Thursday, December 16, 2010

Att leva ärligt


I wish to thank Ulf Brånell for the translation of my last blog entry into Swedish.  In hope this makes it easier for all the readers in Sweden.  Here is the message entitled, A Message About The Need for Honest Living translated into Swedish.

Att leva ärligt


Ljus och endast ljus är nog för att läka alla sjukdomar och allt elände på  mänsklighetens långa lista över fåfänga klagomål. Ty Ljus  för med sig  ärlighet  i livet, och i ärlighet kan  människans illusioner av sjukdom  inte överleva.


Ty Människan lärdes att vara sjuk, liksom den lärdes att vara oärlig, av dem som vilseleder och vilseleder för sina egna själviska syften. En återgång till ärlighet skulle medföra en återgång till friska  individer och grupper i mänskliga samhällen.


Ärlighet är det som mest behövs i dag. Människan har lärt sig att ljuga liksom den har lärt sig att bedra. Ty när ett fåtal  proklamerar en falsk verklighet eller illusion, då kan inte längre människan se med klara ögon, känna med tydliga känslor, och tänka med ett öppet sinne. Förnuftet råder inte längre i detta system där mekanisk kontroll och sjukdom härskar.


Ett naturligt system som förändras till ett onaturligt,   kommer alltid att skapa sjukdom eller konflikter i den mänskliga organismen. Bakterier, mikrober, virus och bakterier är  skapelser av ett sjukt sinne som fått andra att tro på sjukdom snarare än på hälsa.


Uppmärksamheten  riktas  nu alltid på svaghet av olika slag och inte längre på människans naturliga styrka och hälsa, understödd av ett starkt sinne som inte kontrolleras utifrån. Människan reagerar nu på fabricerade rykten och lögner som  understöds av förfalskad  information och statistik som är obegriplig  eller skulle sakna mening om människan fortfarande hade förmågan att tänka klart och se verkligheten i sin existens här i världen..


Ett enkelt synsätt är alltid det bästa. Komplexitet skapades av dem som vill förvirra i sina försök att kontrollera mänskligheten.


Beskåda inte bara det yttre landskapet, utan  blicka inåt  för att se var sanningen har sitt hem. Hys inget förtroende längre för dina medier, ty de är inget annat än medel för att bedra massan. Du   bombarderas med en mängd värdelös information som ska distrahera och hålla dig borta från riktig  information för ditt beslutsfattande. I själva verket har du gett upp din beslutsfattande förmåga och överlämnat den till   andra som mer underhåller dig än  informerar dig om världen omkring dig.


Vi ser många mörka moln som uppstår i era mänskliga samhällen. Detta är en naturlig process som måste ske innan Ljuset frigörs i din värld.


Det finns så många konflikter nu när fåtalet gör ett sista desperat försök att kontrollera människans angelägenheter . Detta kommer att misslyckas eftersom alla ansträngningar som kommer från ett ego  kommer att misslyckas.


Hys  ingen rädsla och vet att balansen kommer att återvända till din värld och vänlighet och förnuft kommer att regera igen. För några kan fortfarande se behovet av att  knyta an  till både naturen och till Gud. Detta är det enda sättet att upprätthålla en balans i din värld.


Låt inte rädslan vara din guide, utan låt kärlek och förnuft åter styra..
Here are two links to Ulf' for those who can read in Swedish:

2 comments:

Natalie Nyström said...

Great article Mike and excellent translation Ulf ❤️👍

Stranger in a Strange Land said...

Thanks for your kind words and Ulf would thank you also if he were still in this world. He passed away a few years back. He did a number of translations for me and never asked anything in return. A good man.

Kindest regards,
Mike
ps: Tusan tack