Wednesday, May 25, 2011

SJUNDE BUDSKAPET

The Beautiful Sky at the Pangong Lake by Lovell D'souza
http://www.flickr.com/photos/lovelldies/4179828240/in/set-72157623016679582/

Here is the Swedish text of my 7th Release from my faith-restored.com website that has been translated so well by Ulf Brånell.  For all those who are Native English speakers or have English as a second language, please click on the link below to read the original text:

http://www.faith-restored.com/billing7.htm


SJUNDE BUDSKAPET

Till er som har kommit hit i dag: vi vill tacka var och en av er för den vänlighet ni visat den som vi har valt som vår budbärare, så att dessa ord blir tillgängliga för andra.


För vi känner er smärta och era hemliga rädslor och välsignar er denna dag. Vi önskar var och en av er Andens lugn och säkerhet och kärlek till varandra. För har ni låtit er vara vilseledda under oräkneliga århundraden och har nu en möjlighet att läka synder från det förflutna. Vi talar till er i dag med uppriktiga avsikter.


Vi gör ett erbjudande om Guds Ljus och Kärlek till vemhelst som vill acceptera denna gåva. För är vi budbärare också från en högre makt och har varken önskan eller uppsåt att tvinga våra gåvor på dem som vi kommer i kontakt med.


Ty Kärleken är född i frihet och Andens gåvor ges till dem som ber och syftar till att göra goda gärningar i denna människans värld.

Ni har varit vilseledda och lärt er frukta friheten. Frihet är en fara för de krafter som gör sitt bästa för att förstöra allt som är bra inom den mänskliga anden. Vi önskar er mod och öppna sinnen och än mer: att ni stillar era hjärtan och låter denna gåva komma till er. Frukta inte, vi är här för att vaka över och skydda er som är här i dag.


Välj det i ditt liv som du skulle vilja få helat, och glöm inte att allt helas genom det öppna hjärtats gåva. Det finns inga gränser för dess makt. För dess kraft kommer från Gud, eller från det som är kärnan i allt som finns.

Vad ska vi tala om denna dag? Vi ska tala om kärlek och vi ska tala om behovet av godhet i alla mänskliga strävanden.


Vi ser en värld idag som går förlorad i sin egen sorg. Vi ser ett folk som är förvirrat och inte kan se klart, vare sig själva eller sin omgivning. Vi ser en total brist på ledarskap i er mänskliga gemenskap. Vi ser människan som vilseledd och förlorad i en meningslös värld som ger föga tröst åt sina invånare.

Vi önskar alla en tydlighet i syn och känsla, för att kunna veta vad som är sant och vad som är lögn. Vi önskar alla en lugn förvissning i livet, som bara kan uttryckas när man lever på ett ärligt, sanningsenligt sätt. Vi önskar alla en lycka och en livsglädje som nu är ännu ovanligare än den mest sällsynta ädla juvel. Vi önskar alla frihet från fruktan och rädsla för sina ego-tyranner. Vi önskar alla en sorglöshet som för med sig stor kraft, stor visdom och lugnt förtroende för att alla kommer att gå bra i ens eget och andras liv.


Vi ber bara att du stillar ditt sinne och lyssnar till våra ord och låt vara för blott en liten stund känna kraften, styrkan, och den kärlek som finns just bakom och inom orden.

Vi önskar att du får uppleva sanning och ärlighet, om så för bara ett ögonblick, så att du kan se och känna skillnaden mellan gudomligt inspirerade ord och orden från de mörka bedragare som livnär sig på mänsklig svaghet och bara söker sina egna belöningar med en total brist på intresse för andra i ert mänskliga samhälle.

Vi ber er att vara modiga, ta ett stort steg i tron och förvandla din rädsla till kärlek. Vi ber och vi ger fritt. Vi gör detta eftersom detta är vårt sätt i vårt rike.


Vi ber inte att du ger upp din mänsklighet, men egentligen kommer du att uppleva att allt eftersom du blir mer gudalik blir du också mer mänsklig och detta i ordets rätta bemärkelse, inte enligt nuvarande tolkningar.


För tolkningar är det, eftersom vi talar ett annat språk. Vi talar hjärtats språk som sjunger om skönhet medan Mänskligheten talar egots ord, vilket talar på ett barnsligt och självdestruktivt sätt.


Vi ber er bara att öppna era hjärtan och era sinnen för den kärlek, den vänlighet och det gudomliga vita ljus som kommer från vårt rike och låta er omvandlas till en ny människa, balanserad och hälsosam, både mentalt och fysiskt, och som uttrycker sig från en högre emotionell frekvens.


Vi ber dig balansera Gud och Människa inom dig, och därmed ta nästa steg i människans evolution. För när ljuset och mörkret blandas, kommer Ljuset dominera och ha det största inflytandet. Ett flöde av ljus till mörker kommer att förvandla mörker till ljus.


De som är av mörker är bara bedragare och har ingen verklig makt av sig själva. De lurar och manipulerar andra för att förmå dem att förråda sig själv och andra. De är små och svaga precis som det mänskliga egot men är maktlösa att påverka eller korrumpera dem av Ljus. De av mörker räds Ljuset, men de av Ljus saknar rädsla. Så, vem är den starkare?

Så kanske du kommer förstå varför era regeringar, era institutioner, och era religioner alla har misslyckats. De talar alla tomma ord utan någon verklig makt eller kraft bakom, men ni har tillåtit er att bli lurade och förrådda av just dem som ni trott kunnat hjälpa er och på grund av detta har ni alla drabbats så.


Nu är det dags att förändra er, och börja förstå vem som talar sanningens ord i godhet och vems ord som förlänger ert fängelsestraff i er mörka, glädjelösa värld av rädsla.

Var inte som de vilka talar om kärlek och frihet men uppmuntrar det som är svagast inom andra, bara för att manipulera dem för sina egna syften. Acceptera inte orden från dem som talar om fred och frihet medan de sprider död och förstörelse i er värld. Som en stor profet en gång sa, "Du kommer att känna igen dem på deras frukter."


Frigör er från detta storslagna bedrägeri och se på era ledares handlingar och inte deras ord, men var inte som dem och acceptera inte deras tyranni.

Sök inte vägar av girighet, död, förintelse och dominans över andra, utan sök de vägar Anden visar på, och som ger Guds gåvor till människan att användas för att stärka dig själv och delas med andra i hopp om att skapa en bättre värld. En värld som styrs av styrka, inte svaghet. Den styrs av kärlek, inte av rädsla för egot. För egot söker endast det som är bäst för egot, medan Gud söker vad som är bäst för hela mänskligheten.

Så kan du nu se och förstå varför du är som du är och varför din värld står inför de problem som den står inför idag?


Vi har sagt tillräckligt för nu. Tänk och reflektera över våra ord och kom till dina egna beslut! För det är mänskligheten som är ansvarig för skapandet av den mänskliga gemenskapen. Skapa från en plats för styrka i Anden, skapa från en plats för kärlek, skapa från en plats av livsglädje och du kommer sakta börja se en förändring inom dig själv och andra och en dag kommer du att förstå sanningen i de ord som vi har erbjudit mänskligheten.

Nu har vi en tid när ledarskap behövs så väl inom människornas värld, men samtidigt fruktas och misstros. Ledarskap i sig är en fin kvalitet och nödvändig om mänskligheten väljer att fortsätta längs den utvecklingsväg ni alla har valt. Ja, valt, redan före mänsklighetens era begynte.


Ledarskap är en egenskap som kan uppmuntras hos ungdomar, men då måste först de äldste med styrka och visdom och gåvan av ledarskap stiga fram och ta ledningen. För det är inte nog att uttala orden, för de unga bara blir förvirrade av avståndet mellan ord om ledarskap och bristen på verkliga uttryck för sant ledarskap.


Ja, det kan ledarskap uppmuntras och även utvecklas, men om inte de med verkliga ledaregenskaper tar ledningen kommer varje program för att lära ut ledarskap att bli ett misslyckande.


För mänskligheten har i sin ansvarslöshet valt den falska och tomma väg av ord som talas av människor med liten eller ingen övertygelse. Man måste tro starkt på de värderingar som man lär ut, om undervisningen skall bli effektiv. Man måste ta många risker och vara beredd att hantera en motreaktion av kritik och direkta lögner riktad mot de som tar denna speciella ledarroll.

Det krävs en styrka och visdom som inte är inneboende i er värld, en styrka och visdom som kommer när man en gång anpassar sig med Anden. Då börjar ett flöde av styrka, visdom, tydlig och ärlig kommunikation som är nödvändig om ett program för att lära ledarskap ska kunna vara framgångsrikt.


Ledarna ska inte bara leda, utan måste också samarbeta med varandra. Det finns få med verkliga eller potentiella ledaregenskaper nu i er värld, men fler kommer eftersom behovet av ledarskap ökar.

Vi vill inte avskräcka eller avråda någon som har gått vägen mot ledarskap, utan snarare uppmuntra dig att fortsätta dina ansträngningar och lägga grunden för kommande generationer. Alla ansträngningar måste börja med en uppriktig önskan att förändra. Insatserna för att lära eller uppmuntra ledarskap kan ta många former. Det är inte de metoder eller tekniker som använts som är det viktigaste, utan kvaliteterna hos lärarna.

För, hur kan barnen lära sig att vara ledare om de inte kan se och imitera dem som har ledaregenskaper? Barn ser igenom lögner och motsätter sig varje försök som inte är resultatet av ärlig kommunikation med dem som inte är rädda för att vara sig själva och visa sin sanna natur. Detta ärlighet mot sig själv är så viktig och så sällsynt i er värld. Först måste du vara ärlig inom dig själv, då kommer du automatiskt att vara ärlig i dina relationer med andra.

Vi ber dem som vill lyssna att ta ledningen, att se inom sig själva, och att acceptera sina svagheter men samtidigt acceptera sina starka sidor. Att inte frukta, utan bana en väg genom okänd mark så att andra kan följa efter senare och fortsätta det arbete som ni har påbörjat i denna tid.


Sträck ut era händer och ta tag i deras som nu lever sina liv från en plats för ledarskap, en plats där människor lever i ärlig kommunikation och i en anda av samarbete, och var glad att du blev en av dem som hjälpte till att bygga den grund på vilken framtida generationer byggdes.

Var stolt och vet att dina ansträngningar inte var bortkastade och att Vi i Vår tid som har gynnats är tacksamma mot dem som har gjort det möjligt för vår framtida värld av samarbete och kärlek till varandra att existera. Fortsätt ditt arbete och låt dig inte avskräckas! Vet att den framtid ni föreställt er för så många oräkneliga århundraden sedan, existerar på den planet ni kallar Jorden.


Vi vill tala med er om behovet av ledarskap i er värld för mänskligheten.

För ledarskap har blivit en sällsynt kvalitet bland män. Idag ser vi barn som leder era regeringar, era institutioner, i själva verket alla era organisationer. Var och en söker sin egen makt eller prestige utan hänsyn till andra. De agerar av svaghet och är öppna för korruption i många former. De talar om att ta ansvar och följa lagar eller regler, medan de på samma gång saknar respekt för samhällets lagar och regler och beter sig kriminellt. Det är inte konstigt att brottsligheten fortsätter att öka på hela er planet.

För ledarna är endast en återspegling av mänsklighetens sjuka tillstånd. De har valt att förneka sitt ansvar för samhället genom att representera och spegla det värsta inom mänskligheten snarare än det bästa.


En ledare är någon som har gjort resan in i sig själv och hittat sin egen inre styrka och visdom och önskar nu dela denna gåva med andra.


En ledare är någon som har förmågan att skapa en miljö där människor känner sig trygga och villiga att sänka garden och öppna sig tillräckligt för att låta sin egen inneboende styrka och visdom komma fram i mänsklighetens värld.

En ledare är en som hjälper andra att arbeta effektivt tillsammans för att åstadkomma förändringar på ett produktivt sätt. Det vanligaste sättet idag är att slåss med varandra om kontroll av koncernen, vilket är ett fruktansvärt slöseri med energi som skulle kunna användas för att skapa bättre system, bättre produkter, eller bättre kommunikation som leder till bättre gemenskap.


En ledare, en sann ledare, har en förmåga att organisera sina tankar och känslor och koncentrera sig på vad som är bäst inom sig själv för att hjälpa andra att få reda på vad som är bäst inom dem själva.


En ledare måste vara stark för att nå djupt ner i en annan och dra upp dem ur deras eget mörker.

En ledare måste ha tillgång till Ljuset innan den kan leda någon annan ut ur sitt emotionella och mentala mörkret in i klart vitt ljus som läker alla synder och återlämnar en till sig Själv.

Många av er här i dag har en naturlig förmåga att leda andra i en god riktning. Och vad är den riktningen? Tillbaka till er själva! Denna förmåga måste komma till ytan och användas oftare om mänskligheten ska överleva den mörka kommande dagarna.


För sant ledarskap behövs i er värld för mänskligheten. Barnen måste få använda sina förmågor och uppmuntras att ta fram och visa vad som redan finns. Ledarskap är omöjligt att lära ut, men ändå kan det på sitt sätt hjälpas fram.


Dessa ledaregenskaper finns inom alla personer, och väntar på att frigöras och uppmuntras, men uppmuntras av de starka, inte av de svaga. För barnen måste ha levande exempel på ledarskap för att deras egna egenskaper ska kunna återspeglas i den mänskliga gemenskapen.

Så vi säger till alla er här i dag: Var inte rädd för att visa världen vad som redan är en del av dig! Var inte som de av svaghet som talar tomma ord och bara bevakar sina egna själviska intressen.


Låt din naturliga förmåga komma till ytan och förfina dina kunskaper med praktik! Världen är så i behov av människor med äkta ledaregenskaper och förmågor. Du har en skyldighet och ett ansvar att föregå med gott exempel för framtida generationer så att Mänsklighetens inriktning kan förändras från rädsla till kärlek.

För en sann ledare är han eller hon som har öppnat sig för Guds kärlek och delar den med andra. Varje annat sätt är vägen för räddhågsna bedragare som manipulerar andra för egen vinning.


Så var inte rädd och tänk på barnen och de som ännu inte kommit. För utan era insatser, kommer en framtid fylld med sant ledarskap inte vara möjlig inom denna människans värld.

Mänskligheten är nu redo för en stor förändring i medvetandet. Övergången kommer inte att bli så lätt som vissa vill hoppas. Snarare kommer den att ske under många år av lidande och svårigheter. Det hade inte behövt vara på detta sätt, men på grund av mångas ovilja att göra det arbete som krävs för att åstadkomma denna förändring, har det redan beslutats att andra, mer drastiska, åtgärder kommer att ske inom den fysiska världen att få till stånd förändringar i de mänskliga personligheten strukturerna.


För om livet ska kunna fortsätta har de som tar dessa beslut inget annat val än att agera nu. Det kommer att ske många naturkatastrofer, ännu fler än hittills.

För mänskligheten vägrade att medvetet förändra de gamla mentala och känslomässiga strukturer som nuvarande civilisationer bygger på, till sådana som låter frihet och kreativitet flöda ut. Det är ett försök att få de nödvändiga förändringarna till stånd, för människor kan inte längre få fortsätta att förstöra och förorena jorden och varandra.


Slaveriet måste upphöra! Inte bara det yttre uttrycket för slaveri, utan även de inre uttryck som har upprätthållits av ego-tyranner. För måste man först frigöra sig själv innan man kan frigöra andra.

För de förhållanden som nu ses i samhället är inget annat än en passiv återspegling av den sjukdom och de sjuka känslor som dominerar inre psykologiska och känslomässiga strukturer.


Vi kommer att hålla Anden borta från detta. För är det Anden som manar alla goda och positiva krafter att störta ego-tyrannen och hjälpa den enskilde att återigen besätta sin egen tron och regera på ett välvilligt sätt. När detta har gjorts, då kommer det yttre landskapet att förändras så att människan återigen kan skapa en värld av frihet, nästan obefintlig idag.

För människor försöker nu kontrollera varandra och ett fåtal nationer försöker kontrollera alla andra under åberopande av fred och välstånd, när det i själva verket är död, förstörelse och förslavande av hela raser som är deras yttersta mål. De är så svaga och sjuka av sin egen girighet att de nu vänder sig mot sina egna medborgare i desperata försök att få ännu större kontroll genom att vända sina egna anhängare mot varandra.

Det är verkligen en galenskap som har tagit kontrollen över deras tankar och känslor. Självförstörelse inte bara av sig själva, utan av en hel nation. För sanningen kan inte döljas för evigt och en gång när deras verkliga motiv kommer fram, kommer medborgarna att resa sig och kräva ett slut på denna galenskap. Detta inte bara i detta land, utan i många länder. För många har gått med i detta storslagna bedrägeri och många tvingas betala priset, inte bara de skyldiga, utan hela mänskligheten.


För i sanning, man kan inte avskilja sig från andra. Alla kommer att påverkas, eftersom alla kommer att betala ett enormt pris. Ett totalt sammanbrott kommer att ske genom denna brist på ledarskap och ett nytt ledarskap kommer att uppstå i sinom tid, ett som söker det goda i allt för allas bästa.


Ja, vi förstår din konflikt. Vill du gå vidare i gamla banor eller göra det du känner är rätt att göra i ditt hjärta av hjärtan? Du vet redan svaret på din egen fråga och vi vågar inte störa din beslutsprocess. För, hur ska du kunna växa i styrka och visdom om vi hjälper dig att undvika de livserfarenheter som kommer att ge dig lektioner i visdom och den styrka som krävs för att fortsätta din resa mot ljuset?


Vi kommer att säga: var inte rädd och var den du är. Det kommer att vara din största styrka.


Det handlar om en steg för steg process, precis som du trott förut, förändringar som sker för snabbt kommer bara att resultera i kaos eller katastrof. Man måste ha tid att anpassa sig och se skillnaderna i sina personlighetsstrukturer. En medvetenhet om vad som skett och vad som kommer att inträffa är nödvändig om arbetet ska kunna fortsätta på ett lugnt och konstruktivt sätt.

För människan är vid denna tidpunkt djupt nere i ett lager av mörker och kan inte riktigt se glädjen i att leva eller ens ett behov av att uttrycka glädje i livet. Detta kommer att förändras med tiden och mänskligheten kommer åter uttrycka sig på ett kärleksfullt sätt, men inte denna dag.


Vi ger hopp till alla som vill lyssna och uppmuntrar alla att leva sina liv på ett kärleksfullt sätt. Vi vet att detta kommer att ske i sinom tid, och i sanning erbjuder vi dessa ord till kommande generationer.

Var inte otålig, utan klok och fortsätt på vägen mot sorglös frihet från fruktan!


Än en gång kommer vi för att erbjuda några ord av tröst och hopp för kommande generationer liksom de som nu har mänsklig form. För Vi ser framtiden utifrån att Vi vet vad som är sant och lämpar sig för det viktigaste uttrycket av en själv. Vi ser en framtid där människan återigen agerar på ett ansvarsfullt och moget sätt och vakar över sin värld med en kärleksfull blick.

Den tiden är inte så långt fram och kan börja nu om människan så väljer och vidtar nödvändiga åtgärder för att skapa en värld av ärligt liv. För detta val erbjuds på alla platser och i alla tider, men utgår från nuet. För i ditt nu ligger din största makt och din största lycka. Både det förflutna och framtiden ligger längre bort från ditt centrum av makt och att mitt är ditt hjärta, som lever i nuet.


Mardrömmar, sjukdom, smärta, allt som är negativt och hindrar en från att uttrycka ens kraftcentra, finns i ens förflutna. Denna koncentration på det förflutna är en av de största tragedierna i den mänskliga erfarenheten. Ju mer man koncentrerar sig på tidigare smärtor eller ont, eller orättvis behandling från andra, desto fastare blir dessa smärtor och rädslor, vilket ger dem större makt över din vardag.

Framtiden är också en icke-verklighet, men en som är flytande och lätt formas efter ens drömmar eller önskningar. Så, framtiden bildas i dag antingen ur ens smärta, sjukdomar, tankar på orättvis behandling av andra, ego-rädslor, andras lögner som har påverkat ditt tänkande och känslomässiga mönster genom åren eller från en plats av kärlek och lugnt förtroende. Den platsen är din maktcentrum, den platsen är ditt hjärta.

Från denna plats kommer alla möjligheter till lycka eller livsglädje. Så, om man bara lever idag i ens hjärtcentrum, då skapar man automatiskt en framtid av lycka och kärlek till och från andra. Koncentrationen av ens tankar skiftar från det förflutna till nu, från vilken all lycka och kärlek utgår och skapar en människa som uttrycker det bästa inom sig själv. Denna positiva energi kommer att sätta igång ett nytt slags liv, inte bara för en, men för många andra.


Så se till nuet och hjärtesorgen från i går kommer att ersättas av lycka i dag, vilket kommer att utgöra ytterligare lycka i morgon.

För nuet är en tid av stora förändringar inte bara inom den enskilde, utan inom hela mänskligheten. Man har alltför länge följt minsta motståndets väg och i sin hast dragit stora lidanden över sig själv liksom över alla varelser som bebor er värld.


Vi kan se en tid av stora omvälvningar, ännu fler och större än under de senaste tjugo åren eller så. Vi skulle önska alla en mindre dramatisk entré i sitt eget sanna väsen, men tyvärr vägrar människan att lyssna och göra de nödvändiga förändringar inom sig som kunde påverka det yttre landskapet i en välgörande sätt.

Så nu sker stora omvälvningar för att lära mänskligheten vad som är av betydelse och vad som är vad man skulle kunna kalla barnlekar.


För det finns ingen sann känsla av verklighet i denna era och människan kommer allt längre och längre bort från sin sanna natur och sitt naturliga sätt att vara. Det finns utbildningar i allt, men inte många har någon riktig kunskap om sig själva eller andra. De blinda leder verkligen de blinda mot farorna.


Vi har velat dessa ord ska vara som en helande balsam för att återställa synen och förmågan att se vad som är sanning och vad är lögn. Ändå är det få som verkligen kan se så som ögonen skapades för att se - ut mot landskap som blott är en återspegling av människans inre snedvridna och obalanserade bild av sitt beteende.


Självutnämnda profeter säger att svart är vitt och vitt är svart och de med föga kunskap tror deras falska ord och fortsätter mot sin egen undergång.


Vi säger till alla som vill lyssna, "Var modig och använd din urskiljningsförmåga för att veta vem som talar lögnaktigt och vem som kommer till dig för att tala sanningens ord."


Förstå att inga verkliga förändringar kommer att ske innan Människan kan se klart och befria sitt gemensamma minne från oräkneliga århundradens missuppfattningar och missförstånd om vad deras sanna natur är och vad den tillåter eller förbjuder! Befria era sinnen och era hjärtan och alla kommer att inrätta sig på ett sätt som är både glädjande och välgörande.

Sök frid och frid kommer att följa! Sök inspiration och du kommer att inspireras till att leda dem som nu saknar inspiration, men längtar efter en rikedom som inte är tillgänglig genom insatser av människan eller av hennes imaginära institutioner och organisationer, vilka i själva verket har skapats för några få som är experter på att lura många. Var inte lojal med dessa svaga och falska, utan stå i kontakt med Vårt Rike och för ut det till dem som är längtar och strävar efter den styrka och den visdom som från tid till annan visat sitt ansikte i mänskligheten värld, dock sällan för mer än ett fåtal.

Det finns en anledning till detta och i denna kunskap ligger visdom och ens frihet från mänsklighetens fåfängliga strävanden. Sök sanningen och sanningen kommer att växa inom din varelse och ge färg åt din vardag med vackra nyanser och toner. Även om du inte förstår detta i dag kommer du en dag att göra det.
-----------
Var inte besviken över att så få har tagit emot den hjälp som du har erbjudit. För fler kommer att komma i sinom tid och fler kommer att få ta emot Guds gåvor till människan. Ty de som får göra det hårdaste arbetet i omvandlingen av mänskligheten från Ego-människa till Gud-människa är för unga att ta ledningen, men en dag kommer de att leda. Inte bara kommer deras ord att inspirera, utan Nådens gåva till Mänskligheten blir den verkliga inspirationen eller läkaren av alla missförhållanden som plågar människan.
---------
Nu har vi en ny möjlighet att tala med alla som är villiga att lyssna till våra ord. För inom orden är en känsla av tröst, lugnt självförtroende och att ens framtid kommer att utvecklas på ett sätt som inte bara ser till vad som är bäst för individen, utan vad som är bäst för alla att denna individ kommer i kontakt med.

Vi säger till alla som vill lyssna. Var inte rädd för era drömmar! Var inte rädd för att i din värld av mörker uttrycka det som är bäst inom dig själv för att sprida ett nytt ljus över landet, så att alla som kommer i kontakt med dig kommer att börja se inte bara sina egna liv klart, utan även tydligt se världen omkring sig .


För utan klar syn, hur kan man skapa någonting av skönhet? Inse tydligt vad du har blivit så att du kan vidta nödvändiga förändringar för att bli vad du skulle kunna vara om du bara tillåter dig själv den friheten, och öppnar dig för nya möjligheter att leva!


Sök inte ära och berömmelse, utan lycka och lugnet i att veta att du kan ha ett gott inflytande på din omvärld.


Saliga är de som söker det goda och omsätter det till något bra för alla de möter. Detta är vägen för framtida generationer och kommer att leda till att människan kan fortleva. Inte genom de nuvarande systemen för illvilja och bedrägeri där man i verkligheten bara gör det som är mest skadligt för en själv och andra.


Var inte som de falska som lider i onödan. Sök efter det som är bäst inom dig själv och hjälp även andra att hitta det! En väg kommer att öppnas. Lita på ordens kraft att flytta människornas sinnen till sitt hjärtans Ljus. När hjärta och hjärna förenas, då kommer vi ha en värld av underbara skapelser, en koncentration på verkligheten, och en uppfyllelse av ens själs syfte.

Så frukta inte, utan ta ledningen och oroa dig inte med småaktiga rädslor. Lev inom en värld av rädsla, men var ändå oberörd och i kontakt med det glödande Ljus, som för dig tillbaka till ditt verkiga förnuft och ger dig en plats bland dem som bär frihetens fackla på hjärtats väg.


För nu är det få som kan se det verkliga behovet. Endast ett fåtal är obundna av egots kedjor. Var inte rädd för att visa din egen frihet och leda vägen till en bättre morgondag.


Se andra som följeslagare och medarbetare i denna resa mot ljuset. Sök inte berömmelse och sök inga rikedomar! För dessa är fällor eller omvägar för att hålla dig borta från dig själv.

Uppsök alltid det som är bäst och vackrast inom dig och dela det med andra i er värld.


Känn glädjen av att leva, glädjen bakom och inom hela skapelsen. Känn och bli botad från det förgångna och från dumheterna av idag! Koncentrera dig inte på svaghet, utan på den styrka som ligger vilande inom dig själv. Väck den sovande jätten och ta honom till ditt hjärta!


Lev i Det Enda och hjälp barnet att bli vuxet. Då kommer en stor förändring att ske, visdom och kärlek kommer återigen regera jorden.

Så återigen, har vi möjlighet att tala till dig på ett sätt som ni förstår och förstå detta: Vi är här för att hjälpa dig att informera andra om vad som är möjligt att göra när man har öppnat sig för hjärtat ljus och funnit en egen inspiration som leder till livets kallelse och största lycka. Och, menar vi inte en kallelse i den gamla meningen av detta ord, utan att någon ropar från Självet till sig själv.

När den röst som talar om sanningen, som talar i godhet, som förmedlar visdomsord till mottagaren, har hörts och förståtts, då börjar ett flöde från vårt rike till ert och de som hör dessa ord kommer att inspireras att leva sina liv som avsett, innan ego-tyrannerna tagit kontroll över individer och grupper.


Hjärtat kan fortfarande övervinna sinnet och återföra hoppet om en framtid där förnuft och tro än en gång styr människors handlingar.


För i er värld är det nu tvärtom och få kan se sanningen i detta påstående. De av mörker förkunnar att de av Ljus och de av Ljus inte ens får höras i ert samhälle. Människor betalar verkligen ett högt pris för dåliga råd medan orden från dem med visdom passerar ohörda.

Det har varit en sådan koncentration på den mörkare sidan av mänsklig tanke och känsla, att det som är läkande och bygger upp styrka i den mänskliga personlighetsstrukturen går obemärkt förbi. Så, de sjuka vårdar de sjuka, och bara de som överger eller överges av era mänskliga system blir frisk och hel igen.


Nu, i din värld uppfattar Rädslans talesmän en förändring och samlar sina krafter för att bibehålla sin oordning. Människor agerar på ett självdestruktivt sätt som om de fastnat i sina egna fällor.


Men lögner och falskhet kommer inte längre att binda samman mänskligheten. Den söker nu ett bättre sätt som kommer att skapa en framtid med kreativitet och uttryck för vad som är bäst inom er. Inte längre kommer tomma ord att godtas eller åtgärder tillåtas vara reaktiva snarare än proaktiva.

Ett stort uppvaknande sker nu, och de som överlever den mörka tiden kommer att förstå att det var brist på ärlighet, integritet och etiskt uppträdande som förde mänskligheten in i dessa farofyllda tider. Inte längre kommer de av begränsad makt att tillåtas att ta positioner med verklig makt och ansvar.


Ledare i framtiden kommer att vara sanna ledare med de gåvor och talanger som krävs för att leda mänskligheten tillbaka till sig själv. Inte längre kommer mänskligheten att styras av lögner och tomma ord, utan genom sann inspiration och vägledning. Inte längre ska den drivas av fruktan, utan av godhet som kommer att vara ett uttryck för det inre Ljuset av Hjärtan.


Tro på er själva och att en dag Mänskligheten åter kommer att få riktning och system på plats som faktiskt fungerar och där ord och handling stämmer överens. Då kommer detta kaos och förvirring att upphöra och människors sinnen och känslor användas för att bygga starka och friska mentala, emotionella och fysiska strukturer.


Även om Mänskligheten kommer lida mycket under övergången kommer slutresultatet att vara som himmelriket på jorden jämfört med era nuvarande sjuka strukturer.


Se att vi åter talar så tydligt till dig och andra. Inte med de förvirrade ord människor använder med så många missförstånd till följd.

Nu ska du lyssna på våra ord en gång till och noggrannare. För, det är dags att visa mer av vilka vi är och varför vi har valt att sprida dessa ord genom dig.


Det är vi som har talat visdomsord och förståelse för Mänskligheten under oräkneliga århundraden med hopp om att fler kommer att lyssna och genom detta menar vi att inte bara lyssna med sina öron, utan med sitt hjärta. För vi är mer än fyra. Vi är många och vårt antal kommer att växa allt eftersom fler i er värld väljer att lyssna på våra ord. För är det vi som kommer i nattens stillhet för att lindra några av de många påfrestningar som människan skapat.

För mänskligheten bor inom en värld av dårskap och vägrar att acceptera att de är här av andra skäl än de föreställt sig. För människan har blivit förgiftad och vansinnig av sina egna behov. Han inte längre ser den skönhet som finns överallt runt omkring eller anledningen till att han har kommit till denna värld.


Nu önskar han bara makt över andra i fåfänga försök att kontrollera allt omkring sig, när det i själva verket allt är utom kontroll så länge egot får regera.


Förstå att människan är en del av det som skapar ljus och förståelse, inte av det som endast ger mörker och förtvivlan.

Återhämta dig och förnya din vilja att göra skillnad i din värld genom att acceptera dina begränsningar när du accepterar det Obegränsade. Ja, det Obegränsade är allt omkring dig och inom dig, lugnt väntande på den dag då mänskligheten vaknar upp ur denna falska dröm av lust och makt över andra. För allt vad makten gör är att förstöra hans värld snarare än att acceptera och dra nytta av de naturliga och de övernaturliga krafter som finns runt om och inom mänskligheten.

Människan söker oftast gamla, döda och ruttnande idéer snarare än att anamma nya möjligheter för sin framtid. Han försöker inte bara dumdristigt förslava andra, utan har därigenom gjort sig till slav under sitt ego med sina illusoriska drömmar, till ett pris som fått betalas av alla under otaliga århundraden.


En gång fanns allt som behövdes för människans överlevnad redan på plats. Nu finns det mindre tillgängligt på grund av överbefolkning tillsammans med girighet hos några som slåss om större kontroll av världens resurser. De få kommer att möta ett förfärligt slut, men tyvärr kommer de att skapa en farlig framtid för de många som vägrar att acceptera fortsatt förorening av sig själva och av jorden.


Nu kommer vi till en tid av glädje. Glädjen i att veta att din morgondag kommer att vara fullt av glada och fina upplevelser tillsammans med andra.


Du kan nu släppa några gamla sorger från ditt eget liv tillsammans med många sorger som du har tagit över från andra. Från tid till annan måste en sådan rensning ske om vi ska fortsätta på den väg som leder oss alla till en bättre morgondag. Med alla menar vi alla som har kommit hit denna dag. För ni har var och en valt att komma av era egna skäl, men ni har alla en gemensam målsättning och det är att skapa en bättre morgondag, inte bara för er själva, men för många andra.

För kan du se inte bara hur viktig du är och hur många andra som kommer att beröras av ditt Ljus som du öppnar upp mer och mer för hjälp från vårt rike till ert?


För, vi välsignar er alla och önskar alla en lycklig tillvaro här på denna plats. För det kan verkligen vara ett land med stor värme om ni alla önskar det och lägger ned det hårda arbete som krävs för att det bli så. Vi kan hjälpa och hjälper dig också i ditt arbete liksom vi en gång hjälpte en som kallas S. För hon hade med sig en stor glädje för många och är ihågkommen för den glädje med vilken hon tjänade andra.

För, vi kommer i kontakt med alla som bär på stor glädje och hjälper dem att hjälpa andra. För vi saknar mänsklig form så vi måste samarbeta med dem i mänsklig form som ber om vår hjälp. Vi älskar att dela vår glädje med andra och glädje när man är öppen för oss och förstår att ens handlingar är lika viktiga om inte viktigare än ens ord.


Djupt nere i er alla porlar en frisk källa till stor glädje, som bara väntar på att upptäckas och springa upp till markytan.


Vi hjälper dig att hitta dess livgivande vatten så att du kan dela det med andra och släcka deras törstar, om så bara för en kort stund. För vatten är det som ger liv och detta land är välsignat med gott vatten.

Men, osett av många är det goda och rena vatten som ligger dolt inom varje människa , vatten som bara väntar på att upptäckas, flöda ut ur jorden för att släcka törsten hos dem som finner denna skatt, men också hos alla dem som ni vill dela ert kalla, klara vatten med.

För, var och en har gränslös tillgång, men ändå törstar ni alla så efter dessa vatten som för med sig god hälsa och psykiskt välbefinnande. S var en enkel kvinna, men hon förstod detta och gav fritt av sin lycka och glädje i att leva. Du har tillgång till samma lycka om du bara visar mod och ta bort de fördämningar som hindrar vattnet från att flöda ut över din omgivning.


Nu säger vi: Var inte rädd för att känna den glädje som besöker dig denna dag! Känn den och var glad att du fick chansen att uppleva denna gåva av glädje!


For those who would like more information on the translator, please click on the link below:

http://www.klokast.se/

2 comments:

Leovi said...

A beautiful sky with a wealth of tones. I love the light and clarity of the atmosphere.

Stranger in a Strange Land said...

HelloLoevi:

You can thank Lovell for the beautiful Picture. I had nothing to do with the photography, only that I can recognize his talent and get a good feeling when I look at many of his photos.

Thanks for stopping by and your kind comment,
Mike