Music by The Refusers

Thursday, May 2, 2024

Sjelen er forbundet med Gud - Et sitat av M.N. Hopkins

Sjelen er forbundet med Gud, så den har tilgang til skjønnhet og balanse og det som bringer kjærlighet, fred og glede inn i den fysiske virkeligheten.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link below:

No comments: