Music by The Refusers

Thursday, May 2, 2024

Sielu on yhteydessä Jumalaan - M.N. Hopkinsin sitaatti

Sielu on yhteydessä Jumalaan, joten sillä on pääsy kauneuteen ja tasapainoon ja siihen, mikä tuo rakkauden, rauhan ja ilon fyysiseen todellisuuteen.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link below:

No comments: