Friday, April 8, 2011

FÖRSTA BUDSKAPET

This is the First Release from my website, www.faith-restored.com that was translated into Swedish (på svenska) by Ulf Brånell.  For all the English speakers who have found their way to these messages, it would be best to click on the link given below and read it in it's orginal English:

http://www.faith-restored.com/billing.htm

FÖRSTA BUDSKAPET

Vi, som vår vän har kallat fyra vänner, välkomnar er till dessa sidor. Det är vår avsikt att du läser dessa ord själv får avgöra deras värde. Ty ni har alla fått omdöme, liksom en fri vilja i gåva.

Du kan och kommer att ha en god inverkan på så många under dina kommande år. Många längtar efter dessa ord, men på ett djupare plan längtar de efter en andlig kärlek.

Var och en måste finna sin egen tid för förståelse. Man vill få direkt kunskap, liksom så många andra på sin väg till upplysning. Pressa inte på, övertala inte, bara ge denna information fritt och låt andra avgöra dess värde. Om det ger hopp till någon enda, har den åstadkommit mycket. För den ende kommer att beröra många och hopp och tro kommer att växa. Och de som berörts kommer också att beröra, och så fortsätter det till slutet av mänsklig tid.

Var och en är viktig och har sina egna förmågor och gåvor att erbjuda. Alltför mycket vikt läggs på olika former av inbillade hierarkier. Alla är av Gud och alla utgör frön av obegränsad potential. Alla skjuter skott och börjar blomstra när deras egen tid är mogen. Detta ger jorden en rikedom och skönhet den annars inte skulle ha. Så dina frön och sök

Andens ljus för att ge dem näring och låta dem utvecklas till sköna skapelser i framtiden.

Tillit är språngbrädan för avancemang på den andliga vägen till ens egen återuppbyggnad, förnyelse och lyckligare tider.


Framtiden är inte säker, utan kan förändras i takt med att människor förändrar sina energier och attityder. Allt är möjligt med Gudomliga ingripanden eller vad vissa kallar, "Guds nåd". Jordens förändringar, krig, sjukdom, kan alla uppskjutas eller elimineras genom ”Guds nåd”.


Håll fast vid den tro du har och odla en lite mer optimistisk syn på din framtid. Din framtid ligger i dina egna händer. Vi samråder och vägleder men i slutändan beror din framtid på dina handlingar varje dag.

Detta kommer att vara vårt budskap till mänskligheten genom dig. Se på stjärnorna, men gå lugnt på jorden. Mänskligheten har så stora möjligheter till goda handlingar och kärlek till varandra och världen. Nåden kommer till dem som är uppriktiga i hjärtat och föder elden i Anden i sin omgivning. Guds hand är är utsträckt mot alla män och kvinnor, alla varelser, stora och små. Trons återställande kommer till alla som står upp för att se gryningsljuset. Ljuset kommer att avslöja mörkret och Andens eld kommer att förtära obegränsade mängder av den tätaste materia.

Hjärtat är den stora Förlåtaren och upphovet till goda gärningar och rätt handling.

Älska, älska och älska och överlåt detaljerna åt Gud!

Allt kommer i sinom tid till den som söker. Kärlek blommar i nuet. Den söta doften framträder. Var tålmodig och följ era hjärtans dröm. Hjärtat lyser vägen nu. Sinnet kommer att följa den väg som visas av Hjärtats Ljus.

Mitt ljus beror inte av något annat ljus. För mitt ljus är ett liksom alla andra är en del av Det Enda. Så ser ni, alla är förbundna, ingen är ensam. Avskildhet från varandra är bara en sinnets illusion. Det finns en övermäktig kraft och det är kärlekens kraft. Kärlek styr alla, kärleken enar alla, kärleken låter liv existera i din värld. För utan kärlek skulle alla gå in i mörkret.

Naturandar och guider kan bli självdestruktiva när de används på fel sätt. Det är samma sak som med ett verktyg eller ett vapen - de kan användas för konstruktiva eller destruktiva syften. Det är inte anden eller guiden, utan personen eller svagheten hos en person som förvrider sanningen och använder kunskap för egen vinning snarare än för att hjälpa andra.

Ja, du måste kontrollera budbäraren. De mörka och ljusa finns inom varje person. En som är av ljus lyser upp ett mörkt rum så att alla kan se klart. En som är av mörker bidrar bara till den rädsla och förvirring som kan hittas inom ett rum av mörker. Så det är inte i rummets fel, utan den person som går in i rummet.

Sanningen och ljuset är inte lätt att förstöra. De som talar om denna förstörelse är inte de som har makten att skapa och förstöra. Det enda de kan förstöra genom sitt missriktade beteende är sig själva .

Jordens förändringar kommer att bli många. Människan måste lära sig hur känslor, tankar och andlig disciplin är anslutna till naturen. Om människan inte ändrar sig från inifrån och ut, då kommer jorden att förändra honom utifrån och inåt i, så att han kommer att börja se inåt och finna ut var de största förändringarna sker.

Kärlek överskrider karma. Det är kärlek som fullbordar cykler och omvandlar allt mörker till ljus.

Tron kommer att återställas igen. Tron på sig själv och tron på andra såväl som tron på den kraft som kommer till dem som väljer att läka och älska dem som har glömt sin egen förmåga att skapa ett lyckligt liv här i din värld. Be för ljus och ljuset ska komma till alla som är uppriktiga i hjärtat och väljer att förändra sina liv och arbeta inte bara till fromma för sig själva, men för allas bästa. För hur kan man vara splittrad i sanningen? Alla är förenade i kärlek, de har bara glömt just detta och gått vilse på en plats där illusioner och rädsla råder.

Kärlek överskrider alla fel, ondska, missförstånd. Kärleken är den största healern. Kärlek och kärlek ensamt kan förändra och rädda mänskligheten från hotande katastrofer. Kärlek sänker en till en mänsklig nivå, men höjer en samtidigt till samma nivå som Gud. Ty man måste acceptera och komma in i människors värld innan man kan komma in i himmelriket. Det finns inga genvägar eller möjlighet att undgå sin mänskliga skyldighet att älska och hjälpa varandra att nå dagens ljus. Så skrid framåt med ära och mod, gå vidare med oss, och tro att allt är möjligt med hjälp från ovan.

Vi upprepar: tro på varje gott och positivt företag och önska allas bästa! Sök vänliga, varmhjärtade personer som ger fritt och bidrar till balansen i världen. Sök din egen inre eld och låt den förtära den sorg och besvikelse från många livstider. För vad är sorg, annat än ett missförstånd eller en orealistisk syn på din värld? Sök inte andra som ska ge dig, men ge åt alla som ber om hjälp. Var inte rädd, för ingen skada kommer att drabba dig. För, vi är med dig. Neka ingen hjälp, för alla längtar efter ett bättre sätt. Var vänlig och snäll med dina ord. Ha tålamod och vänta på Guds barmhärtighet och nåd. För hjärtat är enkelt och verkar för alla parters bästa intresse.

Öka integriteten i ditt väsen och hos var en som kan erbjuda en bättre väg för alla han kommer i kontakt med. Bekymra dig inte om framtiden, utan bygg en hoppfull, optimistisk syn inför de kommande dagarna. Hitta det lugn, den balans, som redan bor inom dig. Lev som ett lejon, men var ändå som ett lamm inför andra! Var vänlig mot andra, men stark i anden.

Tro förnyar, återställer tro, öppnar dörren till hjärtat och till frihet från fruktan. För där det finns tro, där finns kärlek, och där det finns kärlek, kan rädslan inte existera. Gå i tro och du öppnar en port till en nytt sätt att leva, ett som många har drömt om under århundraden.

Inse att allt liv i detta rike är baserad på att kärleken övervinner allt. Kärleken varken besegrar eller erövrar. Kärlek är en känsla som förenas med universums krafter i att bringa ordning och ge en anledning att leva. För utan kärlek skulle livet i ditt rike verkligen vara ett helvete . Alltför många drivs av rädsla och irritation och få kan se den glädje som ligger inom allt. Det finns glädje i regndroppen liksom glädje i solens strålar. Skogens träd gläds genom ljuden av alla ting, stora och små, som bor inom deras rike. För träden förstår att alla är en del av Guds skapelse och alla är heliga i sig själva.

Sök din hjälp hos dem som väntar på den gåva som du kommer att tillåtas skänka dem. Många lider i smärta och få har sann tro på sig själv eller på Gud. Var som ett ljus över landet och för fartyg säkert tillbaka till stranden. Alltför många sjunker i stora hav av förtvivlan.

Sjukdom är en illusion i sinnet. Sinnet kan omskolas och instrueras att se glädjen i att leva och att se det ljus som väntar alla som försöker bli helade och leva det liv som människor var tänkta till.

För att helandet ska bli varaktigt, krävs ett fast beslut och stor vilja en att bli helad, att ändra livsstil och släppa en hel del gamla vanor och rädslor. När dessa släpps, då finns det utrymme för den gudomliga helande energin att gå in och fylla den plats där det en gång fanns mörker.

Inse att allt liv är förenat. Om du tänker illa om en annan är det sjukdomen i dig själv som tar initiativet till detta. Resultatet är att sjukdomen förstärks både i dig själv och andra. Vänlighet är vägen bortom sjukdomen. Var snäll och håll denna person i den kärlek som strålar ut ur hjärtat. Hjärtat har bara godhet för dig och för andra.

Många fler kommer att följa exempel på godhet och återfå sitt hopp och sin tro på att såren från igår ska läka. Förlåtelse kommer att skänkas av många till många, allt eftersom processen utvecklar sig.

Så som blomman blommar så kommer alla att blomma som mottar gåvan från Anden till Människan. Lyssna, ty vi tala, men blott en gång - Hör oss - Gå till morgondagens gryning, se vad som komma skall och förhindra det genom utbildning och upplysning.

Alltför många med våra gåvor låter Egot bli sitt centrum i stället för hjärtat. Istället för att använda sina gåvor för allas bästa, använder de dem för personlig vinning. Detta är något att vara försiktig med. Glöm inte att du är en av många, var och en en länk i en kedja som sträcker sig genom evigheten. Alla har fått en unik gåva. Var och en bidrar till helheten med sina egna talanger. Om olika förmågor kan kombineras, ökar effekten mångfalt. Ett fåtal kan ha en stor eller god effekt på många.

När en gnista av tro eller kärlek är uppstår i ett hjärta, bränner den bort urgammal rädsla och sorg. Detta hjärta blir då en tändare för andra hjärtan, som i sin tur tänder kärlekens låga i andra hjärtan och så fortsätter det. När fler hjärtan brinner med kärlekens eld, kommer medvetandet på planeten att förändras. Lite i taget och sedan ökar det i takt med att ljuset som kommer in i detta rike ökar.

Oroa dig inte för jordens förändringar. De kommer inte att ske så snabbt som vissa vill tro. Havet kommer inte att stiga så fort. Det kommer att finnas tid för befolkningen att flytta. Populationer kommer ändå att förändras av krig, svält och sjukdomar.

Allt kan avvärjas om människan bara förstår kraften hos skapandet och Den Gudomliga Nåden. Allteftersom människan stabiliserar och integrerar sitt medvetande mer och mer med det Gudomliga kommer jorden också att stabiliseras. Så uppstår himmelriket på jorden, kan man säga.

Ibland föredrar du gåtor. Sanningen är alldeles för enkel för dem som bor i ditt rike. Ni är här för att älska och ta hand om varandra. Inte så komplicerat, egentligen.

Många av de de som söker mysterier är mer intresserade av visioner och erfarenheter från tidigare liv att roa sig själv och andra med, snarare än att granska sina egna liv och förändra beteenden som behöver ändras. De kunde ha varit mycket mer effektiva och inflytelserika om de bara höll sig till den enkla sanningen att alla män och kvinnor har förmågan att kommunicera med dem som är i det som i er värld kallas änglarnas rike. Tala endast om dessa sanningar: att människan är avsedd för storhet och en dag kommer att utvecklas till en kärleksfull, medkännande varelse som tar sin rättmätiga plats som en medarbetare tillsammans med sina medmänniskor samt med dem som är i det du kallar den änglariket.

Återigen kommer du med dina förhoppningar och dina många besvikelser. Besvikelser är inget annat än icke auktoriserade händelser - händelser som du hoppats eller önskat, men ändå inte valts av ditt högre jag eller vad många i er värld vi skulle kalla "själen". Du kan inte se vad som väntar i ditt liv som den som kallas MNH. Lita på försynen och tro att alla händelser leder till ett slutligt mål, som din själ har förbeställt i ett högre syfte, ett syfte som inte är känt av dina fysiska och känslomässiga identiteter. Kom till insikten att allt är i ordning. Du är inte en börda för någon. Alla följer sina egna planer eller motiv i denna fysiska verklighet.

Du är varken ensam eller isolerad - många, många har gått med er för att uppnå vad du har kommit hit för att uppnå. Sök inte jordiska råd. Lita inte människors ord, utan lita hellre på Guds försyn. Detta år kommer att passera mycket snabbt och ett nytt år fyllt av aktivitet kommer att följa. Du är här av en anledning, men ditt sinne söker andra orsaker. Läs, vila och meditera över dessa ord:  Allt är i sin ordning. Alla drömmar kan förverkligas. Lita på försynens händer.

MNH har kommit till oss igen i med förväntan att vi skulle lösa hans problem som genom ett trollslag. Dina problem är dina egna och din av din egen tillverkning. De är byggstenar, lagda på varandra, där var och en ger dig en värdefull lärdom i konsten att leva - var och en ger personlighetsstrukturen en styrka den annars skulle sakna om livet var enkelt eller bekvämt. Ty dessa hinder är gåvor från ovan för att hjälpa dem som väljer att bygga en styrka och karaktär som är nödvändig om man skall utveckla den resning och de talanger som behövs om man skall lära andra ett mer korrekt sätt att leva i din värld.

Ty alltför många bedra och försöker dra fördel av andra. Alla kan blomstra genom samarbete. Alla kan dela din världs rikedomar liksom alla har del i den oändliga Andliga rikedomen. Alltför länge har ett fåtal övertygat de många att följa en ohållbar väg, en väg utan kärlek och omsorg om varandra. Som du tänkte igår: Föräldrar skickar sina oroliga barn till behandling en timme en gång i veckan och förväntar sig mirakel, hellre än att de ger barnet kärlek och uppmärksamhet och ett aktivt dagsschema för arbete eller motion som så småningom kommer att leda till ett sunt, helt barn i ställetf för en splittrad varelse med motstridiga föreställningar och attityder.

Terapeuten uppmuntrar detta beteende och betraktar barnet som ett föremål eller en inkomstkälla snarare än någon som behöver kärlek. Barnet känner detta och reagerar på ett negativt snarare än på ett positivt sätt. Så ett system som inte fungerar och aldrig haft för avsikt att verkligen fungera permanentas snarare än att ansvaret läggs i hjärtat hos föräldrar, familjemedlemmar, mentorer, eller alla medlemmar av samhället som har kontakt med dessa oroliga barn . Denna oförmåga hos det mänskliga samhället att ta ansvar för hälsa och allmän välfärd för var och en, är en av de främsta orsakerna till många av era sociala missförhållanden.

Människan skapar institutioner och experter där ingen verklig expertis finns. Healing sker inte bara inom en enskild person, men inom en gemenskap där ansvaret för den enskildes vård och välfärd delas av alla.


Ni deltar alla i dessa lögner för er egen vinst samtidigt som er livskvalitet i samhället fortsätter att försämras. Ett pris har satts på alla hjälpmedel som om det kunde finnas ett pris för den vänlighet som utgår från det mänskliga hjärtat. Detta är lika naturligt som att solen går upp och ned eller ebb och flod växlar.

När människan åter kommer till sina sinnen och ser på andra med omsorg snarare än blicken hos ett jägare som spårar sitt byte, då kommer en ny dag att gry på er planet. Solen kommer att stiga i människans hjärta och värmen från dessa hjärtan kommer att vara en helande balsam över ert rike. Fram till denna dag, kommer din värld att fortsätta att vara den mörka, skräckinjagande plats som alla har låtit den förbli.

Ett stort mod och tro behövs nu. Denna styrka och kärlek utgår från den mänskliga anden, som utgår från det mänskliga hjärtat, som förenar den ena med den andra i sann oro och omsorg för den andres välfärd. Detta är en väg som är fullt möjlig i mänsklighetens värld framöver. Det kommer att ta viss tid i den struktur som du kallar tid och kräva en stor och genuin vilja hos många. Vi ber att ni ser på varandra med kärleken hos ett barn i kombination med styrkan och visdomen hos en som har tillbringat många år i mänsklig form.

Ha tro och gå vidare med integritet. För ni tror att sanningen är en hård väg att resa när det i verkligheten är lögnerna från er världs ledare som fört er alla till stor olycka och smärta. Att acceptera sanningen i dessa ord är inte lätt, men en än svårare uppgift för mänskligheten är att ändra sina beteenden och handlingar och leva på ett sätt där alla respekteras och hedras, ett sätt som ändå är en möjlighet i den mänskliga tillvaron.

Tänk på dessa ord och kom till era egna beslut. För Gud har gett fri vilja för alla eller man kan säga att vi har gett oss själva en fri vilja, eftersom vi alla på sitt sätt är av Gud.

För dem som är uppriktiga i hjärtat och längtar efter ett bättre sätt, kommer ett bättre sätt uppmuntras. Ty vi fungerar som guider eller konsulter - som de som har hittat öppen väg och har räckt ut våra händer till alla som vill lyssna och göra ett ärligt försök att förbättra inte bara sina egna liv, utan livet för många. Vi är som bröder som återigen har hittat vägen och erbjuder vår kunskap till alla som kan acceptera oss och vårt budskap om hopp. Så var inte rädd och öppna inte bara dina sinnen, utan öppna även era hjärtan. För hjärtat är den centralstation som förbinder himmel och jord. Det är endast genom hjärtats väg som man kommer till en verklig förståelse av allt i de mänskliga och himmelska världarna. Så frön av kärlek och tro i hjärtat. För här ligger den bördiga jorden. Ty allt kommer av kärlek eller - kan man säga - börjar i kärlek och slutar i kärlek.

Misströsta inte, utan sök det ljus som bor inom dig själv. Andra är snabba att ge råd eller spela rollen av profet, men ingen tar eller kan ta ansvar för någon annans utveckling. Det är en djupt personlig sak och en som kräver eftertanke och kontemplation hos den individ som söker upplysning. För att bli upplyst är en fråga om att acceptera sin egen gudomlighet och att låta ett ljus som strålar från en gudomlig källa att komma in i ens väsen och förvandla ens mänsklighet så att man kan vara både människa och Guda-liknande samtidigt. Båda existerar sida vid sida, båda växer, och båda utvecklas när man tillåter sig att vara öppen för mer av det ljus som kommer uppifrån.

MNH kan se de svårigheter som man möter i din värld när man bestämmer sig för att leva ärligt och sanningsenligt. För människor vägrar att se sanningen och lita på sin egen förmåga att avlyssna ett stort lager av kunskap och information som kan och kommer att användas för upplysning och påskyndande av utvecklingen hos dem som bebor ert rike. Vi har kommit till så många och så många har följt den väg som deras egna rädslor och tvivel angett, och avvisat dessa ord som vanföreställningar av en rubbat sinne. Vi försäkrar er att dessa ord är sanna och kommer från hjärtat hos ett större hjärta. Vi kan förstå dina misstankar och tvivel. Ty alltför många har i sin svaghet förvrängt och missbrukat sanningen i ett försök att upprätthålla egots styre hellre än samarbetet som kommer från vår mera upplyst värld.

Egot var ursprungligen en enhet eller ett verktyg som skapades för att hjälpa sådana som du, som ett sätt att filtrera och överföra uppgifter som skulle komma från vad man kallar en Själ till det mänskliga sinnet. Egot är nu i ett sådant tillstånd av rädsla och förvirring att det har blivit ett hinder snarare än den hjälp som var den ursprungliga avsikten. Det är som om du har tillåtit ett barn att regera. Det är inte konstigt din värld har de problem som den gör. Era ledare ljuger och förvrider sanningen efter sin personliga behov, hellre än att stiga åt sidan och begrunda vilka handlingar som svarar mot behoven hos de många.

Nu har vi kommit åter för att säga några uppmuntrande ord. Misströsta inte! För den blekhet du nu upplever i ditt liv är inget annat än en sjuk uppfattning. Se den skönhet som finns överallt runt omkring dig och inom dig och många andra. Det finns varmhjärtade själar överallt, likväl som det finns godhet överallt i ditt rike. Det finns en önskan hos många att bortse från vänlighet och koncentrera sig på det omänskliga. Ja, kan man säga omänskliga. De som har bebott denna värld innan ens människan fanns finns fortfarande kvar. Krafter är synliga och osynliga. Hörda och ändå inte hörda Alla samlas och lever tillsammans så gott det går. För det är ännu inte dags att för dem att varseblivas av människor. Mänskligheten har ännu inte mognad eller hövlighet nog att se med klara ögon och agera utifrån en tydlighet i hjärtat.

För som alltid, säger vi: det är hjärtat som är initiativtagare till alla goda gärningar och riktiga åtgärder. Och det är genom hjärtat mänskligheten kommer att utvecklas till högre nivåer av medvetande eller noga räknat, vad ni i er värld kallar högre nivåer. Det finns stora missförstånd och stor förvirring inom den mänskliga sfären. Sanning och ljus är som utrotningshotade arter. Stor försiktighet måste iakttas för att skydda överlevnaden av sådant inom ditt rike. För vi kan se många framtida möjligheter med nya mentala och känslomässiga strukturer mer lämpade för att skydda och bevara det inre väsen som kan och kommer att värna om mänskligheten, bortom det mycket, mycket begränsade synsätt som nu råder i ert rike.

Alla planer är illa förstådda och än mer dåligt genomförda i er värld. Det råder alltid tävlan om makten och om jordens resurser i form av mark eller territorium eller mat eller vatten eller mineraler. Aldrig fattas beslut till gagn för de många och till gagn för kommande generationer. Nu tvingas mänskligheten av händelserna att möta sina egna begränsningar och brister för att komma till konkreta beslut om hur man skall gå på ett mer rättvist sätt. Ett fåtal rika länder gör sitt bästa för att manipulera och styra mindre, fattigare nationer och ja, också större, men fattigare nationer. Det talas mycket om frihet och mänskliga rättigheter, men i verkligheten gäller bara önskan att upprätthålla nuvarande strukturer av status och makt, medan man söker övertyga sig själva om riktigheten i sin misslyckade ekonomi och sitt statsskick.

Nu vill du att vi ska tala om lösningar. Du har redan svaren på alla dina världsliga dilemman. Leta i era egna hjärtan efter svaren som ni behöver för framtidens överlevnad och bortom människans överlevnad, för mänsklig upplysning och evolution som art. Som ni har hört och läst så många gånger - du kan hitta dessa svar i ert inre. Se i era egna hjärtan. Se på världen med ögonen hos en förälder som ser på gåvan av ett barn med ett hjärta fullt av hopp och kärlek till det barnet. Se med ett barns ögon, fulla av förundran, fulla av upptäckter och livsglädje. Se och se vad du har blivit, vad du kan, och vad du i sinom tid kommer att bli, i takt med Guds nåd och kärlek till Självet.

Det är dags att läka såren från det förflutna och förlåta er själva, så som ni kommer att förlåta andra.


Det är en tid att öppna hjärtan till nya möjligheter. Det öppna hjärtat fylls med Guds kärlek eller gudomliga ljuset eller Guds nåde - kalla det vad du vill.

Det finns ingen kraft eller energi eller enhet i er värld som kan skada en som har öppnat sitt hjärta för kärlek. Detta är en myt och ett bedrägeri. Det är det stängda eller mörkare hjärtat som kommer att utsätta en för fara eller göra en sårbar för de krafter eller personer i ditt rike som bedrar för egen personlig vinning eller fördel på bekostnad av alla andra. Det öppna hjärtat är mycket klokare eller rättvisare. Öppna nu era hjärtan och erfar styrkan och klarheten i tanke och känsla! Dörren har öppnats för dig och kommer bara att hållas öppen en kort stund. Var modig och tro att idag börjar ett nytt äventyr. Acceptera denna gåva, känn er välsignade och bli välsignade.

Kom ihåg detta ögonblick och vet att många sådana ögonblick är möjliga genom bön och tyst kontemplation. Varje sådant begränsas endast av brist på önskan eller brist på vilja att acceptera denna gåva. Vi dömer inte vem som förtjänar, det är individen själv som avgör sin egen förtjänst. Nu, lev väl och dröm om en dag då alla kommer att leva från dimensionen hos ett öppet och kärleksfullt hjärta. För det är i drömmar framtida verkligheter först tar form.

Så vi återkommer för att säga er att tro på en ljus och lysande framtid och att tro bara på det goda och positiva. Låt inte mörka tankar om mänskligheten att dra dig ner i inskränkt tänkande och en icke-användning av din gudagivna gåva att läka och att inspirera tro på en positiv framtida händelser. Se med ögon av ljus och hör röster av änglar som sjunger glada sånger. Låt dig besökas av dem som ser, så är en ny morgondag är fullt möjlig iditt jordiska rike. Vet att detta stämmer! Människan utvecklas långsamt, men utvecklas fortfarande på er planet. Acceptera våra visdomsord och se med ett barns ögon igen. Hoppas på många angenäma och inspirerande omständigheter i vad ni kallar framtiden och vad vi kallar det eviga nuet. Var inte förfärad!

Njut av dina återstående dagar som MNH och var åter ett ljus över landet. Glöm inte din skyldighet inför framtiden. - din skyldighet att bidra till att ge ledning för dem som ännu inte kommit. Fortsätt att skriva de ord och dricka det vatten som har evigt liv. Drick djupt och låt dig åter fyllas med den tro som gör allt möjligt. För det är i tron som det som människan har betecknat som det mirakulösa, inträffar. Erbjud dessa ord till dem som söker en bättre väg. Var inte blyg , utan var djärv och ta initiativ! Sök utlopp för dessa ord så de blir hörda. Vet att lugnet i Anden kommer att infinna sig dig och överföras till alla som sitter vid din sida. Gå i frid och gå i kärlek till alla levande varelser!


Um „Die erste Veröffentlichung“ in Deutsch zu lesen bitte den Link unten anklicken:

http://mnhopkins.blogspot.se/2012/05/die-erste-veroffentlichung-mn-hopkins.html

No comments: