Music by The Refusers

Monday, May 13, 2024

Var ett ljus för dem som är i mörkret - Ett citat av M.N. Hopkins

Låt inte det mörka diktera sina lögner för dig och låt inte de barnsliga betydelserna styra ditt dagliga liv, utan var en ledare och visa vägen till ett bättre sätt för alla. Var ett ljus för dem som lever i mörkret och låt ingen människa hindra dig från din rättmätiga plats på tronen, vars heliga kammare finns i ditt hjärta.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

No comments: