Music by The Refusers

Tuesday, May 14, 2024

Buďte světlem pro ty, kteří jsou v temnotě - Citát od M. N. Hopkinse

Nenechte si diktovat své lži od temnoty a nenechte se ovládat dětinskou důležitostí, ale buďte vůdcem a veďte k lepší cestě pro všechny. Buďte světlem pro ty, kdo jsou v temnotě, a nedovolte, aby vám někdo bránil ve vašem právoplatném místě na trůnu, jehož svatá komnata je ve vašem srdci.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

No comments: