Music by The Refusers

Sunday, May 5, 2024

Ruh Tanrı'ya Bağlıdır - M.N. Hopkins'ten Bir Alıntı

Ruh Tanrı'ya bağlıdır, bu nedenle güzelliğe, dengeye ve fiziksel gerçekliğe Sevgi, Huzur ve Neşe getiren şeylere erişimi vardır.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link below:

No comments: