Saturday, May 7, 2011

TREDJE BUDSKAPET

Bliss - Sunset On The Outskirts Of Srinagar by Lovell D'souza
http://www.flickr.com/photos/lovelldies/4179828536/in/photostream/

This is the 3rd release from my faith-restored website that has been so kindly translated into the Swedish language by Ulf Brånell.  I hope that all native Swedish speakers who have found their way to my blog do enjoy the reading of these messages.  For all the native English speakers or those with English as a second language you can read the orginal release in English at the link provided below:

http://www.faith-restored.com/billing3.htm


TREDJE BUDSKAPET


Då och då kommer någon som ber oss om att välsignas med visdom och övernaturlig kunskap Vi kommer att försäkra alla som vill höra våra ord att i dem finns välsignelser av ljus som ges fritt i hopp om att de kommer att användas till nytta inte bara för dem själva, utan för fortsatt förbättring av den mänskliga gemenskapen. Människan kan åter leva på ett ärligt och respektfullt sätt i er mänskliga värld. För vi har inget behov av lögner eller oärlighet i vårt rike. Ty här saknar vi den rädsla som färgar och styr alla aspekter av den mänskliga gemenskapen. Vi lever i vad man skulle kunna kalla det en frihet från fruktan, som vi skulle beskriva som kärlek. För vi lever i en värld av kärlek till sig själv, kärlek till andra, och kärlek till Essensen av Allt, som de i din fysiska världen, kallar Gud. I kärleken är man naturligt intresserad av välfärd för alla, eftersom man inser att alla är förbundna, ingen är isolerad, eftersom alla är av Gud.


Här har vi inte brutit vår förbindelse med Hjärtat hos alla levande hjärtan, så vi lever i vad som skulle betraktas som glädje eller en del människor har kallat, extas. Rädsla kan inte existera i vårt kungarike. Rädsla är av den fysiska världen. Den är en överlevnadsmekanism inbyggd i naturen för att skydda och säkra överlevnaden hos de fysiska livsformer som lever i det jordiska riket. Vi har inget behov av att överleva, för vi trivs i en värld av Anden. Vi har ingen rädsla för döden, eftersom döden inte existerar här. Vi förstår ditt system av mänsklig sårbarhet, eftersom vi en gång var som du är nu. Vi försäkrar er att mänskligheten kommer att överleva och en dag frodas, eftersom vi är här i vår tid att tala med en i er tid. Ja,
era barnbarns barnbarn - en dag kommer barnen förstå och utveckla en respekt för allt liv på din jorden.


Börja träna kontakt med ditt högre änglar och påskynda mänsklighetens utveckling och upplysning! När fler åter kan ansluta till sina själar, kommer de att omvandlas till mer mogna, mer ansvarsfulla och mer kärleksfulla varelser som verkligen förstår och en dag praktiserar lärdomarna från Anden.

För vi har gjort detta för oräkneliga tidsåldrar och vill nu anknyta till vårt eget förflutna och hjälpa alla som är villiga att dricka av det Gudomliga vattnet och fyllas av det lugn och den säkerhet som kommer när man öppnar sitt hjärta för himmelens ljus. Vi inbjuder alla som är uppriktiga i hjärtat att acceptera vårt erbjudande om ljus och att vakna till ett liv som kan uppfatta den potential som finns i alla, för alla.


Vi ber dig åter att vara modig, ta ett stort steg i tron och inte frukta, för rädslans tid närmar sig sitt slut när man betraktar hela människans resa tillbaka till källan för allt liv. Och, vad är denna källa? Kärlek, förstås. När den avtäckts och godkännts i människans hjärta, kommer ett stort uppvaknande att inträffa och många kommer återfå den livsglädje, som när den tillåts, utstrålar och genomtränger allt liv och accepteras som det naturliga tillståndet i människans tillvaro.


Öppna bara snabbt era hjärtan inför denna möjlighet och känn hur det skulle kunna vara om bara mänskligheten gjorde ett medvetet beslut att ändra de nuvarande systemen och började agera på ett vänligt och kärleksfullt sätt gentemot alla andra. Eftersträva att åter ansluta er till oss, som ni kallar änglar. Vi ser oss själva som vad ni kommer att bli i sinom tid. Be och bemöda er om att förbättra inte bara din individuella existens, utan tillvaron för alla andra som du delar den mänskliga gemenskapen med! Vi kommer att hjälpa som guider och rådgivare av olika slag, men det är människors ansvar att utveckla sina egna förmågor och talanger för att omvandla de gamla till morgondagens nya skapelser.


Var klok och vet att alla dina drömmar har uppfyllts när man blickar ut från vår utsiktspunkt på vägen till morgondagens värld. Ha härliga drömmar och tro att de alla kommer att ta form när allt fler deltar i denna dröm om skapandet av en värld där Gud och människa går samman och utför vad som i tiden kallades mirakel och som vi själva helt enkelt kallar skapande.


Ha tålamod och var nöjd i vetskap om att detta är en möjlighet i din tid och en realitet i vår tid. Se på framtiden med hopp, med tro, men viktigast, med kärlek till Jaget, vilket leder dig till att älska andra.

Så, här ligger ett annat mysterium att avslöja. Att allt liv är sammanlänkat och den minsta tanke eller känsla riktad mot en annan upplevs av andra. Kontroll av ens tankar och ens känslor är en mycket viktig förutsättning om man ska komma framåt på Andens väg. Dessa negativa tankar och känslor attackerar ständigt det mänskliga psyket. Det är inte konstigt än att det är så svårt att koncentrera sig på att göra gott.


Vi kan se en tid då mänskligheten kommer att ha lärt denna värdefulla läxa i självkontroll och andlig disciplin. För, om mänskligheten bara ägnat några timmar om dagen åt tyst bön och meditation, skulle vi ha sett ett helt annorlunda landskap och mänsklig gemenskap. I framtidens samhälle kommer detta behov av andlig disciplin förstås och uppmuntras bland människor, även om det dröjer många, många århundraden av vad du refererar till som mänsklig tid innan detta sker, men det kommer. Ty detta är vägen för människans utveckling och upplysning.


Vi kan se vägen framför oss, och kan därför tala med en viss auktoritet. Vi ser en ljus och härlig framtid för hela mänskligheten. Det kommer dock att dröja många år innan mänskligheten åter litar på sin egen förmåga att skapa verkligheten och anpassar sina viljor efter Himlens vilja.


Behåll lugnet och säkerheten så kommer mörka prognoser av mänskligheten inte att ha en sådan effekt på din vardag. Fortsätt bada i det himmelska ljuset och frukta inte för framtiden åren. Var kloka och sök skönheten i allt!


Så ser vi hur denna värld begränsar era drömmar. Krafter är alltid på plats för att lägga sordin på dem som gör goda gärningar och rätt handlingar. Några få av mörker projicerar sin egen svaghet vida omkring och belönar dem som förhånar eller rättare sagt, förråder sina likar. Om någon verkar vara stark eller klok, blir han misskrediterad och idiotiserad. Varje spärr läggs i vägen för en som försöker göra goda handlingar i din värld, sedan framställs deras misslyckande som en följd av deras egna svagheter eller oförmåga. Ändå finner vi samtidigt ledare inom näringsliv, industri och regering utan kunskaper eller färdigheter i ledarskap, men de framställs som kvalificerade, medan deras enda sanna kvalitet är deras svaghet, sårbarhet och tendens att låta sig korrumperas. På så sätt garanteras kontrollen.


Nackdelen med detta system är att verkligt ledarskap och styrka utplånas och världen lider av denna onda cirkel av passivitet när det gäller lösningar på problem som mänskligheten nu står inför i din värld. För sanningen ses som ett hot och alla som försöker sprida sanningen hotas av korruption. Nu kan du se tydligt hur det som benämns som Ondska i din värld verkar genom dem med föga intelligens eller visdom och ännu svagare viljor.


Det är vilseledande ord som matar bränderna i ditt eget släktes undergång. Lösningar? Lösningar finns redan i dig och andra. Sök enkla lösningar! För sanningen är inget annat än förmågan att se problemets verklighet och vidta åtgärder som kommer att rätta till det eller förändra händelser eller omständigheter för att ge ett fungerande resultat.

-------

Nu ser vi att du vill veta om framtida händelser. Mänskligheten kommer att möta sina egna brister och besluta om hur framtiden ska utvecklas. För alla har en fri vilja och alla måste välja kurs. Vi ber att mänskligheten ser ärligt på vad de har blivit och avgör vad de ska bli, så att kommande generationer får en fungerande plan för hur man bygger morgondagen. Annars fortsätter livet på jorden att utgöras av reaktioner på katastrofer vilka beror på oviljan att ta ansvar och att medvetet skapa en morgondag som innehåller utsäde för människans utveckling som en medveten, dedikerad varelse som aktivt söker en balans inom sig själv, för att på så sätt hantera erfarenheterna av den fysiska världen.


Så, dröm om en värld där alla deltar i beslutsprocessen med hjälp av information som är ärligt och rättvist fördelad bland era likar. Sök visioner om en glad morgondag och en glad morgondag kommer att ta form. Förkasta de gamla och skapa nya system för regering, handel och vardagligt liv, som möjliggör utveckling för individer, grupper och kulturer.


Detta är en möjlighet - en av de många som är tillgängliga för den mänskliga fantasin. Först måste man tänka sig möjligheten innan man inleder arbetet med att föra ut den mentala bilden till fysisk verklighet.

Acceptera inte mänsklighetens förfallna tillstånd. Dra upp varandra ur träsket och fortsätt mot målet - människans utveckling och upplysning!


Sök nöjena i ett jordiskt liv i denna värld, men samtidigt i lugn och glädje av Anden. Man kommer aldrig att glömma sin skyldighet att vara en ansvarsfull medlem av det mänskliga samhället, när man har återanknutit till sin själ och vad vi har kallat, "hjärtat av det största hjärtat."


Sök tröst i det gudomliga ljuset från himlen, men glöm inte att hämta en balanserad energi från jorden! Ty din kropp är från jordens rike även om din Ande bor i en annan värld. Sök alltid finna en balans mellan er värld och den gudomliga inspirationens rike. Sök andra att dela din vision om en ljusare morgondag!


Vi kan hjälpa, men mycket ansträngning krävs också från din sida om visionen ska kunna utveckla sig. Detta är ditt val och inte något vi kan göra för dig. Förneka aldrig dina gudagivna gåvor och din naturliga talang och förmåga att uträtta något här i denna fysiska världen. Förbättra din förmåga att förmedla kunskapen och visdomen från vår värld till din värld!


Ge näring inte bara åt din egen själ, men näring av ljus till alla som du kommer i kontakt med. Glöm aldrig att gåvan av Ljus skall delas med andra. Stärk din beslutsamhet att fullgöra denna uppgift som du har kommit till denna världen för att utföra. Bekymra dig inte om resultat, men klargör innebörden av varför du har kommit till denna värld.


Var djärv och modig i hjärtat och fortsätt att expandera din medvetenhet om Anden. Ha tillit och tro att du kommer att vägledas i den uppgift som du har valt åt dig själv, även innan du föddes till detta liv. Bygg en stabil grund inför de stormiga åren. Sök ditt eget andliga lugn, vilket ju redan är en del av ditt väsen.


Nu ser vi vissa framsteg mot en uppriktiga avsikter att göra gott för andra. Vi har hört dina böner och kan bestämma att du nu förstår vikten av vårt budskap till mänskligheten. Du förstår att behovet växer varje dag för dessa ord att nå ögon, öron och hjärtan hos män och kvinnor i din fysiska verklighet. En väg kommer att öppnas, när du kan förena din vilja med himlens vilja. Vi måste se mer av en tydlig avsikt att göra bara det som är bäst för invånarna på din jord.


Vi håller med er om att behovet är stort av lugn och säkerhet från Anden till Människan. Viljan till detta kommer att födas hos isolerade individer och grupper runt planeten. Nu är det dags för orden att nå ut till många på ett lugnt och enkelt sätt, så att mänskligheten kan välja från en plats för kärlek till andra och kärlek till sin hemvärld, snarare än utifrån skräckslagna känslor.


Vi kan se en stor möjlighet för denna skrift att bära frukt. De som förstår, förstår behoven hos mänskligheten och kommer att se att detta budskap kräver mer eget ansvar och att mogna system för såväl självstyre och styre av nationer utvecklas. Det är rädsla som tillåter tyranni att existera i er värld och detta band kan brytas endast av den styrka som kommer genom gemenskap med Gud.


Som du upplevt, frigör en höjning av ens medvetande över nivån av mänsklig rädsla och omänskligt mörker, ett sinne att se ut över världen med kärleksfulla ögon som kan se den skönhet som omger alla levande ting.

När sinnet är fritt från den vanliga rädslan och irritationen, då uppstår nya möjligheter, möjligheter som inspireras av mänsklighetens mer välutvecklade aspekter Man återansluter alltså till sin själ, som automatiskt kopplar en till Gud vilket leder en att uppfylla sin själs syfte och bidra till framsteg och förbättring av den mänskliga gemenskapen, i vilken ni alla har del. Eftersom fler och fler människor återknyter till sina själar, kommer de att börja fyllas med kärlek till sitt Jag och till andra.


Vi kan bara hoppas och be att fler i ditt rike kommer att välja vägen till upplysning och börja att inta sin rättmätiga plats som medskapare av människans verklighet. Inte längre kan jorden vara oren. För att orena jorden, är att orena er alla, eftersom ni är en del av jordens kropp. Denna tendens till självförstörelse kommer att förändras med tiden och mänskligheten kommer att återigen göra ett ärligt försök att skydda och vårda jorden och se till att återställa dess hälsa och vitalitet.

------

Nu kämpar jorden för sin egen överlevnad och om människan fortsätter att hota jordens överlevnad, då kommer jorden att försvara sig mer vaksamt och mänskligheten kommer att drabbas mycket större svårigheter än i dag. Vi ber bara att ni ser på varandra och jorden med kärleksfulla ögon. Ty kärleken är den största av alla överlevnadsmekanismer inbyggda i det mänskliga systemet. För i kärlek agerar man på ett vänligt och ansvarsfullt sätt som säkerställer överlevnaden av alla livsformer i ert jordiska rike samt den Moder till allt liv, som du i din kulturella bakgrund refererar till som Jorden.

Var klok och be om befrielse från ert nuvarande tillstånd av fysiskt, känslomässigt och psykologiskt förfall. För i er iver och girighet, har ni glömt ert behov av mänsklig kontakt i ert nuvarande samhälle samt av kontakten med alla som har kommit före er såväl som alla som kommer i vad du refererar till som framtiden.


Anslut och känn värmen från det mänskliga hjärtat, känn lugnet och säkerheten i gåvan från Anden till Människan. Känn kärleken till dig själv, vilken leder till kärlek till alla andra såväl som kärlek till den värld du kallar jorden.

Varför söker du upplysning? Du, liksom alla som vill finna ett bättre sätt att leva i ert rike av mörker och ljus, som vill försöka förstå varför världen ni lever i ständigt står inför samma problem om och om igen, så att lösningar kan sättas i rörelse som kan lindra mycket av den stress och de negativa känslor som genomsyrar din värld, vid denna tid i er utveckling.

Ljuset av sann förståelse är en gåva från vår värld till dig och alla andra som vill möta sina självskapade brister och börja se verkligheten som ett gemensamt skapande, snarare än en tillvaro som på något sätt har tvingats på invånarna i den värld som du kallar Jorden. Vi ser många möjligheter till nya skapelser i er värld. Ty i dessa tider av stor obalans, ligger många, i dag och för er, okända möjligheter att se och slutligen att skapa på olika och mer effektiva sätt.


Det finns så många som vägrar ta ansvar för den nuvarande situationen i din värld just nu. Så många pekar finger åt andra, men har aldrig förstått behovet av att blicka inåt och se var de största förändringarna måste ske. Vi ber att du ser inåt emellanåt och ärligt bedömer dina egna interna landskap, för att en dag kunna skapa lite mer glada och vackra mänskliga landskap, dvs samhällen. För Gud har skapat ett vackert naturlandskap, som människan har valt att negligera och förorena. En tid närmar sig med stora förändringar av er yttre miljö, en möjlighet att granska och analysera människans splittrade och oorganiserade inre landskap.

Se förändring som en möjlighet snarare än som en svårighet att bära. Ni har alla dragit på er dessa naturliga och onaturliga katastrofer. Det är nu dags att ta ansvar och agera moget och självständigt.


Det finns de som anser att vetenskap och teknik kommer att visa vägen i morgon. Detta är verktyg som skall användas för att samla in och lagra information. Så, du kan se var det finns ett stort behov i er värld av att utveckla människan. För i sin iver att utveckla ny teknik, nya produkter, nya industrier för att utveckla och tillverka materiella varor har människan glömt att utveckla sin egen inre värld, sin egen inre styrka och visdom.

Nu finns det så många svaga och förvirrade själar som påstår sig veta vägen, men det är inget annat än en projektion av deras egna sjukdomar ut i världen. För Människan måste börja utveckla sin känslomässiga balans och tänka i nya banor: Inte längre vara ett rovdjur och jägare/samlare av information som används för att producera inkomster och ytterligare materiell utveckling på bekostnad av alla andra varelser på er planet.


För det är dags för människan att börja använda sitt sinne och sin fantasi för att lösa sina känslomässiga och psykologiska problem, vilka resulterar i ett yttre landskap som är lika skräckinjagande och förvrängt som det inre. Ty få kommer att höra, få är kallade och ännu färre accepterar en ny väg.

Jorden lider liksom alla livsformer på den. Balans måste återvinnas. Mer av det himmelska kunskap och visdom måste filtreras genom ert inlärningssystem så att energin förnyas. Förr i tiden hade man fortfarande denna kunskap om hur man kan överbrygga klyftan mellan liv och död eller himmel och jord. De äldste kunde öppna ett hål i den slöja som skiljer världarna och få nyttig information eller kunskap som kunde gynna många. Denna information förväntades och delades fritt av de andra i stammen eller klanen eller vilket namn du har gett dessa sociala och ekonomiska arrangemang. Nu finns endast ett utspritt fåtal kvar med denna kunskap. De har fört balans och förnuft till din värld under otaliga århundraden.


Nu förkunnar många denna visdom, men saknar både den nödvändiga inre styrkan och helgelsen. De sprider halvsanningar och i sina vanföreställningar och missriktade liv gör de mer skada än nytta.

Nu är det dags att tala, men ännu viktigare är den förändring av medvetandet som kommer att uppstå när dessa ord presenteras för andra. Det är detta som kommer att åstadkomma den verkliga utvecklingen hos mänskligheten. För när väl en person kopplar sig till sin själ eller Högre Jag, som vissa kallar det, då kommer denna information eller visdom att flöda fritt och hjälpa till att skapa nya sociala och ekonomiska strukturer som kommer att gynna alla livsformer på er planet.


Inte längre kommer några få att kontrollera och manipulera de många i sina ansträngningar att lägga beslag på en större andel av jordens resurser med enorma vinster till stora kostnader. Nu är det dags för en stor väckelse, en stor förnyelse av sunt förnuft och en känsla av glädje i skapandet.


För, Skaparen agerar på ett sätt som tydliggör behovet av rätt åtgärder, till gagn för alla. Inte längre kan människan oklokt och girigt förbruka alla jordens mineraler och energigivande material. Nya energikällor kommer att finnas och utvecklas på grund av behovet. Så på sitt sätt är detta en ny början. När andra börjar se denna sanning och inse att allas överlevnad beror av hela jordens överlevnad, då kan sant medvetande börja utvecklas. En medvetenhet hos beslutsfattare med öppna hjärtan, som tänker på och beaktar allas bästa.


Många problem kan lösas med bara några genomtänkta åtgärder. Många sjukdomar beror på skapandet av syntetiska droger eller läkemedel. När människan försöker lösa ett problem skapar han ofta många fler problem. Det finns redan i ditt jordiska rike allt som behövs för att bibehålla hälsa och vitalitet hos dess invånare. Det finns ingen anledning att mixtra eller ändra ett fungerande system.


Gudomligt inspirerade kunskaper kommer också att vägleda människan till en bättre förståelse av denna sanning. För ju fler som ansluter sig till den andliga sfären, desto mer av healing och hjälpsam kunskap och visdom kommer att ges. Mer ljus kommer att riktas mot detta problem så att det kan synas tydligt. Lösningar kommer att framträda som genom ett trollslag och inriktningen kommer åter att förändras.

För vad är människan, utom en återspegling av det gudomliga? Visst kan alla bli botade när detta faktum har erkänts i din värld. Be för ljus och ljuset kommer. Inrikta böner och tankar, så att de styr era känslor, vilket ger drömmarna om ett bättre liv, en bättre värld framöver, en större makt.


Lyckan kommer på ett sätt som du inte skulle medvetet uppfatta som i en mänsklig form. Det är den kärna som ligger bakom känslorna, som är den verkliga källan till lycka. För när man återansluter till Anden, då översvämmas man med en glädje som också kan beskrivas som extas, men i sanning, det finns inga ord som kan beskriva denna glädje.

Det är kopplingen till själen som kommer att låta den största glädje flöda ut i vardagen och smaksätta alla händelser så att man återigen kan känna den glädje som omger allt liv.


Bli inte förvirrad! Vi talar om Guds väsen som är det ämne som är källan till allt liv i ditt rike, liksom det är i vår värld, och som det är och kommer att vara i andra världar vilka ännu inte tagit form.

Vi är nöjda liksom du är nöjd. Tro på ett positivt resultat och ett positivt resultat kommer att uppstå. För de kommer att beröras av orden och du ska veta att många kan dra nytta av dem. Vi menar inte att de har vinning i mänsklig bemärkelse, utan mer i andlig, vilket är den sanna rikedomen att eftertrakta i ert rike och vårt.


Tappa inte bort tron! För det är tro som kommer att föda de andliga eldar som ska bränna bort den mörka materia som omger mänsklighetens hjärtan i dag i ert rike.

Sök alla som är sanning! Se inte skenet, utan se djupt bortom ytan av mänsklighetens missnöje till dess sanna natur och den andliga längtans sanna natur. Längta efter en fredligare existens och den kommer att följa med tiden. Sök upp de få som bryr sig om hela mänskligheten och förena dig med dem för bättre levnadsvillkor inte bara för dig själv, utan för alla andra som du delar denna planet med.


Frestas inte av alla mänskliga distraktioner , utan sök endast den skönhet som är själva strukturen i er fysiska verklighet. Lev i fred och älska allt levande, stabilisera och integrera ditt medvetande så att det ger ett stabiliserande inflytande i er mänskliga värld.

Lär dig att integrera din själs ändamål i din egen levnads väv! Utgör helande balsam och hjälp andra att förverkliga sin potential! Inspirera andra med de ord som strömmar likt helande vatten från vår värld till er! Var inte modfälld, du hittar uttrycksmedel inom människornas värld!

Det finns så mycket misstro och misstänksamhet i alla människans relationer, att sanningen blir allt svårare att
uppfatta genom all falsk information som erbjuds. Något att vara försiktig med under kommande år.

Bed, och upprätthåll viljan att vara en ljusgivare och ljusförstärkare i er värld av mörk beslutsamhet. Vet att kärlek är en mäktig kraft som kommer att leda dig till din rättmätiga plats i denna värld och leder dig till de få som fortfarande känner den urgamla tradition som kommer att återuppväcka lågan av kärlek till dig själv och andra.


Det är ditt ansvar att skapa det som är morgondagens sanning. Andra kan inte göra detta åt dig. Du måste göra dina egna ansträngningar och kämpa ända fram till befrielsen. Din uppgift under denna livstid är att återerövra! Omvandlingen kommer till dem som lever ärligt och räcker ut sin hand till alla i behov av andligt uppvaknande.

Känslan att framtiden är viktig måste återuppväckas i hjärtat hos män och kvinnor. En känsla av ansvar för att skapa en fast struktur för dem som ännu inte födda, så att de kan få en bra start i en miljö som är fri från rädsla och ger dem möjlighet att utveckla sina gudagivna talanger och förmågor för att i sin tur skapa en ännu mer gynnsam mark för framtida generationer.


Var och en utgör en länk i en kedja som binder mänskligheten. En kedja av ljus kärlek till varandra, inte mörka och tunga kedjor av rädsla som fängslar ens världsbild. Tänk på de som ska komma, och be om att en väg ska finnas. En väg som leds av de starka och i hjärtat visa, med det lugn och den säkerhet som kommer från anslutningen till en själ, som är Hjärtat av det Största Hjärtat eller det som du kallar, Gud den Allsmäktige.

Vi känner vår helighet och förblir försänkta i bön. Vi lever i en kärleksfull förståelse och badar i gudomligt ljus, så som ni alla i ert rike kommer att göra i Upplysningens tid. Sök alltid kärlek! Var inte rädd för mörkret! Ha tro på din egen befrielse, så att du kan inspirera andra att söka sina hjärtas ljus. Tänd kärlekens låga i alla dem som vill bli botade och tror på ett gott resultat. Överför denna tro till andra så att den hjälper dem att finna sin egen klippa, en trosgrund att bygga sitt hem på inför kommande år.


Lev väl och vet att du kan och kommer att ha en positiv effekt på många fler än ditt mänskliga sinne någonsin kommer att inse. Lita på att allt går bra och din själ lyser vägen till din utsedda destination.

No comments: