Music by The Refusers

Thursday, June 13, 2024

Wees niet als degenen die....Een Citaat door M.N. Hopkins

Wees niet als zij die spreken over liefde en vrijheid en die het zwakste in anderen aanmoedigen om hen voor hun eigen doeleinden te manipuleren.  Aanvaard niet de woorden van hen die spreken van vrede en vrijheid en dood en verderf zaaien in onze wereld. Zoals Christus ooit zei: “Aan hun vruchten zul je hen herkennen.”

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

https://mnhopkins.blogspot.com/2024/06/be-not-as-those-whoa-quotation-by-mn.html

No comments: