Wednesday, April 27, 2011

ANDRA BUDSKAPET

This is the Second Release from my faith-restored.com website that has been translated in Swedish by Ulf Brånell for my Swedish readers.  For all English speakers or those with English as a second language who visit here, please click the the link given below to read the orginal in English if you so wish and will.

http://www.faith-restored.com/billing2.htm


ANDRA BUDSKAPET

Var inte rädd för att tala fritt, för hur kan man lära andra om inte genom ord?

Du måste fortsätta att växa inom dig själv och utveckla en större förmåga att älska. Ty kärleken är den stora healern, den stora uppenbarelsen. Vägen till en frälsning och frälsning för alla i denna värld.

Ty ingenting är skrivet i sten och allt kan lösas genom Guds nåd. Ha tro och lev i kärlek och frid!

Det är kärlek som läker: allt annat är smarta anordningar som används för att lura hjärnan och kroppen till läkning. Det är ljuset från det gudomliga som läker.

Allt du måste göra är att väcka denna kärlek inom de sjuka cellerna i kroppen och omvandlingen kommer att ske. Kärlek ersätter de gamla rädslorna. Den helande solen skingrar mörkret och en plats skapas där nya friska strukturer kan växa och utvecklas.

För att helandet ska vara riktigt och kraftfullt räcker det inte att behandla kroppen. Man måste också hjälpa personen att göra en förändring i sina känslor och i sitt tänkande. När detta är gjort kommer beteenden att förändras.

För omvärlden är inget annat än en återspegling av vad som ligger djupt inom varje persons kropp. För, om det är mycket mörker i kroppens vävnader, kommer det att finnas mycket mörker i yttre manifestationer av en persons liv många problem, sjukdomar, mycket känslomässig smärta, etc.

Som healer är det ditt jobb att rensa ut dessa gamla härbärgen för gamla känslor och göra en ren och öppen plats där nya emotionella och mentala strukturer kan byggas. Strukturer som hjälper en att utveckla och underhålla ett lyckligare och friskare tillvaro.

Vi ber er att ta ansvar och leva ert liv på ett sätt som inspirerar andra att leva sina liv i en mer kärleksfullt och vänligt sätt.

Nej, vi är inte utomjordingar eller varelser från yttre rymden. De är bara olika arter eller uttryck i livet inom den fysiska världen. Vi kommer från en plats med stor kärlek och ljus eller vad man skulle kalla, lycka eller glädje. Vi är som ni kan och kommer att vara och har från tid till annan varit.

Ha tro i ditt liv och tro på dig själv. Det finns inget att frukta. En väg kommer att öppnas för dig, men först måste du göra ett tydligt beslut och agera utifrån det. För tro är inte tillräckligt. Tron måste följas av aktivitet. Det räcker inte att känna till något, man måste vidta åtgärder för att hjälpa de inre drömmar som ska manifesteras att ta form i fysisk verklighet.

Inom oss alla ligger fröna till vår undergång, men även finns i varje hjärta fröna till en återuppbyggnad som en människa, från en som drivs av rädsla för att en driven av kärlek. Det är varje persons ansvar att leva på ett sätt som ger näring och stödjer det goda inuti.. Det krävs ansträngning för att rensa en trädgård, så växterna växer sig friska och starka.

Det finns inga metoder eller anordningar eller system som kan leda en till ens befrielse från mänskligt lidande. Detta har varit ett missförstånd i många tusen år. Endast genom rätt handling
kommer man att utvecklas till en verklig människa. Förändra sitt beteende genom att leva på ett sätt som berikar och stödjer en frisk kropp, själ och ande.

Var ansvarsfull och en del av den mänskliga gemenskapen och ha inga bekymmer för alla de falska som sprider rädsla och brist på intresse för sina medmänniskor. Lev som gott exempel. Ge din kärlek fritt. För i frihet odlas ett kärleksfullt och gott hjärta.

Misströsta inte för dig själv eller andra. Du kommer att ha precis vad du behöver, just när du behöver det. Alla framtida händelser kan inte och kommer inte att avslöjas i förväg. Det är bäst att bara acceptera vad livet har att erbjuda dig och gå med Skaparen att skapa en värld som är bättre lämpad för godhjärtade, kärleksfulla människor. För så länge som oärliga och hatiska regerar kommer livet i denna värld alltid fyllas med sorg och besvikelse.

Den största gåvan du kan ge, är en gåva av öppet hjärta.

Inspirera och lär ut hur livet kan vara när man lever i tro och kärlek. För genom att göra så kommer dina välsignelser öka tusenfalt. Värdera Andens gåvor framför alla av människor framställda skatter. Var ett ljus i mörkret. Ett ljus som leder andra förlorade tillbaka till värmen och tryggheten för deras själar. Visa vägen-lev vägen-var vägen, så att många kan leva och älska igen.

Du måste tro starkt att alla händelser kommer att leda dig till din själs avsikt. Då kommer så att ske genom den makt som finns i tron på sig själv.

Balansen måste återställas om mänskligheten ska kunna fortleva på denna plats som kallas Jorden. Orden måste talas och ljus spridas till många från många om ett stort uppvaknande ska ske. Var inte rädd för att säga sanningen. För hur ska andra kunna känna till dessa ord om de lämnas osagda?

Tiden är inne för att inleda detta arbete för kommande generationer. Några kommer att höra och acceptera orden idag, men i kommande generationer kommer många att förstå . Grunden måste läggas idag för dem som ännu inte kommit.

Låt inte rädslan vara din guide eller bosätta sig i ditt hem. Varför dessa ord? För att få mer ljus i din värld.

Ord som syftar till att skapa balans och skapa en mer harmonisk miljö att leva i.

Nu har vi stor potential för krig och svält. Grupper strider nu överallt för mer makt . En känsla av fara är utbredd i er värld. Många obalanserade reagerar hastigt och dåraktigt nu. De svaga regerar överallt och har tystat rösterna från dem med styrka och tålamod. Be om nåd! Bara genom Guds nåd kan dessa händelser undvikas. Frukta inte och gräm dig inte, för du bara bidrar till de negativa känslor som nu råder. Ta mer ljus genom bön och rätt handling och väck elden i andra, så de kan hjälpa till att skapa denna positiva kraft.

Det finns inga enkla svar eller snabba lösningar, bara en process av att leva och lära de läxor vi var och en kommer till denna värld för att lära. Vissa har stora planer, vissa lever ett enkelt liv, och vissa väljer att inte komma in i denna värld, utan stanna där de kan ströva fritt och ostört av mänskliga känslor och smärta. Vi har valt många att arbeta med utvecklingen av din värld. Vissa blomstrar och några vacklar, men alla deltar i det stora experiment du kallar livet på jorden.

Oroa dig inte för andra. Alla har sitt eget sätt och eget sätt att verka. Det är för mycket intolerans i din värld och saknas system för att möjliggöra att fritt uttrycka sina individuella talanger. Detta är en av dina möjligheter - sträck ut dina vingar och flyg till högre nivåer av uttryck. Ni ska lära andra att inte frukta sina egna naturliga talanger utan att våga leva på ett sätt som upplyfter och läker inte bara dem själva, utan alla som de berör med sitt ljus. Var inte rädd för ljuset. Kom och leva mer fritt i skenet av ljuset från vårt rike.

Var vänlig och älska dig själv och allt liv. Lev som en som kan se mörkret, se och känna smärta, men inte påverkas eller förgiftas därav. Du kommer att förbli fri och samtidigt kunna tränga igenom mörkret som omger många själar och hjärtan. Det finns så många som lever sina liv i mörker.

Nu är en tid av stora uppenbarelse och stor omvandling. Var som en klippa och som en fjäder! Gå och lär ut kärlekens väg och den helande kraften i ljuset. Många kan nu förstå mer. Mycket mer ljus kommer in i världen nu. Många ansluter sig i detta arbete. Vissa tvekar, men alla kommer att gå samman för att få det helande ljuset till vår värld.

Säg inget elakt om dem som har gjort dig skada, deras eget beteende och dåliga känslor kommer att vara tillräckligt straff. De kommer att bedömas av en högre makt än dig själv. Älska alla, även dem som försöker göra dig skada. Lev som ett lysande exempel för alla som vill läka sig själva och sina egna liv.

Älska och bli älskad. Var vänlig och acceptera vänlighet av andra. Läk och bli helade. För världen väntar på kärlekens gåva. Så få kan älska. Lär rätt sätt, det korrekta sättet att läka.

Var ett ljus i mörkret i det mänskliga hjärtat! Belys och reflektera allt som är bra i den mänskliga anden! Ta Gud till människans hjärta, så att hjärtan kan förvandlas. Guds kärlek och människors kärlek kombineras i samma hjärta.

VÄGEN FÖR KOMMANDE GENERATIONER.

Vägen till ett återupplivande av Guds kärlek i den mänskliga gemenskapen. Gå och återspegla denna kärlek till alla som du kommer i kontakt med.

Bakom ditt mörker ligger Himmelriket. Man måste vara modig och ta ett stort steg av tro. Att se en rädsla i ögonen är aldrig lätt men nödvändigt om man ska avancera i Andens värld.

Kämpa för rättvisa, kämpa för sanning, men först måste du kämpa för dig själv. Det börjar långsamt, men blir allt starkare med tiden. Kom ihåg, några med Guds ljus kan övervinna en tusenhövdad armé av mörker.

Tiden av rädsla för att regera är över. Mänskligheten vägrar att ta ansvar för sina handlingar, så att vi kan säga Gud har olika sätt att visa dem på deras misstag.. Om en kropp missbrukas, lider personen onödig smärta. Om planeten missbrukas kommer den att rätta till situationen. På något sätt kommer den att försäkra sig om att hälsan återställs. Ni kan föreställa er Moderns smärta över beteendet hos så många av hennes barn. Huset är fullt av oroliga själar, så hjälp måste sökas från andra dimensioner av tid och rum. Människan kan inte längre fortsätta som i det förflutna. Många varningar har givits, de har hörsammats av få. Nu har tiden för handling kommit.

Dessa är inte tomma ord av människan, utan orden från Anden. Lita på dina egna talanger och förmåga att erövra dina egna rädslor och tvivel och återställa tron på dig själv, så att du en dag återställa tron hos andra.

För Modern gråter och Fadern är ensam medan barnen har gått vilse. Skapelsen är ett samarbete. Alla behövs. Alla måste återvända en dag. Låt inte Egot stå i vägen. Alltför många har blivit lurade av sitt ego och gått vilse. Gläds över att du och andra kan stå till tjänst. Tiden för de mångas stora omvandling är nära..

Ja, ljuset mattas överallt i din värld, men kommer att öka allteftersom tron och kärleken till varandra ökar individ för individ. Människorna måste förenas med Änglarna nu som budbärare, samlare och transportörer av ljuset från himlen. Människa och Ängel kommer att förenas mer och mer under kommande år.

Ty endast genom ljuset kommer människornas hjärtan förvandlas från mörker till ljus. Det som gör ont i mångas personlighetsstrukturer kan lindras när de inser att så kan ske.

Ikväll talar vi om tradition och om behovet av att förena tradition med nybildning av direkt kunskap i framtiden. Tradition är ett användbart verktyg för många och måste hedras. För det är på det gamla som den nya byggs. Var varsam med människors idéer och föreställningar, trots att du själv har lösgjort ditt sinne från dessa distraktioner.

Vägen för framtiden kommer att vara direkt kunskap eller intuitivt härledd information som passar detaljerna i problemet.

Så ser vi en tid då alla människor kommer att förenas för det gemensamma bästa. I denna tid kommer människor att aktivt besluta om kursen för människosläktet. Visionen börjar idag och växer fram till den dag då människorna inser att de är herrar över sin värld och tar ansvar för allt som sker i den mänskliga gemenskapen. Vi ser en dag av verklig omsorg om jorden och om hälsa och allmän välfärd för alla invånare i er jordiska rike. När du ser detta, då kommer visionen att börja ta fysisk form.

Vi ber att du ärligt söker ett sätt att göra denna vision till verklighet vid vad ni har kallar senare tillfälle. Var modig och dröm höga drömmar om en dag när mänskligheten kommer att bete sig på ett moget och ansvarsfullt sätt, med en strävan efter att de som ännu inte har det ska få en hälsosam miljö i vilken de kan uttrycka sin mänsklighet!

Var klok och sök stöd av ditt högre Jag, som är en del av det största Jag som många i din värld kallar Gud.

Välsigna varje dag och välsigna varandra och be om himmelsk vägledning som kan göra vägen för mänskligheten lite lättare. Sök upp dem med ljus och visdom och bygg en värld av friska önskningar. Dröm dina drömmar om morgondagen. En morgon som är lugn och som vårdar allt av det bästa inom den mänskliga anden.

För Gud väljer inte människan när det kommer till frågor om människosläktets evolution. Mörkret är bara ett övergångstillstånd som leder till mer ljus. För hur kan man vara verkligt medkännande utan kunskap om smärta? Man måste gå igenom den farliga resan för att komma fram till en verkligt säker plats. Säkerhet kommer av att man följer sin högre vilja, viljan från ovan som många i er värld betecknar detta.

Misströsta inte, utan var medveten om och vet att hjälp anländer i många former och inte alltid på ett sätt som man kan föreställa sig i förväg. För vi arbetar på ett sätt som med säkerhet leder en som dig till din destination. Ditt hjärta kommer att läka i tid så som alla hjärtan kommer att läka. Du och andra kommer att visa vägen ut ur mörkret som nu skymmer det ljus som alla i din värld har som arvedel. Ty ljuset är det inte nödvändigtvis förtjänat eller ens medvetet önskat av dem i din värld, utan ett arv, fört vidare från dem som har kommit före och fått den sanna kunskapen, varats sanna rikedom.

För ljuset är mycket omtalat, men få har denna gåva som kan ta bort de största hindren för människans evolution. Och det är en gåva, som ges fritt till alla som har en uppriktig önskan att göra en positiv förändring och utveckling inom sig, vilken även kommer att leda till en förändring hos alla de kommer i kontakt med.

Kom ihåg att du är en av många. Sök dem av ljus och förståelse som dina guider och rådgivare. Låt dig inte luras av dem som låtsas att arbeta för ditt bästa, men ständigt sviker ditt förtroende. Sök varmhjärtade själar som förstår behovet av stilla kontemplation och andliga framsteg. Lita på dina egna talanger och förmågor att finna en bättre väg, inte bara för dig själv, men för många andra som lever i en mänsklig form.

Var på din vakt mot en överdriven ego-känsla! Var klok och ha förtroende för ditt eget jags ledning. Njut av gåvorna från Anden och var tacksam att du kommer att kunna göra en skillnad i livet för många. Var vänlig och generös ur Anden!

Vet att allt går bra och är ordnat för en ljusare, mer balanserad framtid. Förena dig med himlens vilja och glöm inte att tacka Modern till alla för de många välsignelser hon ger. Sök alltid den skönhet och godhet som ligger precis bakom slöjan som skymmer människans sinne från att se möjligheten att leva ett liv i klarhet som leder mänskligheten till en mer glädjefylld morgon. Sök finna ett synsätt som betonar allt det bästa i den
mänskliga anden.

Ha tålamod och vet att ett bättre sätt att leva är möjligt och kommer så småningom att bli verklighet när mänskligheten så vill. Ge dina medresenärer förslag, så att de kan se möjligheten i tid.

Människan kan och kommer att öppna sina sinnen i tid. Viktigare än att öppna människors sinnen, är att öppna deras hjärtan för gåvor från hjärtat till hjärtan. När detta har förverkligats, då kommer mänskligheten att utvecklas och upplysa människornas värld. Låt inte smärtan av det förflutna få för mycket inflytande på verkligheten idag, vilken är språngbrädan till i morgon. Inse att dagens drömmar är bränsle för mänsklighetens visioner av morgondagen.

Så, dröm om lyckliga dagar som komma skall och vänta tålmodigt på deras ankomst till den fysiska verkligheten.

Man kan vistas i luften länge, men till slut måste man landa och plantera sina fötter på jorden. Kunskapen kommer från en himmelsk källa, men skall ändå användas på ett mänskligt sätt, bland människor. Det finns många utvalda, men få kommer bära facklan hela vägen hem. Kom och bli en av oss och avslöja dessa sanningar för ert släkte!

ALLA ÄR AV GUDS LJUS, ALLT ETT FRAGMENT AV EN STÖRRE PLAN. ALLA EN DEL AV DET HELA .

Det finns de som i sin barnslighet önskar bli viktiga, och snedvrider dessa sanningar för att passa in i deras egen begränsade planering. Var inte som dessa lagbrytare, utan håll fast vid sanningen. Ge fritt och ge på ett klokt sätt. Sök dem av samma sinne och sök en större kraft. Sök linjerna från ditt eget ljus, och samla in kunskap tillsammans.

Var och en lägger till en pusselbit, var och en kommer genom sitt eget självförverkligande, att fylla en del av helheten och därmed leda till att detta ljus breddas som till ekrarna i ett hjul, där vart och ett leder till det centrum som kör fordonet genom tillvaron.

Sök inte hjälp av dem som bedrar och manipulerar för egen vinning utan omsorg om andra eller deras framtid. Sök dem med öppenhet i hjärtat och där eller här kommer du att finna den makt som är nödvändig för att anpassa verkligheten för alla. För kraften i hjärtat är mycket större än sinnets. Ty hjärtat är den tron från vilken en välvillig härskare regerar.

Hjärtat är den största healern. Alla kan bli botade genom hjärtats väg. Det är mötesplatsen för himmel och jord och samlar all inspiration, råd, visdom, oavsett om den kommer från jorden eller från den himmelska sfären.

------

De av tro tror att allt är möjligt, men kan ändå inte manifestera sina drömmar. Problemet ligger inte i drömmen, men i drömmaren. För kulturer eller rättare sagt sociala strukturer förbjuder manifestationen av sådana drömmar, drömmar om frihet. För i frihet, kan dessa ålderdomliga strukturer inte längre vara till hjälp för dem som bor i ert rike.

För som vi har sagt så många gånger: Alla era regeringar, institutioner och sociala strukturer infördes för att förhindra och avskräcka från kreativ tanke och handling.

Man belönas för att behålla status quo, inte för att utveckla nya sociala eller ekonomiska system som kan ersätta gamla otidsenliga former som inte längre ha någon plats . Endast genom förnyelse och manifestation av nya system kan människan fortsätta att utvecklas i ditt rike.

Den industriella epoken är destruktiv för alla levande former, men fortsätter ändå med oförminskad styrka. Fossila bränslen förorenar och ansvarar för så många fysiska och känslomässiga missförhållanden i er värld, men de som har makten fortsätter att bränna dessa icke-förnyelsebara energikällor, hellre än att öka effektiviteten i ny förnyelsebar teknik som kommer att upphäva människans beroende av system och teknik som fortsätter att förorena och göra alla invånare sjuka i ert jordiska hem.

Vi kan bara be och hoppas att människan en dag kommer att agera på ett mer ansvarsfullt och kärleksfullt sätt med omsorg om allt liv. Valet är människans. För endast människan kan bestämma och vidta lämpliga åtgärder som kommer att lindra och så småningom få ett slut på hans självdestruktiva beteenden.

Många ropar på frihet, men deras röster förblir ohörda. För de som har makten är snabba att tysta deras röster. De möts bakom stängda dörrar och gör i själva verket allt som är möjligt för att upprätthålla den föråldrade synen på rikedom och makt. De talar på ett sätt i det offentliga men agerar helt annorlunda vid sina möten. Så länge detta fortsätter kommer mänskligheten att fortsätta att lida i onödan.

För helt ny ekonomiska och sociala system kan utvecklas och genomföras när människans vilja är i linje med himlens vilja. För Gud vill att människan ska blomstra och utvecklas på ett ansvarsfullt och kärleksfullt sätt, det är människan som vägrar. Bättre att några gör stora vinster vilket många drabbas av, än att utveckla ett mer rättvist system för resursfördelning.

Jordiska omsorger är nödvändiga om man ska leva i den värld du kallar jorden. Det finns alltid Mirakel i överflöd i din vardag. I lugn och kärlek kan du vara öppen för tecknen runt om kring dig. För livet välsignar alla i din värld, men ändå väljer så få att ta emot de gåvor som erbjuds.

Var stilla och öppen och lyssna till Livets röst! Känn Livets puls i allt levande! Gå till berget i morgon och njut av gåvorna på denna plats! Känn kärlek till Modern och acceptera de livets mirakel som kommer att uppstå.

Älska och lev i fred. Tänk inte på resultat, men njut av att handla! Var mild och ett gott exempel på ärligt liv inför dem omkring dig. Se skönheten i allt och alla. En gåva väntar. Tveka inte! Acceptera det helhjärtat och oroa dig inte om framtida händelser.

Var klok och lugn och acceptera de gåvor som vi kommer att skänka dig! Använd dem klokt och lev på ett sätt som visar hur livet skulle kunna vara om det mänskliga samhället skulle välja en ny väg!

Som utlovat kommer ljuset när det behövs av dem som med uppriktigt hjärta tänker leva på ett mer kärleksfullt, ansvarsfullt sätt. Kaos och anarki växer, eftersom ingen ger ungdomarna en bättre väg. Allt är manipulation för pengar. Det är få som bryr sig om eller ser på framtiden med förtröstan. Sök de få som är av ljus och erbjud ett bättre sätt att leva! För människan måste göra valet. Allt du kan göra är att erbjuda orden och hoppas att andra kommer att höra och förstå innebörden. Sök ljuset eller glädjen i hjärtat. För i glädje föds många underbara händelser.

Sök inte berömmelse, men sök sanningen i alla frågor. Håll ditt liv i kärleksfulla händer och var ett instrument för goda handlingar och goda gärningar. Gör orden till liv! Detta är det bästa sättet att visa en bättre väg.

Alltför många söker falska drömmar, tomma drömmar om makt och berömmelse eller förmögenhet i den fysiska världen. Dessa kommer inte att betyda något. Människan har behov som måste uppfyllas, men i din värld, har girigheten hos ett fåtal har blivit viktigare än behoven hos de många. En stor obalans uppstår när girigheten är den drivande kraften i varje civilisation.

Stora uppror, missnöje och allmän olycka utvecklas i samhällen som låter några att manipulera och lura dem med mindre intelligens eller kunskap för att behålla ekonomisk eller politisk makt. Resurser kastas bort, inte bara fysiska resurser, utan mänskliga resurser. Det är inte bara jorden som förgiftas och blir ofruktbar utan även människornas sinne och känslor.

Det finns inte längre ett system som respekterar och strävar efter att vårda alla livsformer, utan ett som blint går mot sin egen undergång. Resultaten av sådana avvikande beteenden kan ses runt om i mänskliga samhällen. Människor saknar ledning och förenas inte längre i kärlek. Förgiftade och sjuka. Förgiftade för vinst och lurade att följa stigar som leder till gemenskapens totala sammanbrott.

Lösningar: du begär lösningar? Varningar har givits gång efter gång, av många av stor visdom och kunskap, men ledarna vägrar ändå att leda genom handling.

Vi ser en tid då människorna återigen kommer vakna och återkoppla till Jaget och vakna upp ur dagens mardröm. Vi ser en tid då människorna återigen kommer att arbeta tillsammans för att uppnå och upprätthålla det gemensamma bästa. En tid av himmelriket på jorden. En tid av mognad och delat ansvar. Tjjuvarna och lögnarna kommer inte längre kontrollera den mänskliga gemenskapen.

För ska människorna överleva de mörka tider som ligger framför dem, måste ledare med styrka och sann omsorg om hälsa och välbefinnande för alla medborgare i samhället hittas och ges huvudansvaret för att ta hand om och vårda de unga och lära dem att återansluta till Anden och få mer ljus i er gamla värld av mörker. De äldste i samfundet kommer återigen att respekteras och ansvara för utbildning och upplysning av barnen.

Ett av de största brotten i ditt nuvarande samhällen är den missriktade betoningen av ungdomlighet. Ungdom är inget annat än ett skede av tillväxt mot en mogen vuxen ålder, som ytterligare kommer att leda till en klok och kunnig befolkning av äldste. Man skulle kunna se ungdom som en låg nivå av evolutionen. Så man kan säga att den höga värderingen av ungdomligheten är ett försök att stoppa människans evolution. Det är som om början av resan presenteras som dess destination.

Sök resans mål och, njut av allt som du upplever under resan. Se dina miljöer och din civilisation med tydliga och ärliga ögon. När du gjort det kommer behovet uppstå i människans hjärta att söka upp dem av visdom och ljus, som kan leda vägen från dagens förstörda värld till den hälsobringande och varsamma världen i morgon. När allt fler öppnar sina sinnen och hjärtan för denna nya möjlighet kommer mer hjälp till mänskligheten i form av gudomlig inspiration eller vad vissa skulle kalla hjälp från ovan.

Börja idag och börja att återknyta till dig själv eller din själ, som automatiskt kommer att länka dig till Gud. När anslutningen är gjord, kommer många trevliga och oväntade händelser att inträffa i din värld.

När fler ansluter och drömmer om en glad och vacker morgon, kommer i sinom tid en glad och vacker värld ta form i den fysiska verkligheten. Vägen kan tyckas lång, men detta är bara en illusion i det mänskliga sinnet.

När fler tar kontroll över sina sinnens kreativa förmåga, kommer fler att inse och acceptera att en värld av jämlikhet och delat ansvar är en möjlighet och säkert kommer att realiseras i mänsklig tid.

Kom till den plats där du kan veta att allt du söker, allt du önskar, allt du önskar för dig själv och andra, redan har förverkligats. Ja, alla och allt som finns, är alltid med dig. Oroa dig inte.

Var klok och medkännande, men glöm aldrig att se det vackra i alla ting, stora och små. Livet är en fest av glädje. Ögonen har så många underverk att skåda.

Älska hela skapelsen, även när dina mänskliga sinnen ser inte meningen med detta. Var medveten om den kärlek som omger och omsluter dig. Fortsätt att vara ett ljus över landet och led de förlorade hem igen. Hem till sig själva eller man kan säga, hem till Självet. Var lugn och uttryck den glädje och det lugn som redan är bosatt inom din själ.

Kom alltid ihåg att du är en och en del av Det Enda. Lev i fred, älska dig själv och alla andra. Dansa skapelsens dans! Gå bort från det gamla när du går mot det nya.

Sök bara det som helgar ditt väsen. Sök Andens belöningar. Kom ihåg vem och vad du redan har blivit. Följ hjärtats väg och njut av dessa dagar som MNH. Ha ingen rädsla och se bortom skenet. Lita på att ingen skada drabbar dig eller dem du älskar.

Var nöjd i vetskap om att alla drömmar redan har förverkligats. Hjälp andra att se en bättre väg som ett exempel på ett bra liv. För handling väger så mycket tyngre än människors ord. Många trevliga stunder väntar. Ha tålamod och invänta Andens gåvor!


For those interested in learning more about Ulf and what he does, please click on the link below.  His website will be in the Swedish language.

http://www.klokast.se/
No comments: