Music by The Refusers

Friday, May 3, 2024

Duša je spojená s Bohom - Citát M.N. Hopkinsa

Duša je spojená s Bohom, takže má prístup ku kráse a rovnováhe a k tomu, čo prináša Lásku, Mier a Radosť do fyzickej reality.

© M.N. Hopkins

To read the original quotation in English, please click on the link below:

No comments: