Monday, March 28, 2011

FYRA VÄNNERS BUDSKAP OM TRO OCH TILLIT

My friend Ulf Brånell has be very kind and translated messages from my www.faith-restored.com website from the orginal in English into Swedish (Svenska).  I hope that this will be a great help to my Swedish speaking readers.  This is the message that I was given for the readers about the messages from this website.  At the end of this entry I will give the link to the orginal message in English for all you English speaking folks who happen to cross paths with this blog entry.


BUDSKAP OM TRO OCH TILLIT -  Fyra Vänners BudskapVi, som vår vän har kallat fyra vänner, välkomnar er till dessa sidor. Det är vår avsikt att du läser dessa ord själv får avgöra deras värde. Ty ni har alla fått omdöme, liksom en fri vilja i gåva.


Vi önskar också att var och en som finner sin väg till dessa sidor ska ta emot en gåva: inte bara en gåva av kunskap, utan också gåvan av förståelse. Det har varit vårt hopp och vår avsikt att dessa ord skall uttryckas i en form som kan nå ut till de många som har vacklat på sin väg till återställd tillit och tro, men vi ser också behovet av mångas helande till fromma för alla. Vi ser en ljus framtid för mänskligheten och vill förmedla dessa ord till alla som söker ett bättre liv i ert fysiska rike.


Vi strävar efter att förmedla en visdom och en verklig förståelse för vad det innebär att samtidigt vara både mänsklig och gudalik - i dessa ord finns en gåva av ljus, av förnyad tro, av kärlek till sig själv och alla andra.

Vi ber dig lugna ditt sinne och vänta på den gåva som kommer till alla som är uppriktiga i hjärtat och längtar efter styrkan och säkerheten i Anden. Ha tro på er själva och i det löfte till mänskligheten som ställdes för så många oräkneliga århundraden sedan. Förnya er själva genom trons gåva. För i tron kommer kärlek till sig själv och alla andra att blomstra och därur blommar också många andra härliga skapelser.


Plantera dina frön, vattna dem med vatten av Anden och invänta de många glada och vackra skapelser som visar sig i vad ni har kallar framtiden. Återuppväck andens krafter som
kommer att bränna bort era gamla känslomässiga, tankar och trosstrukturer, de kommer att ersättas av strukturer som låter mänsklig kreativitet blomstra och öppnar många för en framtid där alla kan ta sina rättmätiga platser som medskapare av fysisk verklighet.

Now, here is the link to the above in English:

http://www.faith-restored.com/readers.htm

For those interested in taking a look at Ulf and what he does, please click on the link below:

http://www.klokast.se/

Um „Die Botschaft“ in Deutsch zu lesen bitte den Link unten anklicken:

http://mnhopkins.blogspot.se/2012/05/hinweis-fur-den-leser-mn-hopkins.html


No comments: