Wednesday, May 18, 2011

SJÄTTE BUDSKAPET

Sunrise by Lovell D'souza
http://www.flickr.com/photos/lovelldies/4262340706/

Here is the Swedish translation of the 6th Release from my faith-restored.com website that was translated by Ulf Brånell.  For all who read in English below is the link to the original text:

http://www.faith-restored.com/billing6.htm


SJÄTTE BUDSKAPET

Du måste befria dig själv. Vi kan bara visa dig dörren till din frihet.


Älska alla som kommer till dig för nådens gåva till människan och döm inte för hårt. Ge fritt av våra gåvor till människan och önska alla en glad och självförverkligande framtid i sin mänskliga tillvaro.


För din uppgift är att hjälpa andra att återfå kontakten med Anden och åter tända sina hjärtans ljus. Dessa skrifter är bara ett medel för detta ändamål - ett bra och sunt sätt som innebär att många läsare kommer att förstå och använda dem som väg till sitt högre Jag, vars anslutning till Anden eller vad många i din värld kallar Gud, ännu är obruten.


Så, fortsätt att skriva, och med dessa ord kommer ett helande, en förståelse för vad det är att vara både Människa och Gud förenade i en kropp. Och här och där kommer man att erfara vad som ligger bakom slöjan av ord, och förstå innebörden av vad du gör för andra genom att föra denna kärna av goda gärningar ut i er värld som lider så under ego-tyranni. För nu är det dags för orden att blomma och spridas ut till många över hela världen.

Sök åter freden i Anden, lugnet i ögat av de stormar som mänskligheten har skapat! Var inte så känslig för smärta, utan ge av det som skänker den största lyckan. Fortsätt att känna vår styrka, vår kärlek, vårt lugn, och dela det med alla som är villiga och kapabla att uttrycka dessa egenskaper ut i den värld människan har skapat åt sig själv.

Var inte rädd för att inta en ledande position, för detta är skälet till att du har kommit till denna plats i denna tid. Vet att vi är med dig i våra hjärtan, som ansluts till Hjärtat av alla hjärtan. För detta är, därifrån denna energi kommer, inte från oss, inte från dig eller andra, utan från Skaparen av alla verkligheter.


Du kan bara hjälpa till att introducera andra till denna makt och hur de kommer eller inte kommer att använda den är ett djupt personligt beslut. Fler kommer att förstå och fler kommer nu komma till dig. För de unga är ivriga att bryta kedjorna och smärtorna från igår. Det ligger i deras natur att söka efter nya sätt eller nya vägar. De kommer att se och känna skillnaden i sig och i andra och vet vad som talas i sanning och vad som kommer från egots röst.

Återanslut till Anden på ett sätt som frigör dig, men på samma gång drar in dig mer i människornas värld. För, ju mer ljus som kommer in i ditt rike, desto mer obekväma känslor dyker upp. Ty sanningen i nuvarande levnadssätt och försörjning kommer att avslöjas och mänskligheten kommer att tvingas välja mellan å ena sidan det som ger den mänskliga organismen det bästa hoppet om överlevnad i framtiden eller å andra sidan det som i århundraden lett och leder mänskligheten på förstörelsens väg.


Konflikt eller anslutning till Anden - det som bringar lugn och säkerhet av Anden och kärlek-ljus som upplyser och ger den uthållighet som krävs för att driva den mänskliga erfarenheten in i framtiden.


Rädsla eller kärlek? Ett val som skall göras för kommande generationer. Inte längre kommer människan få fängsla sina bättre naturer. Grindarna öppnas och vattnet av Anden kommer att vara som en flod över landet, som ger liv tillbaka till torra landskap, alltför länge eftersatta och övergivna av mänskligheten. Så var glad att du kunde ha varit till nytta under dessa svåra övergångsår!

Hej och välkomna till er som har kommit denna dag! För vi välkomnar dig att lyssna på våra ord och att njuta av upplevelsen som den nu utvecklar sig. För alla vackra saker har sin egen tid att utvecklas innan frukterna är redo att delas med andra. Önska dock inte omedelbar tillfredsställelse, för det kommer i längden bara att leda till undergång.


Sträva efter att lära från alla runtomkring dig. För Gud kommer att tala till dig på ett enkelt sätt, ett sätt som ni förstår. Inom varje tanke finns ett budskap, inom eller bakom varje känsla ligger en gåva av Ljus. Även bakom dina mörka tankar finns ett ljus som kan avslöjas och då samtidigt kommer att avslöja det mörker som du har tillåtit att förgifta din kropp och själ. En gång sett och förstått, lösgörs det lätt så att det finns utrymme för nya, härliga skapelser som med tiden kommer att utveckla och förändra den tysta desperationen i era liv till glädje.

För, med gåvan av Ljuset kommer ett lugn och en glädje i att leva som inte är vanlig i er värld av mörk beslutsamhet. Ty med Ljuset kommer ett helande av allt som behöver helas inom den mänskliga personligheten och dess fysiska strukturer. När läkt, kommer man finna att hjärtat börjar komma till liv och vibrerar med detta ljus som kommer från vår dimension - vad många i din värld kallar himlen. Vi hänvisar bara till det här stället som vårt hem.

När de individen släpper smärtor och bekymmer från förr, upptäcker han eller hon sig bli mer medvetna om sina dagliga livsmiljö och kunna se dem runt omkring med kärleksfulla och vänliga ögon. Visdomen kommer tillbaka och det som var så svårt att uppnå, blir snabbt en del av ditt väsen. Andra kommer inte att ha förändrats, för de kommer fortfarande att vara fyllda med mörker. Det är du som har förändrats. För förändring är ens personliga ansvar och inte kan påtvingas en annan.


Kanske, efter att de har sett förändringarna i dig, om du väljer att stanna på denna väg som leder dig till en bättre morgondag, så kanske även de kommer att inspireras att söka hjärtats ljus, och börja leva med det lugn och den säkerhet som endast ett fåtal i din värld nu kan uppleva. Förutom frihet från fruktan, som upplevs som lugn, känner du kärlek och godhet börja växa i dig själv. Du kommer att börja och till slut förstå att det är du som ansvarar för att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att framsteg på den väg som vi ofta refererar till som hjärtats väg.

Så var inte rädd. För ingen skada ska drabba dig. Ja, vi ser och känner din rädsla och förstår att detta är den försvarsmekanism som skyddar ditt ego, den vi kallar ego-tyrannen. Mest som ett tre-årigt barn som är utom kontroll - som dem du någon gång ser i ditt dagliga liv. Detta barn kan med lämplig utbildning och disciplin med tiden kontrolleras och utvecklas till en ansvarig vuxen, precis som du vill, när du har beslutat att lägga en hand på ditt ego och hjälpa det att utvecklas till medhjälpare snarare än den destruktiva varelse som ni brukar tillåta det att bli.

Ty de flesta av era sociala problem beror på egot. Det är som om ni alla treåringar slåss om en leksak och kräver att få all uppmärksamhet från andra. Vi finner denna ego-konkurrens i alla era yrken och i alla relationer vid denna tid i jordens Evolution. Att det har varit så mycket smärta och lidande i er värld beror på att så länge var och en låter sin individuella ego-tyrann regera - ja, förstöra - ert liv, då kommer det omöjliggöra en anda av samarbete och den tillfredställelse man känner när man verkligen är älskad och förstådd


Vi ber nu de som accepterar våra gåvor att tillsammans med oss hjälpa mänskligheten skapa en bättre morgondag.. För dörren är nu öppen och vägen lätt. Acceptera gåvan av ljus vi nu vill erbjuda och känn vad som är möjligt och vad som kommer att vara möjligt att uppleva för varje person som nu är i detta rum.


Vi har kommit för att visa er vad som är möjligt och vill att ni till fullo förstår att uppgiften att bygga upp det mänskliga samhället är en fråga om samarbete och måste utföras av er som nu är i mänsklig form. Det finns ingen som kommer att svinga en trollstav och skapa en kärleksfull värld för er. Ni måste bestämma er för om detta är den väg ni vill gå till framtiden eller om ni vill stanna kvar i denna mardröm ni alla har skapat åt er själva.


Vi ber er att förena er med oss, i vår himmelska dimension, för att kalla ned en bit av himlen till er värld. Ni har alla fri vilja och frihet att välja, även om ert ego kan säga något annat.


Känn nu efter vad som är möjligt om så bara för ett ögonblick i vårt rike. Lev i fred och lev i kärlek för dig själv och andra. Vi välsignar er och önskar er all lycka. Låt er rädsla ersättas av kärlek.

----------

Så har vi en annan dag för att uttrycka dessa ord och sända ett annat budskap till mänskligheten. Kommer det att vara ett budskap av hopp eller ett av uppriktig oro som kommer att leda till en sann och kärleksfull omtanke om andra? Vi tror att det kommer att bli det senare.


Vi vill tala med alla som vill lyssna i hopp om att dessa ord kommer att leda till verkliga och positiva förändringar i den vardagsmiljö som människor lever i. För dessa ord är verkliga och för med sig en tröst och ett erbjudande om lojal hjälp till alla som har gått vilse och dränks i ett hav av förtvivlan. För vi önskar er all lycka och en känsla av tillhörighet i er värld.


Alltför länge har ett fåtal lyckats övertyga så många att livet är hårt och otillfredsställande och att glädje endast kan erhållas efter döden eller när de lämnar sin fysiska kropp för en plats kallad, Himlen. Vi säger att ja, himlen finns, men inte bara som en plats, utan som ett tillstånd av att vara. För, när man öppnar sig för himlen, och det är gudomliga energier, då man öppnar sig också till jorden och dess skönhet. För jorden är ditt hem just nu, men himmel och jord kan balanseras inom en själv och erfaras i ens vardag. När du är har gjort denna erfarenhet infinner sig en lugn och en glädje i att leva.

Man kan ärligt se sina egna och andras brister, och samtidigt se sin styrka och förmåga att skapa en värld på ett glädjefyllt sätt likväl som man ser denna förmåga hos andra. Man kan aldrig glömma sin förbindelse till Gud eller till jorden eller till andra människor, eftersom den inte längre är en intellektuell eller filosofisk fråga, utan har en bestämd egen verklighet. Man kan se och känna sanningen i vårt påstående och kommer att se att - ja, vi är både himmel och jord, och kan uttrycka egenskaper hos båda även när vi lever i mänsklig form.

Vi blir Gud och Människa förenade i en kropp, vi har blivit hela och kan bredda vår erfarenhet av den fysiska verkligheten såväl som av osynliga verkligheter. Vi blir budbärare av hopp till alla vi kommer i kontakt med och inte bara genom våra ord; eftersom vi lever enligt vår högre natur kommer människor omkring oss att märka de förändringar som har inträffat i våra mänskliga personlighetsstrukturer, komma till tro och få en nygrundad tro att dessa förändringar verkligen är möjliga även för dem själva.


Sedan börjar även de uppfatta Himmel och Jord och leva med denna erfarenhet i sin vardag och snart börjar många, många fler leva på ett mer ansvarigt, mogen och kärleksfullt sätt och i sinom tid inträffar en stor omvandling inom mänskligheten och de kommer att höra det glada budskapet och de kommer att bli som barn igen. Pånyttfödda och omvandlade till individer med ovanliga förmågor och med de kunskaper som behövs för att hjälpa till i omvandlingen av den mänskliga gemenskapen.

Sök alltid fred och det lugn som kommer när någon återknyter till Anden. För det är denna enkla handling som kommer att leda till de största fördelarna. För, när man återkopplar till sin själ, ansluter man automatiskt till Gud, eftersom själen aldrig har förlorat kontakten.

Den som drivs av ego kan inte längre finna den fred, den kärlek , den vishet som alltid är tillgänglig för dem som i människornas värld.


Vi kan hjälpa alla som ber oss om hjälp, men vi har inte makten att oombett påverka andra. Ty att tvinga en annan med sin vilja är egots väg och inte vägen för dem som lever från hjärtats centrum. För hjärtat är givaren av all kärlek och all fred i frihet. Hjärtat utgår från sin själs centrum, som utgår från centrum av alla centrum och från de våra många vänner, som du kallar Gud. Vi har inga ord för Gud, eftersom Gud existerar bortom alla ord och är Skaparen av alla ord.


Vi ber er alla att vara modiga och åter snudda vid era hjärtans ljus om så bara för ett ögonblick, för att känna skillnaden mellan en vars hjärta styrs av hjärtat och en som styrs av egot. Där! Nu! Några av er har funnit priset. För dem som inte har, kommer vi att ha andra dagar och andra möjligheter att vinna tillbaka detta pris och njuta av lugnet, säkerheten och de känslor av kärlek och äkta omsorg som du kommer att ha för dig själv och andra.

Det är därför vi har kommit denna dag och det är därför vi kommer närhelst vi ombeds. För att hjälpa er igen för att hitta er själva och på så sätt åter finna vad ni kallar, Gud.


Det är så enkelt och ändå så svårt. Bryt ut från ditt självbyggda fängelse och känn den frihet som finns överallt runt omkring dig och inom dig. Var inte rädd! Ingen skada kommer att drabba dig.


Nåd är en gåva som skall delas med dem som önskar den. Vi tänker på Nåd som en vacker varelse som vill dela sin rikedom med andra. Det är genom Nåd som alla synder helas och alla missgärningar är förlåtna.

För det är i Nåd som mirakel ständigt sker i ditt rike av mörker och ljus. För utan Nåd, skulle människosläktet ha kommit till vägs ände för oräkneliga århundraden sedan. Utan nåd, skulle vi ha haft ett helvete på jorden.


Nåden tar barnen i sina kärleksfulla armar och försäkrar dem att de en dag kommer att vara älskade och omhändertagna, inte bara av henne, utan av alla andra.


Nådens gåva till mänskligheten är en gåva av kärlek, fritt given, fritt mottagen. För när en mor håller sitt kära barn på armen med kärlek och med en hoppfull optimism om att en dag detta barn kommer att växa till en mogen människa med förmågan att skapa ett gott och meningsfullt liv för sig själv och andra, då sker det villkorslöst.


För djupt i det mänskliga medvetandet finns det fortfarande ett hopp som lyser gudomligt. Ett hopp på en bättre och ljusare framtid inte bara för sina egna barn, men för alla barn.

Nu försummas barnen och lider under andras sorger. För många har glömt behovet att älska och ta hand om andra på ett vänligt och milt sätt. Detta går emot allt förnuft och denna attityd har ökat i era samhällen.


Vi kan se en framtid när denna inställning inte längre finns och människor har en genuin och kärleksfull oro inte bara för barnen, utan för alla andra. Det kommer att vara en lycklig tid, en tid av befrielse från dagens sjukdom till pulserande hälsa.

Nåden är för alla, men alla inte erkänner eller tar emot denna gåva. Det är i Nåden som alla synder är läkta. Ja, det är sant, men det är upp till den person som önskar denna gåva att anstränga sig och be som ett barn med en lugn förvissning om att det finns en sådan gåva och denna gåva kommer att erhållas. För Nåden ges fritt när personen av fri vilja öppnar sig för att ta emot denna Gåvornas gåva.


För den kommer från en högre källa, genomtränger och genomsyrar det mörker som finns inom en man eller en kvinna. När de öppnat sig för för Nåden, så finns det en frihet från rädsla och en frihet att älska både sig själv och alla andra. För när ens rädsla försvinner, då finns det ingen rädsla för andra och vad de får eller inte får göra mot dig. Utan denna fruktan återstår bara det Jag som verkligen är Du, som fortfarande och föder och älskar den falska att du kallar ego.


När man väl finner sin rättmätiga plats som härskare över sitt liv, då börjar man se sig själv och andra på ett annat sätt, inte längre som konkurrenter, utan nu som samarbetspartners. För livet är verkligen ett samarbete med insatser av alla inblandade i detta mänsklighetens spel. Man ser inte längre den andre som ett hot, utan som en samarbetspartner i arbetet med att bygga en bättre värld för alla människor.


Gud erbjuder denna gåva av Nåd till människan, men få accepterar den och låter sig förvandlas från en av mörk beslutsamhet till en med lättsam frihet från fruktan. För det är verkligen Rädsla som är den store bedragaren och förstöraren av allt gott, inte bara inom en själv, utan i hela mänskligheten. Det är rädsla som kedjar en vid det förflutna och fängslar ens tankar och känslor.

När Nåden kommer, upplöses all rädsla och dörren till ens personliga fängelse öppnas och den enskilde har ett fritt val att gå ut i en värld av obegränsade möjlighete, han kan stanna inom sitt fängelse av inskränkt tänkande eller börja uttrycka det som inte räds vare sig det egna egot eller andras ego.


För i kärlek finns ingen rädsla och i ett tillstånd utan all rädsla, råder frihet att älska. Att älska sig själv som ett barn och att älska andra som man skulle älska sig själv.


I frihet bryter man de kedjor som binder en till sjukdom, sorg och smärta och återansluter till sin själ, som ansluter en till Gud. Då börjar flödet av dessa livgivande, hälsosamma tankar och känslor - kärlek, vänlighet och lugn som ger tröst, inte bara till dig själv, utan till alla du kommer i kontakt med som är öppna för denna möjlighet att leva ett liv från en plats utan den fruktan och de imaginära rädslor som egot skapat.


Så vi säger till alla som vill lyssna: Sök Nåden och räds inte mer! Låt dig återfödas till en värld av kärlek och lättsam beslutsamhet!

---

Visdom ska vi tala om idag. Vad är visdom och vem är vis?


Visdom är en finare kunskap som är ett resultat av många års livserfarenhet i mänsklig form. För att förvärva visdom måste man aktivt sökt efter detta pris och arbetat hårt för att uppnå mästerskap. Ty vishet är bara för dem som har betalat priset av många års liv i mänsklig form. För även änglarna, så fulla av ljus kan brista i visdom om de aldrig har valt att besöka jorderiket. Ty, visdom är ett begrepp som utvecklats i jorderiket av dem som har besökt det många gånger och har fått kunskap om naturen tillsammans med levande kunskap om mänskligheten.

Det finns ingen genväg till visdom, bara en lång väg som endast ett fåtal har färdats. Ja, de delar sin kunskap med andra för att göra deras egen väg lite mindre farlig, men inte på ett sätt som kommer att störa deras utveckling mot att bli en kompletta människor. För de med vishet fungerar som guider, lärare, och välvilliga medresenärer i andra människors liv, en av många resor. För man måste resa till Jorderiket ofta för att lära sig behärska sig själv innan man kan vinna visdomens pris.


Många misslyckas i denna uppgift, men i verkligheten finns det inga fel. För det finns alltid lärdomar att göra och styrka att utveckla i ens livsupplevelse.


Vi är här för att på ett milt sätt påminna dig och andra att visheten är tillgänglig för alla som söker detta pris. Och med priset, menar vi en gåva som inte ges till alla, men för dem som tränar och fullgör de uppgifter de fått. För vinner inte era idrottare priser? Ingen ser de långa åren av disciplin och hårt arbete som var nödvändigt för att vinna priset, utom idrottarna själva och deras anhöriga.

Så missförstå inte. Vi är här för att hjälpa dem som vill växa i visdom, inte för att skänka detta värdefulla och ovanliga smycke till dem som tror att de kan stjäla det.

Denna attityd är så vanlig i jordeiket idag. De som ger löften om de mest löjliga och absurda ting, att förvärva stor rikedom och makt, ljuger. Folk vill så gärna tro på dessa osanningar och faller offer för dem som lever på att plundra och utnyttja andras svagheter.

Vi upprepar: det finns inga enkla sätt eller snabba lösningar, bara en långsam, målmedveten lärandeprocess, steg för steg. Ja, vi kan hjälpa dig att öppna upp och se vad som är möjligt, vad som är verkligt och vad den enskilde kan uppnå i framtiden. Detta är bara ett verktyg som används för att visa vad som är möjligt att uppnå, om bara den enskilde ta ett beslut och göra det som krävs för att få förändringar till stånd.


Nu kan du känna morgondagens lugn i dag. Med morgondag menar vi att vad som har skapats i dag skall uttryckas och infogas i en fast form i morgon, eller vid som ni brukar säga, någon framtida tidpunkt.

Detta är mänskliga begrepp och inte våra, men för att kommunicera med er måste vi respektera er världs kommunikationsmedel. Respekt är ett annat mänskligt begrepp , en mycket bra och positiv mänsklig skapelse, som ofta åberopas, men sällan används som det var tänkt.


För respekt kräver ärlighet, en god kommunikation inom en grupp större än en. Respekt visas till inte bara enskilda, utan också grupper av människor. Respekt är inte givet, utan bygger på tillit och sanningsenlig kommunikation. När den enskilde eller en grupp ljuger, då är respekten obefintlig. För hur kan man ljuga inför en sann vän och kamrat? Vi ser att detta är vanligt i er mänsklighet.


Respekt är sällsynt eftersom alla bra och positiva begrepp har blivit sällsynta inom människornas värld. Detta var inte alltid så, utan var en följd av en svaghet i den mänskliga personligheten struktur, som tillät egot ta över, snarare än det mogna och kärleksfulla Jag som du kallar Själen. Vi kallar just detta Själv, Du. Ja, du är detta Själv även om du under en stor del av din tid är fristående eller förlorad från den bättre delen av din mänskliga naturen.

Vi har kommit tillbaka till er tid från vår egen tid för att påminna er alla att ni är lika mycket en del av vår tid som ni är av er tid här på jorden. Uppdelningen av tid samt splittringen inom er är egots verk. Dessa självpåtagna begränsningar avhåller er från att se och känna och leva utifrån alla framtida möjligheter. För era sinnen har nedsatts så kraftigt av er kulturella inskolning och de rädslor, som alla de av svaghet har präntat in i er.


När någon kommer till er värld för att tala till alla i frihet och med den högsta uttrycket för sin sanna natur, då samlas rösterna av rädsla till en högljudd och kaotisk kör, för att överrösta sanningens röst. När någon försöker tala ärligt med er möts han av angrepp av oärlighet, flödande från strömmar av rädsla där han går under, vilse i djupen, och snart glömmer han solens andedräkt av liv och värme och rösten från kärlek och förnuft som en sval bris en varm sommardag, som skänker tröst eller lättnad från värmen.


Denna förnuftets röst, denna kärlekens röst talar hela tiden till alla som vill höra, den bärs av tidens vindar tid, den flödar evigt tills den hörs av människan. Ofta kan barn höra och förstå denna röst, men de av rädsla är snabba med att överrösta den vackra musiken med disharmoniska toner.

Vi talar till alla som vill lyssna. Vi ber alla att lyssna tyst och lugnt och minnas den tid när balans var regel och att balansen återigen kommer att bli mänsklighetens regel.


Lyssna nu! Lyssna till livets ljud! Känn vibrationerna, känn de smekande toner som ger tröst åt era mänskliga kroppar och sinnen. Minns dessa vackra klanger som bildar sången av liv, den som sjöngs av de vackraste röster, röster som ligger vilande i dig, väntar på att höras igen, för att de väntar på att åter få sjunga. Väntar på att sjunga skapelsens sånger, deras sånger om kärlek melodier som väcker återigen det som är bäst inom dig och inom hela mänskligheten.


Följ med oss för att se gränslösa möjligheter för kommande år och kommande generationer. För framtiden är flytande och öppen för förändringar.

Det är Mänskligheten som själv stöper framtiden i en mer solid, restriktiv form, som är självbegränsande och rädd för förändringar som avviker alltför mycket från dess gamla modeller av fruktan, fyllda av det förflutna som håller er nuvarande tid samman. Det är människan som begränsar sig själv och är ovillig att släppa fram nya energiflöden som kan att leda till en mindre restriktiv syn på framtiden.


För mänskligheten fortsätter att projicera samma gamla tragiska dramer om och om igen och ni ser inte att det är ni själva som vidmakthåller och upprepar dessa tragiska spel, hellre än att välja nya som möjliggör mer personlig frihet och låter kreativitet flöda när ni bygger ert samhälles strukturer. För detta är verkligen en process som sker över tid.

Människor har på sitt sätt blivit lata och låtit ett skräckslaget barn ta ledningen. Detta förskräckta barn, eller egot, agerar på själv-överlevnadens och de själviska intressenas nivå utan omsorg om andra eller om dem som ännu inte kommit. Så, på sätt och vis har vi fått ett avbrott i flödet av energi från vårt rike till ert, det livgivande skapandet dämpas, där man kreativt anpassar sig till möjligheterna i nuvarande och framtida verklighet.


Så, på sätt och vis kan man säga att människan har en allvarlig sjukdom som tömmer henne på hälsobringande näringsrik energi samtidigt som hon skadar inte bara sina inre och yttre samhällen, men också skadar själva Jorden.


Ett helande måste ske om mänskligheten ska kunna fortsätta sin uråldriga resa mot sitt Jag. Detta helande kommer att frisläppa dessa gamla förhårdnade energier och skapa utrymme för klart och rent helande energier till att börja flöda och från detta flöde kommer en ny varelse att uppstå. Människan kommer då, fastän trött från de oräkneliga århundraden av kamp, att börja se och inse behovet att ta hand om sin egen kropp och sitt mänskliga väsen.


Man kommer också att bli mer medveten om Jorden och den näringsrika och stärkande energi som kommer att börja flöda upp ur den, medan på samma gång flödet från vårt rike av Ljus fortsatt kommer att strömma med oförminskad styrka. Med tiden kommer Mänskligheten att läka såren från förr och innerst inne i sitt väsen veta att det nu ärdags att skapa framtiden.


Nu kommer en tid av kärleksfull omsorg om sig själv och alla andra i den mänskliga gemenskapen. Nuet är i din tid som nu är i vår tid. Så, nu, varför inte börja och fortsätta att arbeta tillsammans. Nu! Från nuet kommer den största makten och de största möjligheterna. Från nu utgår vi och från nu slutar vi.

Från och med nu kommer vi att samarbeta och bygga strukturer som är hälsosamma, som är starka, som är livgivande och livsbejakande! Se denna möjlighet och se den från nu!


Du vill ha information som du kan dela med andra. Dela med andra kan du och det kommer att göra efter dina egna önskemål och efter önskemålen från andra som har gått samman med dig för att föra denna information ut till människornas värld.


Ja, det är en gemensam insats eller en insats av många, som bygger på drömmar om framtiden tillsammans med hopp och traditioner från det förflutna. Det är verkligen en förening av många, både synliga och osynliga, för att främja det goda hos många. Dessa drömmar är så kära för mänskligheten och så eftertraktade att små grupper samlas från tid till annan för att arbeta med vissa aspekter av drömmen, så att den lite fastare förankrad i din fysiska verklighet.

För tiden är mogen för många att förenas, som har drömt och längtat efter en värld av rättvisa, vänlighet, där kärlek uppenbaras och accepteras, och att tiden inte snart ska komma, utan redan är här hos oss. En stor förändring kommer att inträffa som låter vissa egenskaper förverkligas, vilka tidigare har varit dolda och orörda. Nu öppnas en arena som ger såväl individer som små grupper möjlighet att visa sina bästa sidor i en trygg miljö där rädsla och hot inte längre existerar.


De kan själva se och uppleva sanningen i de nådens ord som så ofta förmedlats av så många budbärare till människan. Nu är det dags för den praktiska tillämpningen, så att andra kan se att dessa ord är inte bara vackra metaforer, utan förklarar en verklighet som är fullt möjlig för människan.


Nu är tid för yttrandefrihet, nu är en tid att återfinna det som är bäst hos dig själv för att hjälpa även andra att finna detta pris.


Nu är tid för helande balsam och resultaten kommer att tillvaratas för framtida generationer.


Nu är tid att bygga goda och sunda strukturer som kan användas för att låta andra veta vad som inträffat på denna plats så långt från världsliga maktcentra på en plats nära centrum av Gudomlig makt.


Nu är det dags för att uttrycka, att visa andra vad som är möjligt när man frigör sig från rädslan för det förflutna och öppnar sig för den friska och rena energin i vårt rike där Ljus och Kärlek ges fritt.


Var inte rädd och vet i ditt hjärta av hjärtan att allt går bra och allt är möjligt nu. Sprid detta lugn, denna styrka utåt så att de kan se och förstå vad som kan ske genom det öppna hjärtats gåva.


Öppna era hjärtan och känn lugn och säkerhet i denna gåva till mänskligheten. Låt era kroppar och sinnen slappna av och låt mörkret från det förflutna frigöras så att ljuset från morgondagen kan nå ditt väsen och läka det inom dig som är i störst behov därav. Sitt nu och njut av hur denna gåva ges fritt.

Vet att denna gåva är tillgänglig och erbjuds hela tiden och endast behöver bedjas om med ett villigt hjärta.


Det var en man som erbjöd stora skatter för mänskligheten, men de vägrade ta emot dessa gåvor av Ljus och Kärlek. Han blev förvirrad och bitter, han kunde inte förstå människans natur vid denna tid i dess utveckling mot kärlek och Ljus. Han blev förtvivlad och drog sig ur sitt arbete som skulle hjälpa andra att hitta sin egen styrka, sin egen balans, och den del av själva som ger generöst och älskar fritt utan någon tanke på sig själva.


Han förlorade målet i sikte, målet att hjälpa andra att lyfta sig själva och se värdet av att leva ett liv från en plats av lugn och kärlek till andra. Han kastade bort en gåva och kunde inte hjälpa dem som sökte hans hjälp och som skulle haft stor nytta av den visdom och styrka han kunde ha delat med andra. Var inte som den här mannen, utan fortsätt att tjäna, även när du tror att de andra inte lyssnar eller inte förstår.

För djupt inom alla finns ett Ljus, en storhet, en längtan att förbättra inte bara sina egna liv, utan livet för många andra. Förlora inte detta ur sikte utan fortsätt på denna väg där du lätt om hjärtat delar med andra. Vet att någonstans inom varje människa finns en förståelse av orden och en vilja att arbeta mot målet att mänskligheten uppenbaras och mänskligheten förvandlas.


Många har fastnat djupt i sina egna mörker och ropar på en stark hand som kan dra upp dem och ur detta helvete som de skapat och tillåtit sig själva att hamna i. Var stark och lugn och nå djupt ner dit endast få kan komma, räck dem din hand i kärlek och vänskap och dra upp dem i sitt eget ljus. Väl inne i ljuset, kommer de att kvickna till och återfinna sig själva och bättre kunna undvika de fällor som de själva skapat.

Se dem som barn i behov av vägledning och kärlek. Betrakta dem med ögon av Ljus, kärlekens ögon, ögon som ser till Sanningen bortom Mänsklighetens lögner.


Lev i fred och gör slut på dessa konflikter! Lev utifrån din inneboende styrka och godhet, så att du är ett exempel för andra på vad som är möjligt om man blott tar kontrollen över sig själv och sitt liv, koncentrerar sig mer på vad som är bäst inom en själva och andra, hellre än - som den nuvarande vanan är - på sjukdom och mänsklighetens mörka sida.


Genom att koncentrera sig mer på det som är bäst inom sig själv, koncentrerar man sig på vad som är bäst inom den mänskliga gemenskapen. På så sätt skapar man balans i sig själv och balans hos andra.

För nu är en tid när mänskligheten är förlorad inom sitt eget mörker och ropar med hög röst,. Ändå kan inte många höra det eftersom få lever utanför detta mörker. Man måste avskilja sig för att verkligen kunna vara en del av allt. I avskildhet kan man se sanningen och höra ropen så tydligt. Sedan har man möjlighet att antingen gå tillbaka till mörkret eller stanna inom sina nyfunna frihet. Då har man en ytterligare val att antingen dela denna gåva av frihet med andra eller gå vilse i sin egen värld av glädje.


Vi säger, var inte som de som bara söker sin egen tillfredsställelse, utan var som de som agerar från en plats med stor styrka och vänlighet och vet att Andens rikedom aldrig kan uttömmas eller förbrukas. Detta är begrepp för dem som lever sina liv i mörkret och saknar förståelse för din världs sanna natur, mänskligheten, eller Gud.

Var som ett Ljus över landet och hjälp andra att hitta sig själva. Därigenom kommer de att se vad som är bäst inom dem liksom det som är bäst i andra.


Dela nådegåvorma för mänskligheten. Gå inte vilse igen! Var balanserad och befälhavare över både ljus och mörker. Håll flödet från ljus till mörker och fortsätta att skapa balans till dig själv och andra.


Till dem som har kommit hit i dag, säger vi, "Ge inte upp hoppet om en bättre morgondag trots att ditt sinne kan säga att detta inte är möjligt i mänsklighetens värld. "


För vi säger till er som vill lyssna på oss, att framtiden är er att besluta om och att ni är ansvariga för dess skapelse. Ni har låtit era sinnen påverkas av mörka tankar och känslor och har inte verkligen öppnat er för den skönhet som finns inom er och alla omkring er.

Det är därför det är så viktigt att öppna sitt hjärta för denna kärlek som kommer från en högre dimension. Mänskligheten har blivit lat och riktat sina tankar till ord av föga mening. Vi ber er alla här i dag, om än bara för stunden, att öppna er för möjligheten att leva ett liv från Hjärtats Ljus. Vi ber dig att fylla din varelse med denna gåva av Ljus som vi erbjuder alla som accepterar det genom att föra in det i sin tillvaro.


Vi säger; bli inte rädd för att älska, var inte rädd för att visa vad som är bäst inom dig! När du fylls med ljus, kommer mörka känslor att uppenbaras för dig. Du behöver inte erkänna dessa svagheter inför andra, bara för dig själv. Ty andra kan inte och kommer inte att förstå dig helt. Vi ber dig bara att vara ärlig inom dig själv och frsån denna plats för ärlighet kommer kärlek och vänlighet att växa inom dig.

För ni har alla valt lögnernas väg. Varför inte ändra riktning i dag och välja det ärliga livets väg? Det kommer att vara en naturlig process och utvecklas steg för steg över tiden. Stressa inte, överansträng dig inte, utan fortsätt längs stigen av Hjärtats Ljus med lugn tillförsikt och vetskap om att allt kommer att gå bra för dig i dina framtida år, så som du uttrycker det som du verkligen är, i människans värld.


Vi beundrar din vilja och ditt mod - för få kommer verkligen gå vägen för lättsam frihet mot framtiden. Snarare föredrar de att koncentrera sina tankar på mörkret i det förflutna.


Befria dina sinnen från att fokuseras på smärtor och lidanden i ditt förflutna och led dina tankar mot en framtid fri från dessa självtillfogade plågor.


För du fortsätter verkligen att skapa eller återskapa dina problem om och om igen genom att sätta ditt fokus på dem. Koncentrera hellre dina tankar på hälsa genom att ha en hälsosam syn på ditt eget liv och på världen.


All smärta och sjukdom kommer från denna koncentration på det förflutna, medan din hälsa, din styrka och din lycka hänger på skapandet av en framtid där dessa problem inte längre existerar.

Tro på en framtid som ger dig mer lycka - och så ska det bli i sinom tid.


Nu, för er som har känt skillnaden och förstå vårt budskap; njut av er frihet från det förflutna. Känn inuti kroppen, inne i ditt sinne, och viktigast av allt, känn värmen och lugnet i ditt hjärta. För hjärtat är dörren till frihet för dig själv och alla andra.


För dig som ännu inte har givit dig denna frihet kommer nya dagar av frihet i morgon, om du bestämmer dig och önskar det.


Vi tackar er alla för att ni kom för att lyssna till våra ord.

2 comments:

Leovi said...

Very nice words I'm sure will help many people.

My post is called "The Heart of Lancerot"in reference to the legend of love between Geneva and Lancelot. Last week published "The Heart of Geneva. " If you are interested:

http://lafotografiaefectistaabstracta.blogspot.com/2011/05/fotos-abstractas-1424-1425-el-corazon.html

Stranger in a Strange Land said...

Hello Leovi:

Thank you for your kind words about my 6th Release and thank you for answering my question about Lancelot.

Yes, I will take a look at "The Heart of Geneva".

Kind regards,
Mike

Kindest regards,
Mike