Sunday, May 15, 2011

FEMTE BUDSKAPET

Eagle Soaring by Jeff Shutters
http://www.flickr.com/photos/shutters/1964920906/

This is the 5th Release from my faith-restored.com website that has been translated into Swedish by Ulf Brånell.  For all English speakers or those who can read in English please click on the link below for the orginal text:

http://www.faith-restored.com/billing5.htm


FEMTE BUDSKAPET

Vi ser en ljus och lovande framtid för alla som vill ansluta sig till den nu inledda rörelsen mot Ljuset och med detta menar vi inte någon rörelse i människors mening, utan en ganska bokstavlig förflyttning mot ljuset.


Nu agerar Himmel och Jord tillsammans för att åstadkomma förbättringar för Mänskligheten. Många kommer att beröras och öppna sig för nya möjligheter att leva i er värld.


Nu är det dags att älska fritt och ingjuta ett nytt hopp hos dem omkring dig. Många kommer att välsignas och på så sätt bli välsignelser för ert land och med det menar vi alla land. För alla är bröder, alla är av samma familj. Era indelningar är egots verk.


Se på varandra med vänlighet, med medkänsla, med sympati, och med den omsorg som flödar ur hjärtats källa, den källa som flödar i oändlighet och släcker Människans törst! För hjärtat är mäktigast och kommer att vara mänsklighetens frälsning. Inte regeringen, inte institutioner, inte religioner, inte organisationer av något slag, endast enkla handlingar av vänlighet och kärlek som är bär signaturen av dem som lever hjärtats väg. Den väg som leder till frihet för hela mänskligheten.


Lugna ditt hjärta och allt annat kommer att bli lugnt.


Lyckan kommer och den strömmar ständigt. Det är mottagaren som kan stänga av den och vägra att se och höra alla de glada budskapen runt omkring.


Sträva inte efter mirakel, för miraklen finns ständigt runt omkring dig. Sök kärlek och sök efter det himmelska ljuset till befrielse! Utstråla inte bara lugn och visshet om Anden, utan även de glada vibrationerna från Allt Som Är! Fortsätt att vara en välsignelse av Ljus i denna värld av mörker och hjälp andra att återigen minnas glädjen i att leva, konsten att samarbeta och kärleken till andra.


Koncentrera dig inte så mycket på det onda i världen omkring dig, men dröm om bättre dagar framöver. Tider av kärlek och gemenskap och ansvarsfullt handlande. Välsigna denna värld och låt dig välsignas av den!


Vet att många bra och trevliga överraskningar väntar på vägen i din mänskliga tid här på denna planet! Var en välsignelse av Ljus för alla du kommer i kontakt med! Var glad och lättsam igen och vet att Tron anländer än en gång till dig för att ingjuta tro i andra och hjälpa dig att hjälpa andra att skapa en bättre framtid inte bara för individer utan för hela mänskligheten!


Dröm stort och var upphöjd, men ändå ordentligt förankrad till det jordiska riket, tills det är dags för dig att komma till vårt!


Kom med oss och se de oändliga möjligheterna! Se med dina ögon av Ljus! Se potentialen för det goda i alla du möter. För dina mänskliga sinnen kan inte se det som finns strax utom räckhåll. Vi, däremot, kan se det som är dolt för dig och andra. Vi känner den verkliga naturen hos människors hjärtan och den naturen är god och av Gud. Problemet ligger i sinnet som kontrolleras av jaget. Sinnet är skaparen av människans verklighet, men hjärtat kan ingripa och åter besätta tronen i ens tillvaro i denna värld.


Sätt dig igen på den Välvillige Härskarens tron, den du kallar Gud Allsmäktig, men som har många namn, trots att han bara har de som Mänskligheten genom tiderna har gett honom.

Andra kommer att förstå vikten av dessa ord i tiden ty de fungerar som en bro mellan olika verkligheter, en bro som kommer att ta dem över sina egna begränsningar till ett land med obegränsade möjligheter. Ty dessa ord slår en bro mellan sinnet och hjärtat, precis som de också fungerar som en bro mellan himlen och den fysiska verkligheten.


Himlen kallar alla som vill lyssna. Mänskligheten har hamnat i en egen skapelse av elände och lidande. Målet måste nu vara att åter resa sig från dyn och åter sätta sig på den välvillige härskarens tron. Besätt hjärtats tron, från vilken all visdom kommer! Lev i fred och älska allt levande. Sök hjärtats väg och återvinn den styrka och inneboende visdom som du i alla tider har med dig!


Kom ihåg att det är genom kärlek och välvilja som Mänsklighetens största framgångar uppnås, framgångar som fortfarande är i ett drömstadium och ännu inte materialiserats i den fysiska verkligheten.


Vi är de som har samtalat med dig under oräkneliga århundraden i hopp om att du återigen ska bli en röst för mänskligheten. En röst som vibrerar av den Andens välvilja, som alla söker djupt inom sitt väsen, fastän de verkar frukta det de behöver mest - kärlek - kärlek till sig själva och till andra.

Vi ser en tid då människan åter med lätthet kommer att kommunicera med dem i vårt rike. Den tiden har ännu inte kommit, men den kommer.


Världen är just nu djupt insluten inom sitt eget mörker . Människan beter sig illa mot Människan, liksom mot alla andra varelser. Ty hon har gått vilse och drunknar i sina sorger. Glädje måste ännu en gång återinföras i riket och det är vad du har valt att göra. Att hjälpa andra att återfå kontakten med den del av sig själva som inte fruktar glädjen i skapandet. Denna glädje är grunden för allt liv här i er värld.


Människor har blivit sjuka av sina egna maktbegär - inte den verkliga makten i att vara, utan den galenskap som kräver makt i ditt rike. De mörka tiderna nalkas snabbt nu, men bortom denna sjukdom ligger en värld av samarbete och glädje i att leva tillsammans i samhället.


Vi ser så långt framåt, så vi vet att glädjen kommer.


Tänk inte på belöningar, utan fortsätt att tjäna och ge dessa ord till andra för deras egen skull. Döm inte vem som förtjänar dem eller inte. Alla längtar, liksom alla är efterlängtade.

Var ett ljus över detta land, liksom ett ljus över alla länder. Ty mer ljus måste stråla in i din värld för att balansera det mörker som växer i människornas hjärtan.


De som läser dessa ord och öppnar sig för nya möjligheter, kommer att vara medvetna om de förändringar som kommer att inträffa i deras personliga världar. När de växer och utvecklas och berör andra med det ljus som nu är tillgängligt för dem, då kommer mer ljus in i denna värld av mörker, så många fler kommer att omfattas och kommer på nytt att förstå behovet av vänlighet, behovet av kärlek, och behovet av samarbete i gemenskap.

Låt det bli känt att mänsklighetens framtid kan formas efter önskan. Om mörker och rädsla eftertraktas då kommer mörker och rädsla att bli människans herrar. Om Kärlek och Ljus eftertraktas då följer en framtid fylld av lycka.


Sök efter det som är bäst i dig själv och bäst i andra och fokusera på den framgång som kommer att följa. Använd aldrig ditt ego för att bedöma resultatet, för egot drivs av själviska begär.


Sök fred och fred kommer att följa. Sök kärlek och allt kommer att följa. Lev i fred, älska hela mänskligheten och hela skapelsen!


Temat för vårt budskap till mänskligheten är detta: --- Se först till dig själv och kontakta dem i vårt rike, se sedan till andra och deras välfärd. Vi förstår ert behov av att tjäna och önskar er all framgång. Utan Anden blir det dock ingen framgång, bara misslyckanden. För utan Ande har vi Egot som befälhavare och alla gärningars upphov och egot är dömt att misslyckas. För egot är det som söker kommando över andra och i ett sådant system kan det bara bli fel.

Det är inte konstigt att er regerings alla planer är så eländiga och skapar ännu större katastrofer än om ingenting gjordes alls. Era regeringar och era institutioner är mänskliga skapelser och inte Guds. För Gud kräver rättvisa och rent spel, medan människor använder lögner och bedrägeri som verktyg för att kontrollera andra. För hur skulle man kunna kontrollera något som är utom kontroll och separerat från Anden?

Så vi säger, återanslut till det Himmelska Riket och låt rent vitt Ljus läka din kropp och själ från den sjukdom som har lagrats ovanpå den mänskliga personlighetens strukturer. Sök återigen vänlighet och kärlek till varandra och ert behov att kontrollera och manipulera händelser och andra kommer att upphöra. För med ljuset kommer god hälsa och god förmåga att tänka. De mänskliga strukturerna är obekväma och besvärliga.


Dina ledare frammanar ett rädslans korståg för att hålla dig på avstånd från den bättre del av dig själv som har gott omdöme och endast vill människors bästa. Kom tillbaka till ditt förnuft och känn dig levande igen! Öppna era hjärtan för denna nya frihet och njut av dagarna framöver. För individen måste leda vägen och ta initiativ, hjälpen följer.


När fler ansluter, då kommer fler att förstå och tillsammans kommer ett nytt sätt att leva att utvecklas inom ert rike. Långsamt och säkert kommer ett nytt sätt ta form i er fysiska värld.

Vad vi har är ord för dig att dela med andra av ert slag. För vi är inte av ert slag och har inte längre behov av orden. Vi älskar och ger generöst av vår kunskap och visdom till Människan även om få kommer att lyssna med ett öppet sinne och ännu färre med ett öppet hjärta. Ty, om de skulle öppna sina hjärtan för dessa ord, då skulle många underbara händelser följa.


För våra ord är en gåva som ska delas, så att andra vet att en väg har öppnats mot befrielsen av mänskligheten från denna mardröm du kallar liv till en värld där människor återigen handlar av vänlighet och sann omsorg om andra. Helanden är bara en biprodukt av det Öppna Hjärta, som kan vidröra och ta emot vad man kallar, Gudomliga Energier. De är mycket mer än så och ger mycket mer än vad som ligger inom människans möjligheter att ge.

För, när man öppnar sig för dessa mer förfinade vibrationer eller man kan säga, högre frekvenser, då fylls den mänskliga kroppen och sinnet med ett lugn och en insikt som inte är tillgänglig för människan. För människan försöker alltid vinna fördelar framför andra, utifrån sina djuriska instinkter, snarare än utifrån sitt högre jag eller vad du kallar själen. Rädsla motiverar alla mänskliga handlingar, den avtrubbar inte bara uppfattningsförmågan, utan hela ens liv. Ingen är längre en medveten om sin förbindelse med Jorden och med det Himmelska Riket, vilket mer korrekt kan beskrivas som en dimension med en högre frekvens, där alla färger kombineras, liksom alla mänskliga egenskaper förenas till en färg, som du uppfattar som vitt, när du är i kontakt med oss.


Genom din kontakt med oss kan vi nå andra med dessa ord. För de överbringar en del av oss till hela mänskligheten, eftersom alla är sammankopplade. Vi lever i en sfär av samarbete och kärlek till varandra.
Denna kärlek är helaren och livgivaren. För kroppens livslängd kan ökas med många år bara genom att då och då röra vid denna energi. Samma sak är möjlig genom att röra vid jorden eller vad ni har kallat Modern till oss alla. Ty hon, eller jorden, är verkligen en mamma som gör allt för att upprätthålla livet för alla sina barn, trots att de har gått vilse och beter sig illa. Och sjuka är de också, vilket beror inte bara på mental och känslomässig förgiftning, utan också på förgiftning av jorden. Detta självdestruktiva beteende har gått för alltför långt och kommer snart att rättas till.


Hur går vi härifrån? Framåt mot en bättre morgondag eller en fortsatt vistelse inom denna olycksaliga Mänsklighetens Värld?

Vi önskar alla lycka och all Guds Nåd. Vi önskar alla en bättre framtid, inte bara några få utvalda. Javisst väljer vi dem genom vilken vi tala genom, men det är av vår egna skäl. Vi talar genom en för att kunna nå många. För många är nära att förstå och i behov av kloka råd. Ty människor söker som alltid egna fördelar framför andra. Några få kontrollerar era media och utbildningssystem, för de tror att de på så sätt kan kontrollera massorna. Det är dock omöjligt! För hur skulle de kunna kontrollera nationernas öden, när de inte ens kan kontrollera sina egna? ... De föder falskhet och misstro i sina försök att styra andra.


Vi talar till er nu från vår plats av insikt. Förstå detta! Vi är inte här för att kontrollera eller manipulera massorna. Vi är här för att ge ett budskap om hopp för alla, ett budskap om en framtid fylld av hoppfull förväntan och obegränsad potential för goda och verkliga strukturer som kommer att gynna hela mänskligheten.

Vi önskar er alla endast lycka i frihet --- frihet från egot, liksom från dem i er värld, som i sin svaghet, har tillåtit egot att vara deras herrar och förslava inte bara sig själva, utan många andra. När man tittar på dessa mäns verk, kan man förstå hur ondskan fungerar i er värld för att förstöra allt som är gott inom den mänskliga anden. För Anden är stark men ännu starkare är Hjärtat som är ansluten till Anden. För hjärtat har tillgång till den största makt som är tillgänglig för människorna eller vad många kallar Gud eller Kärlek --- vi kan bara hänvisa till denna enhet som Allt Som Finns.

När du förlorar din förbindelse med Gud, förlorar du också din kontakt med visdomen och ditt genuina intresse för andra. För de av kärlek söker inte berömmelse eller rikedom och de riskerar ofta kritik och misstro, på grund av dem som försöker hålla andra förslavade. Nu är det kanske mer subtilt än förr, men fortfarande lever slaveri bland människorna, en form av självpåtaget slaveri eller bättre uttryckt; slaveri under Egot..


För i hjärtats ljus väntar frihetens källa på dem, med Nådens gåva till mänskligheten. För Nåd läker alla synder. Det förflutna är glömt och förlåtet och en pånyttfödelse äger rum. Hjärtat vaknar och blir åter levande, och från denna begynnelsens plats flödar åter det bästa inom den mänskliga anden ut: Kärlek och omtanke om andra, samarbete och förmåga att bygga goda och fasta strukturer som möjliggör hälsa till kropp, själ och känsloliv. Från denna källa kommer en ny början för mänskligheten, en ny möjlighet att låta lycka och visdom återigen blomstra, att låta människor återigen bedömas rättvist utifrån sina sanna förmågor och talanger, inte av en jury bestående av illvilliga bedragare.


För i kärleken kommer rättvisan och med rättvisan kommer en lätthet i livet. Det orättfärdiga och kriminella beteendet hos ledarna har genom tiderna bringat stora sorger över folket. Se klart på vad som hänt, men sök inte hämnd! Sök bara det som är det bästa och högsta i din natur och våga föra det ut i ljuset så att andra kommer att få mod att avslöja sina egna hjärtans ljus! För detta ljus är starkt och med det sker stora förändringar inte bara inom personlighetens strukturer, utan även inom gruppstrukturer och gemenskaper.


Var inte rädd att visa för andra vad som är möjligt att göra, när hjärtat med sin obegränsade potential har öppnats. Lär att det öppna hjärtat helt enkelt är den största healern och givare av allt som är gott och allt som är av Gud.

Nu har vi inom ert rike två fraktioner. En leds av rädsla inför framtiden och rädsla för varandra och en som kommer att ledas av kärlek till andra och en mer hoppfull och optimistisk syn på framtiden för mänskligheten. Striderna om makten över varandra ökar nu i ditt rike. Detta är bara en reaktion av rädsla hos dem som nu är ledare, de känner att de gamla systemen börjar försämras eller självförstöras i en oroväckande snabb takt, åtminstone utifrån deras synsätt.

De som väljer kärlekens väg kommer inte att få det så lätt i början --- ty det gamla gardet kommer inte ge upp utan kamp. Vad det verkligen kämpar för är att upprätthålla sina illusioner, sina felaktiga åsikter om verkligheten. Dess imaginära rädslor kommer att avslöjas för vad de är, det kommer att bli tydligt vad det har betytt och hur det påverkat olika befolkningsgrupper. De av kärlek kommer att lyckas att i tid etablera ett nytt sätt att leva inom ditt rike. Detta kommer inte att ske över en natt, men i långsam takt och på ett genomtänkt sätt.


Nya sunda strukturer måste byggas, på vilka mänsklighetens framtid kommer att vila. En del sådana, som främjar mänsklig intelligens och talang kommer att erkännas och uppmuntras. Detta kommer att möjliggöra för dem som vill utveckla sina färdigheter i samhällsbyggnad. Först integrera sina inre samhällen, sedan projicera denna nyfunna stabilitet och sunda psykologiska och emotionella strukturer utåt till den fysiska verkligheten.

Det kommer fortfarande att finnas problem, men skillnaden är att de kommer att lösas, snarare än försummas, vilket nu är fallet. För, allteftersom mer ljus kommer ner från vårt rike till ert, kommer fler att botas från sina plågor och se de verkliga möjligheter som ligger framför på människans väg. Hälsa och förnuft återvänder, när tron har återupprättats inom varje individ, och sedan projiceras ut i mänsklig gemenskap.


Återigen kommer hjärtat visa vägen och sinnet kommer att följa. Mod och kärlek kommer att återvända till mänskligheten och en nyfunnen livsglädje kommer att visa sig i er värld.


Därför är vi glada att se att du fortfarande är villig att förmedla våra budskap om hopp, våra budskap om kärlek, av sann förståelse av mysteriet, som i verkligheten inte är något mysterium alls, bara det som är och alltid har varit vägen i er värld av mörker och vanföreställningar. För vi kan se sanningen, inte bara i hjärtesaker. Vi förstår hur människors sinnen fungerar och deras rädsla för framtiden. För, när man ser från en plats av rädsla, då kommer rädslan att färga ens syn på verkligheten.


Mänskligheten måste börja vara modig och se världen genom örnars ögon, inte egons. För örnen kan se långt, eftersom han ser den fysiska verkligheten från hög höjd, som kan ge honom en större bild och visa på större samband mellan livsformer. Så du måste vara som örnen och stiga till höga höjder innan du söker se någons liv eller verklighet.

Här uppifrån där vi bor, kan man se genom morgondagens ögon, veta vad som komma skall och vad som kan undvikas. Vi ser faror som möjligheter att göra ändringar i den mänskliga gemenskapen. För, utan konflikter, skulle ingen förändring ske. En stark spänning måste skapas innan man är villig att se längre än till det yttre skenet och till sakernas sanna tillstånd. Detta är inte någon negativitet eller negativ syn --- detta är en ärlig bild av mänsklighetens tillstånd.


Man måste vara ärlig innan man kan vidta några verkliga förändringar inom sig själv eller andra. För lögner föder lögner och sanning föder ärlig kommunikation. Utan ärlig kommunikation, finns inget hopp om att förändra den fysiska verkligheten från denna mardröm av förtvivlan som ni alla har bidragit till, till ett liv fyllt av glädje.


För i glädje finns det kärlek och där det finns kärlek, finns det sanning och där sanning finns finns hopp och där hopp finns finns också nya möjligheter för mer behagliga verkligheter, snarare än den overklighet som Mänskligheten väljer att utgå från och leva i.

Se det som är sant och du hittar det som är vackert inom dig själv och andra. Därefter kan du skapa framtida verklighet från denna plats av skönhet.


Tyranni? Vi ser detta som egots tyranni. Det tar många former i er värld. Alla rörelser mot frihet är i huvudsak rörelse bort från egots ledning. Era regeringar, institutioner, religioner --- alla leds de av egot. Det enda hopp eller vi kan säga, verkliga hoppet för att befria mänskligheten från egots tyranni, är för människan att åter ta ansvar och lägga band på ego-barnet.

Med hjälp från högre nivåer av medvetande, kan en ny mognad finnas och Människan kan leda ego-barnet på ett kärleksfullt sätt och hjälpa det att omvandlas till en tjänare, snarare än Mänsklighetens Herre. Vi ser nu en rörelse mot frihet som leds av många individer, i många länder, som blir gudomligt inspirerade och får hårda lärdomar i visdom och tålamod, så att de kan lägga en stark grund för en ny morgondag.


Dessa drömmar om rättvisa och jämlikhet är starka och har påverkat mänsklighetens utveckling under oräkneliga århundraden. Fortsätt att drömma om din frigörelse från de egots kedjor som håller dig fast i gamla mänskliga redskap av rädsla och hot! Var inte rädd, låt dig inte skrämmas, så kan kedjorna lossna och kärlek kan åter komma in i människans personlighetsstrukturer.

För med kärlekens inträde kommer ett stort uppvaknande i hjärtat hos många runt om er planet. Hjärtat kommer återigen att vibrera med livets puls och människan kommer åter att känna, det som ligger närmare den verkliga arten av hennes väsen. Mänskligheten kommer att återfå den förlorade tro och visdom som alltid har väntat strax bortom den slöja som separerar den fysiska världen från Andens värld. Och genom Anden, menar vi Gud, inte spöken eller andra mörkrets varelser.


De som är av det Himmelska Ljuset är Hans sändebud och överbringar Guds gåvor till människan. När de har mottagits, kommer en ny synförmåga utvecklas och mänskligheten kommer åter se det som är bäst inom den mänskliga anden och återfå förbindelsen med sitt högre jag eller vad vissa kallar, själen, som i sin tur kopplar den enskilde med Gud.

För Själen är bron mellan himmel och jord och sitter på hjärtats tron. När denna förbindelse åstadkommits, sker ett sådant utflöde av kärlek och godhet att många kommer att känna som om de har vaknat ur en mardröm i armarna på en kärleksfull mor. De kommer att åter att erfara det lugn och den säkerhet som följt dem i evigheter, de kommer att vara säkra på att allt är bra och allt går bra i deras egen värld.


I takt med att många individer förenas, så kommer denna känsla av lycka spridas över länderna till den dag det finns tillräckligt mycket av tro och gott omdöme för att ärligt se på händelser som i er värld är i behov av förändring. För Själen är i mänskliga gemenskapen en större Själ, som är mer än summan av dess delar och denna själ måste vårdas och få näring genom dem som har mänsklig form.


Försök inte att leva drömmen om en vacker morgon idag, utan fortsätt att drömma om bättre dagar och var säker på, att de kommer, under vad du kallar, mänsklig tid. Dagens verklighet bildades av drömmar från förr, mer av rädsla än av kärlek. Rösterna av rädsla var större än de av kärlek, men genom Guds nåd, kommer balansen förändras och fler röster om kärlek skall komma till uttryck under kommande dagar och dessa kraftfulla drömmar kommer att spridas över er planet och kommer att växa med tiden och utvecklas till nya, mindre begränsande och hårdhjärtade system.

Ja, det här sker så småningom. Vi kan hjälpa och påskynda processen, men det är mänskligheten som får önska den och göra det arbete som kommer att göra den möjlig.


För frön måste utsättas för Ljus innan de kan växa upp till friska strukturer med näringsrik frukt, som kan återföra Mänskligheten till ett hälsosamt tillstånd i både kropp och själ.


Glädje finns runt och inom alla dem som vandrar hjärtats väg. Ty hjärtat är ett kärl som innehåller Andens frukter. Hjärtat mottar välsignelsen av lättsam frihet från fruktan, men är också den som sprider dessa välsignelser av Ljus i din värld.


Du kan inte alltid se effekterna av detta ljus från hjärtat när det strålar ut i den fysiska miljön, men de märks av alla som kommer i kontakt med Anden. Underbara händelser och förändringar äger rum inte bara inom mänsklighetens strukturer utan också inom i er världs fysiska strukturer. Allt liv gynnas, precis som alla de som öppnar sig för hjärtats ljus kommer att gynnas inte bara idag, utan för många århundraden framåt.


Detta Ljus är den största kraften i skapelsen och är bränslet för alla mänskliga strävanden. Hjärtat diskriminerar inte någon eller behandlar någon orättvist eller orättfärdigt, utan med lågmäld respekt.


Så, du vill ta upp vägen till visdom? Det är en väg endast ett fåtal i er värld kan följa, men du kommer att följa.


Se händelserna runt omkring dig endast som indikatorer på inre händelser. Nu inträffar inom dig och andra en stor förändring i medvetandet. Vi ser fantastiska och underbara förändringar på väg inom dig och inom dem omkring dig, som väljer att följa vägen mot visdom. För visdom är sällsynt och än mer sällsynt i människans värld.

Sök efter det som ger dig inte bara den största lyckan, utan också den största insikten! Sök andra som vill se händelser inte bara i sin egen väg, utan även händelserna i världen! Inte bara för att betrakta, utan att bli medveten om de bakomliggande orsakerna till de förändringar som nu sker inom ert rike.


Vi kommer att tala mer om dessa ämnen framöver. För ögonblicket: kämpa inte mot dessa förändringar, utan omfamna den skönhet som är på väg att utvecklas. Var välsignade och var själv en välsignelse i ditt rike. Räck ut handen i vänskap och sann vänskap uppstår. Sök likasinnade och hjärtan som kommer att förenas till gagn för hela mänskligheten! Fortsätt längs vägen och ta tid att dricka av allt som omger din existens. Var inte rädd, för himlen och jorden ansluter sig nu till denna strävan.


Ja, du kommer se många, många fler år i livet. Din hälsa kommer att återställas igen liksom din tro fortsätter att återställa sig. Detta är en steg-för-steg process, eftersom allt erfarenhetslärande sker steg för steg tills behärskning uppnås. Dina studier går bra och vi är glada som alltid.

Glöm aldrig att ditt hjärta är mitt och det som ansluter dig till din bättre natur. Utan hjärtats ljus, skulle du leva ett vanligt liv, ett som inte skulle passa dig särskilt bra. För du har gått in i en magisk tid, en magisk värld som tar dig till högre höjder av förståelse och visdom. Tänk inte som andra och grubbla inte över vad andra tycker om dig. För deras tankar är fästa vid det ordinära, och kan inte segla till förståelsens höjder.


Du är på väg att etablera dig i vår fredsboning och visa andra på samma väg bortom det vanliga livet. Du ska vara en ledstjärna av hopp för mänskligheten i farofyllda tider. För hur skulle de utan hopp kunna fortsätta på vägen av hjärtats ljus? Vägen nu kan tyckas vara svår att skönja , men snart kommer fler att komma med kraft nog att belysa vägen och leda mänskligheten till nya höjder.

För de börjar först nu att gå in i detta rike och kommer inte att kunna ta makten under de närmaste 30 till 40 åren, men det kommer de att göra, tack vare den grund som har lagts av dig och andra. För de kommer till dig, inte bara för att lära sig, utan också för att instruera dig i sitt sätt.


Vi vill att du ska ha en kärleksfull och lugn tillvaro under de sista återstående dagarna på din älskade jord. För du har varit ett ljus över landet, så att andra kan se sanningen i sin existens. Ditt helande arbete har visat andra ett nytt sätt att hjälpa andra och gynnsamt bidra till mänsklighetens gemenskap.


Ja, vi är här för att ge dig ett budskap om glädje. Glädjen i att leva sitt liv på ett ärligt och konstruktivt sätt och med konstruktivt, menar vi, att göra goda gärningar.

Du kan inte alltid se resultatet av dessa ord och hur de har påverkat andra på ett bra och positivt sätt. För, är vi medvetna om varje läsares behov och se till att det som är i störst behov av helande , kommer att vara det som kommer att bli helat. För vi känner andras hemliga rädsla, och kan tydligt se det de gömmer från andra. De kan lura många, men inte dem med klarsynthetens gåva. Vi kan se vad som och vem som bekymrar dem och hjälpa dem att se detta klart inom sig själva.

Vi kommer aldrig att driva eller tvinga någon att se in i det djupaste mörkret, bara i det mörker som har uppstått och ligger nära ytan. När har det kommit upp till ytan, där det lätt kan ses och en gång setts fullt, kommer det att upphöra att existera. Så, på sätt och vis uppfyller vi era önskningar. Vi har förmåga att hjälpa dem som är uppriktiga i hjärtat och har en brinnande önskan att läka sina liv vanor, mönster, eller hinder som står i vägen för dem och uttrycka sin sanna natur, vilket tillåter dem att slutligen uttrycka sina hjärtans drömmar i er värld av begränsningar.


Även om världen förblir begränsad har personen nu tillgång till obegränsade möjligheter. De kommer att se och känna sanningen i detta påstående och vet att de tidigare har begränsat sig genom att inte ta ansvar för tillståndet i sina personliga världar. Nu, fria från det förflutna, ser de framåt med hoppfull optimism, ser och förstår att de är begränsade endast av gränserna för sina egna drömmar.


För tron återvänder, tron på den egna naturliga förmågan att ändra människans verklighet. Tron återställs --- tron på sig själv och tron på Gud.

Nu med fri sikt och ett hjärta flammande med gåvan av nåd, kommer en stor omvandling att ske i individens personlighetstrukturer . Omgivningen kommer att förstå vad som är möjligt och vad som kan inträffa i livet för en individ som har öppnats för nådegåvan till människan. Nu har de en gåva som ska delas med andra och en styrka och mod som är verkligt och med det följer ett självförtroende och en säkerhet som gör att de kan ha en bra och positiv effekt på den fysiska verkligheten såväl som på andra.

Det är som om de har vaknat ur en lång sömn och åter känner mig starka, utvilade och skärpta i sinnet. Inte längre en slav under känslor eller rättare sagt, under ego-kontrollerade känslor, utan befälhavare över egot, befälhavare över känslorna , men på samma gång tjänare åt människan. För, som gamla profeternas levde bara för att tjäna, så kommer du se igen och förstå hur viktigt det är att hjälpa andra att ta hand om sina egna liv och öppna sig för denna kraft.


För detta är ingen ego-tävling, utan en kooperativ satsning. Alla är här för att arbeta tillsammans och skapa en värld som ger tröst, som ger glädje, som gör att man ger fritt ger av sitt hjärtas ljus och kan ta emot det av andra.


Så säger vi till var och en av er: Var inte rädd! Uttryck din sanna natur så kommer du att bli en medarbetare i omvandlingen av din planet från en av Mörker till en planet av Ljus. Ljuset kommer att visa dig vägen tillbaka till din Själ, vilket i sin tur kommer visa dig vägen tillbaka till Gud. När detta är gjort kommer detta ditt hjärta utstråla sådan glädje till andra som smittas av detta och hjälpa dem att glädja sin omgivning.

Vi, Vännerna, välkomnar vår vän MNH till detta nordliga land, som vi älskar och fortfarande älskar så. Skönheten lockar alla, men få kan höra den heliga rösten. Och, vad är den rösten? Kärlekens röst, en röst från Modern och Fadern, balanserad av karaktären hos denna plats: ett möte av himmel och jord.


Vi önskar alla i detta nordliga land all lycka och tackar dem alla för det varma välkomnande de har gett vår budbärare. Vi har valt honom för hans kärlek till denna plats och hans kärlek till alla platser. För han har lärt sig att kärlek går in i hans väsen, och därefter överförs till den miljö där hans kropp finns. Han har lärt sig att kärleken är mänsklighetens livlina under dessa farofyllda dagar då mörkret växer sig starkt, men ändå är Ljuset tillgängligt för alla som önskar ett bättre liv inte bara för sig själva, utan för alla andra.

Älska varandra och hjälp varandra att läka såren från förr på denna plats så långt norrut. Fylls av lättsam förståelse och fred och sprid Ljuset ut till alla länder! Ge exempel på helande från hjärtat, som har kärlek till allt den berör. Sök lugn förståelse och släpp dessa rädslor som fängslar och förvirra era liv. Lev i fred så kan du återigen höra rösten från ditt underbara land, så som era förfäder gjorde så många oräkneliga århundraden sedan och så som dina efterkommande kommer att göra oräkneliga århundraden framåt.


För, forntid och framtid möts i denna nordliga land och från detta möte kommer en ny vilja att träda fram. En vilja som tillåter begränsningarna hos alla, medan på samma gång gränslösheten kommer till ytan och får hela det som behöver helas. Och vad är det? Så enkelt en fråga, kräver så enkelt svar. Er, ja Ert Jag kommer till ytan --- det Själv som är medveten om sin förbindelse med Gud och hela skapelsen. Det Själv som har en direkt koppling till det mänskliga hjärtat. Det hjärta som är ansluten till hjärtat av alla hjärtan. Det hjärta som är den stora Återlösaren, den största healern. Det hjärta som väger alla beslut så som de vise männen gör och har tillgång all kunskap som finns.

Så, alla vänner, anslut igen till era hjärtans ljus och läk det som behöver läkas i detta land. Inte längre skall du styras av egot, tyrannen. För en välvillig härskare har tagit över tronen igen.

Se på varandra som hjälpare och medarbetare och inte längre som ego-konkurrenter som söker kontroll över varandra. Känn den kärlek du redan har för de andra och för alla andra. Handla utifrån denna kärlekens plats och se mirakler ske inför dina ögon.


Nu är det dags att agera! Hör igen de glada rösterna och deras musik att vibrera i hela ditt väsen. Se skönheten runt omkring och inom dig. Titta nu!


Var inte rädd, för hjärtat känner ingen rädsla och handlar av kärlek och vänlighet. Sök inte längre den gamla kunskapen, utan ta till dig morgondagen. Känn inom dig vad som är sant, så att du vet vem talar om sanningen och från sanningen, så att mörka bedragare inte längre kan manipulera och styra era sinnen och tankeprocesser.


För i kärleken finns din frihet från alla tyranner - slavar under ego-tyranner av mörkret från förr.

Se framåt med ögon fulla av ljus! Se sanningen och avslöja den för dem som vill lyssna. Vi kommer att gå med alla som vill gå med oss, med alla som vill ha en bättre morgondag inte bara för sig själva, utan för alla andra och alla dem som ännu inte kommit.


Vägen blir lättare för alla som hör dessa ord. Tro på er själva och er förmåga att övervinna era egna begränsningar! Frukta inte de mörka, för de kan inte skada de ljusa och omsorgsfulla! Var stark! För styrkan är redan med dig och inom dig.

Vakna idag från denna din självtillverkade mardröm och gläds åt de oändliga möjligheter som väntar dig på din väg framåt. Lev i fred, älska och besätt ännu en gång tronen av Ljus och utstråla Hjärtats Ljus ut i dina världar av mörker och se förändringarna som inträffar i er själva och i andra. Lev ett enkelt liv och vet att allt kommer att gå bra för dig och för dem du berör under livets dans.


Gå nu till ditt hjärta, känn dess kärlek och medkänsla och dela detta med andra! Nu är en början --- en bra början. Tänk bara på oss och vi kommer till din hjälp. Vi hjälper dig som vi har hjälpt MNH dessa många år. För livet är en kooperativ ansträngning, en gemenskap för allas bästa. Ju fler som ansluter sig, desto snabbare framskrider arbetet .


Grunda inga organisationer, inga institutioner, utan finn varandra och hjälpa andra att finna sig själva. Då kommer ett stort helande att börja och spridas från den ena till den andra. Detta kommer att fortsätta under århundraden tills en dag, åter förnuft och tro kommer att bli mänsklighetens mästare. Då kommer Mänskligheten återigen att bli sin egen herre och ego-tyrannerna inte längre kunna regera.

Börja i dag och frukta intet, ty kärleken kommer att ersätta rädsla och åter regera över landet!

No comments: