Music by The Refusers

Saturday, May 4, 2024

Душа је повезана са Богом - цитат МН Хопкинса


Душа је повезана са Богом, тако да има приступ лепоти и равнотежи и Ономе што доноси Љубав, Мир и Радост у физичку стварност.

© МН Хопкинс 

To read the original quotation in English, please click on the link below:

No comments: