Music by The Refusers

Monday, May 13, 2024

Esi gaisma tiem, kas ir tumsā - M.N. Hopkinsa citāts

Neļaujiet tumsai diktēt jums savus melus un neļaujiet, lai bērnišķīgi svarīgi cilvēki valda jūsu ikdienas dzīvē, bet esiet līderi un vadiet ceļu uz labāku ceļu visiem. Esi gaisma tumsas ļaudīm, un neviens nedrīkst aizturēt tevi no tavas likumīgās vietas tronī, kura svētā istaba ir tavā sirdī.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

No comments: