Music by The Refusers

Wednesday, May 15, 2024

Karanlıkta Olanlara Işık Olun - M.N. Hopkins'ten Bir Alıntı

Karanlığın size yalanlarını dikte etmesine ve çocukça önem taşıyanların günlük yaşamınızı yönetmesine izin vermeyin; bir lider olun ve herkes için daha iyi bir yola öncülük edin. Karanlıktakilere Işık olun ve hiç kimsenin sizi kutsal odası kalbinizin içinde olan tahttaki haklı yerinizden alıkoymasına izin vermeyin.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

No comments: