärtat.

För som alltid, säger vi: det är hjärtat som är initiativtagare till alla goda gärningar och riktiga åtgärder. Och det är genom hjärtat mänskligheten kommer att utvecklas till högre nivåer av medvetande eller noga räknat, vad ni i er värld kallar högre nivåer. Det finns stora missförstånd och stor förvirring inom den mänskliga sfären. Sanning och ljus är som utrotningshotade arter. Stor försiktighet måste iakttas för att skydda överlevnaden av sådant inom ditt rike. För vi kan se många framtida möjligheter med nya mentala och känslomässiga strukturer mer lämpade för att skydda och bevara det inre väsen som kan och kommer att värna om mänskligheten, bortom det mycket, mycket begränsade synsätt som nu råder i ert rike.

Alla planer är illa förstådda och än mer dåligt genomförda i er värld. Det råder alltid tävlan om makten och om jordens resurser i form av mark eller territorium eller mat eller vatten eller mineraler. Aldrig fattas beslut till gagn för de många och till gagn för kommande generationer. Nu tvingas mänskligheten av händelserna att möta sina egna begränsningar och brister för att komma till konkreta beslut om hur man skall gå på ett mer rättvist sätt. Ett fåtal rika länder gör sitt bästa för att manipulera och styra mindre, fattigare nationer och ja, också större, men fattigare nationer. Det talas mycket om frihet och mänskliga rättigheter, men i verkligheten gäller bara önskan att upprätthålla nuvarande strukturer av status och makt, medan man söker övertyga sig själva om riktigheten i sin misslyckade ekonomi och sitt statsskick.

Nu vill du att vi ska tala om lösningar. Du har redan svaren på alla dina världsliga dilemman. Leta i era egna hjärtan efter svaren som ni behöver för framtidens överlevnad och bortom människans överlevnad, för mänsklig upplysning och evolution som art. Som ni har hört och läst så många gånger - du kan hitta dessa svar i ert inre. Se i era egna hjärtan. Se på världen med ögonen hos en förälder som ser på gåvan av ett barn med ett hjärta fullt av hopp och kärlek till det barnet. Se med ett barns ögon, fulla av förundran, fulla av upptäckter och livsglädje. Se och se vad du har blivit, vad du kan, och vad du i sinom tid kommer att bli, i takt med Guds nåd och kärlek till Självet.

Det är dags att läka såren från det förflutna och förlåta er själva, så som ni kommer att förlåta andra.


Det är en tid att öppna hjärtan till nya möjligheter. Det öppna hjärtat fylls med Guds kärlek eller gudomliga ljuset eller Guds nåde - kalla det vad du vill.

Det finns ingen kraft eller energi eller enhet i er värld som kan skada en som har öppnat sitt hjärta för kärlek. Detta är en myt och ett bedrägeri. Det är det stängda eller mörkare hjärtat som kommer att utsätta en för fara eller göra en sårbar för de krafter eller personer i ditt rike som bedrar för egen personlig vinning eller fördel på bekostnad av alla andra. Det öppna hjärtat är mycket klokare eller rättvisare. Öppna nu era hjärtan och erfar styrkan och klarheten i tanke och känsla! Dörren har öppnats för dig och kommer bara att hållas öppen en kort stund. Var modig och tro att idag börjar ett nytt äventyr. Acceptera denna gåva, känn er välsignade och bli välsignade.

Kom ihåg detta ögonblick och vet att många sådana ögonblick är möjliga genom bön och tyst kontemplation. Varje sådant begränsas endast av brist på önskan eller brist på vilja att acceptera denna gåva. Vi dömer inte vem som förtjänar, det är individen själv som avgör sin egen förtjänst. Nu, lev väl och dröm om en dag då alla kommer att leva från dimensionen hos ett öppet och kärleksfullt hjärta. För det är i drömmar framtida verkligheter först tar form.

Så vi återkommer för att säga er att tro på en ljus och lysande framtid och att tro bara på det goda och positiva. Låt inte mörka tankar om mänskligheten att dra dig ner i inskränkt tänkande och en icke-användning av din gudagivna gåva att läka och att inspirera tro på en positiv framtida händelser. Se med ögon av ljus och hör röster av änglar som sjunger glada sånger. Låt dig besökas av dem som ser, så är en ny morgondag är fullt möjlig iditt jordiska rike. Vet att detta stämmer! Människan utvecklas långsamt, men utvecklas fortfarande på er planet. Acceptera våra visdomsord och se med ett barns ögon igen. Hoppas på många angenäma och inspirerande omständigheter i vad ni kallar framtiden och vad vi kallar det eviga nuet. Var inte förfärad!

Njut av dina återstående dagar som MNH och var åter ett ljus över landet. Glöm inte din skyldighet inför framtiden. - din skyldighet att bidra till att ge ledning för dem som ännu inte kommit. Fortsätt att skriva de ord och dricka det vatten som har evigt liv. Drick djupt och låt dig åter fyllas med den tro som gör allt möjligt. För det är i tron som det som människan har betecknat som det mirakulösa, inträffar. Erbjud dessa ord till dem som söker en bättre väg. Var inte blyg , utan var djärv och ta initiativ! Sök utlopp för dessa ord så de blir hörda. Vet att lugnet i Anden kommer att infinna sig dig och överföras till alla som sitter vid din sida. Gå i frid och gå i kärlek till alla levande varelser!


Um „Die erste Veröffentlichung“ in Deutsch zu lesen bitte den Link unten anklicken:

http://mnhopkins.blogspot.se/2012/05/die-erste-veroffentlichung-mn-hopkins.html