Music by The Refusers

Friday, May 3, 2024

Dusza jest połączona z Bogiem - Cytat M.N. Hopkinsa

Dusza jest połączona z Bogiem, więc ma dostęp do piękna i równowagi oraz tego, co wnosi Miłość, Pokój i Radość do fizycznej rzeczywistości.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link below:

No comments: