Music by The Refusers

Saturday, May 4, 2024

Հոգին կապված է Աստծուն - մեջբերում MN Hopkins-ի կողմից

Հոգին կապված է Աստծո հետ, ուստի նրան հասանելի է գեղեցկությունն ու հավասարակշռությունը, և այն, ինչը բերում է Սեր, Խաղաղություն և Ուրախություն ֆիզիկական իրականություն:

© MN Hopkins 

To read the original quotation in English, please click on the link below:

No comments: