Saturday, August 18, 2012

Allt är inte förlorat av M.N. Hopkins

Circular Rainbow by Stan Zimny:   http://www.flickr.com/photos/stanzim/2491621631/

Allt är inte förlorat. Det finns fortfarande hopp eftersom det alltid finns hopp i mänsklighetens värld. Ljuset dämpas i och för sig för varje dag, men även detta kommer att resultera i att mer ljus tillförs din värld, genom att framtida ljusarbetare inskrider för att återupprätta det allmänna bästa, vilket långt ifrån är bortglömt glömts bort och ersatts av vad du kan kalla, den gemensamma girighet, som har resulterat i stora obalanser bland människorna.

Vi ser detta som ytterligare ett steg mot insikten om att strävan efter materiell rikedom är ren dårskap och bara medför att er mänskliga gemenskap förstörs. Ett fåtal har övertygat de många om en falsk väg, en väg av kaos och förstörelse av allt som var och är fortfarande bra. Några har varit djärva nog att tala ut mot nuvarande trender som driver mänskligheten i ett djupt och farligt mörker som kommer att leda till total förintelse av mänskliga samhällen.

För dessa av svaghet har inte bara förstört hela nationer, utan i sin blinda strävan efter kontroll av människors sinnen ingjutit rädsla så att deras onda planer inte kan ses, utom av ett fåtal som säger ifrån, men likt röster i öknen. Inte bara har de förstört all tillit och förtroende, utan även sina egna familjer och sig själva, trots att de inte kan se det än. Men snart stundar räkenskapens dag och de kommer att avslöjas för sina brott mot den mänskliga anden.

Deras samlade förmögenhet kommer inte att ha någon betydelse för dem som hungrar och törstar inte bara efter rent vatten och mat, utan efter för friheten att uttrycka sin mänsklighet och godhet utan rädsla för repressalier. Det är sorgligt att det gått så långt, men folk kommer att lära av detta och kommer inte längre vara så lätta att lura för dessa illvilliga lagvrängare i deras strävan att fängsla förnuftets och kärlekens sista röster. Dessa män kommer att dömas av såväl Gud som medborgare, och aldrig mer kommer tyranner att kunna regera så effektivt.

Kom ihåg det gemensamma bästa! Ha tillit till varandra och er Gudagivna förmåga att skapa den framtid som ni vill! Lek inte längre offer och skyll på ledarlösa ledare, utan sök nya visioner! Låt ljuset från Liberty åter visa den ljusa och lätta vägen tillbaka till din inneboende rätt till "liv, frihet och strävan efter lycka." För dessa ord var inspirerade av högre änglarna i mänsklighetens väsen. Inspirerade, levde för en kort stund, men glömdes snart.


© M.N. Hopkins