Music by The Refusers

Tuesday, May 14, 2024

Buďte svetlom pre tých, ktorí sú v temnote - Citát od M.N. Hopkinsa

Nedovoľte, aby vám temnota diktovala svoje lži, a nedovoľte, aby tí, ktorí sú detinsky dôležití, ovládali váš každodenný život, ale buďte vodcom a veďte k lepšej ceste pre všetkých. Buďte svetlom pre tých z temnoty a nedovoľte, aby vám niekto bránil vo vašom právoplatnom mieste na tróne, ktorého svätá komnata je vo vašom srdci.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

No comments: