Music by The Refusers

Sunday, May 5, 2024

Die siel is aan God verbind - 'n Aanhaling deur MN Hopkins


Die Siel is aan God verbind, so dit het toegang tot skoonheid en balans en Dit wat Liefde, Vrede en Vreugde in die fisiese werklikheid bring.

© MN Hopkins 

To read the original quotation in English, please click on the link below:

No comments: