Music by The Refusers

Monday, May 13, 2024

Bądź światłem dla tych, którzy są w ciemności - Cytat z M.N. Hopkinsa

Niech ciemność nie dyktuje ci swoich kłamstw i niech ci, którzy mają dziecinne znaczenie, nie rządzą twoim codziennym życiem, ale bądź liderem i prowadź do lepszej drogi dla wszystkich. Bądź Światłem dla tych, którzy są w ciemności i nie pozwól, by ktokolwiek odciągnął cię od należnego ci miejsca na tronie, którego święta komnata znajduje się w twoim sercu.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link provided below:

No comments: