Music by The Refusers

Friday, May 3, 2024

Dvēsele ir saistīta ar Dievu - M.N. Hopkinsa citāts

Dvēsele ir saistīta ar Dievu, tāpēc tai ir pieejams skaistums un līdzsvars, un tas, kas ienes Mīlestību, Mieru un Prieku fiziskajā realitātē.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link below:

No comments: