Music by The Refusers

Saturday, May 4, 2024

Jiwa Terhubung Dengan Tuhan - Petikan oleh MN Hopkins


Jiwa dihubungkan dengan Tuhan, jadi ia mempunyai akses kepada keindahan dan keseimbangan dan Yang membawa Cinta, Kedamaian, dan Kegembiraan ke dalam realiti fizikal.

© MN Hopkins 

To read the original quotation in English, please click on the link below:

No comments: