Music by The Refusers

Saturday, May 4, 2024

Душата е свързана с Бога - цитат от М.Н. Хопкинс

Душата е свързана с Бога, така че има достъп до красотата и баланса и до това, което носи Любов, Мир и Радост във физическата реалност.

© М.Н. Хопкинс

To read the original quotation in English, please click on the link below:

No comments: