Music by The Refusers

Saturday, May 4, 2024

Shpirti është i lidhur me Zotin - Një citim nga MN Hopkins

Shpirti është i lidhur me Zotin, kështu që ka akses në bukurinë dhe ekuilibrin dhe atë që sjell Dashurinë, Paqen dhe Gëzimin në realitetin fizik.

© MN Hopkins 

To read the original quotation in English, please click on the link below:

No comments: