Music by The Refusers

Wednesday, May 15, 2024

Hãy là ánh sáng cho những người trong bóng tối - Trích dẫn của MN Hopkins

Đừng để bóng tối ra lệnh cho bạn những lời dối trá của nó và đừng để những điều có tầm quan trọng trẻ con chi phối cuộc sống hàng ngày của bạn, mà hãy là người lãnh đạo và dẫn đường đến một con đường tốt hơn cho tất cả mọi người. Hãy là Ánh sáng cho những kẻ trong bóng tối và đừng để ai ngăn cản bạn khỏi vị trí xứng đáng của bạn trên ngai vàng có căn phòng thánh ở trong trái tim bạn.

© MN Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

No comments: