Music by The Refusers

Thursday, May 2, 2024

Själen är kopplad till Gud - Ett citat av M.N. Hopkins

Själen är förbunden med Gud, så den har tillgång till skönhet och balans och det som ger kärlek, frid och glädje i den fysiska verkligheten.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link below:

No comments: