Music by The Refusers

Monday, May 13, 2024

Vær et lys for dem som er i mørket - Et sitat fra M.N. Hopkins

La ikke mørkets løgner diktere deg, og la ikke de barnslige viktighetene styre din hverdag, men vær en leder og vis vei til en bedre vei for alle. Vær et lys for mørkets folk, og la ingen hindre deg i å innta din rettmessige plass på tronen, hvis hellige kammer befinner seg i ditt hjerte.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

No comments: