Thursday, June 16, 2011

TIONDE BUDSKAPET


Came from the Navajo-Hopi Observer and its near Dilkon on Highway 87 just south of the Hopi Reservation line.   Some call it the Creator's Shoe.
This is the final release from my faith-restored website that has been translated into the Swedish language by Ulf Brånell.  I hope that the Swedish readers have taken some comfort and some new insights from these inspirational writings.  For those who are not Swedish, you can read the original 10th Release in English by clicking on the link below:

http://www.faith-restored.com/billing10.htm

TIONDE BUDSKAPET

Vi har kommit till alla som vill lyssna, för att be dem inte vara rädda för den reningstid som väntar, för att bygga upp er tro på er själva och på varandra. Ty att tro på någon annan är ett steg mot tron på det Gudomliga.


Vi säger till alla som vill lyssna: Var inte rädd för de många förändringar som inom kort kommer att inträffa i er tid! Förändring är nödvändig om utvecklingen ska kunna fortsätta på jorden planet.


Vi säger till alla som vill lyssna: Vi är här för er, vi har bara väntat på möjligheten att hjälpa alla att återansluta till sig Själva och till vårt rike av ljus.

Våra ord är sanna, men ännu mera sant är det Guds Ljus som är bärare av dessa ord. Ljuset är det som för med sig hopp, vilket för med sig tröst. Ens bekymmer tvättas bort och ersätts med en känsla av stor glädje.


Ljuset skiner klart, men ni har glömt att ta av dig skygglapparna. Öppna era ögon och öppna era hjärtan och inse att kraften till förnyelse och återfödelse är er egen!


Be om Ljus och Ljuset kommer till dig och utför sitt arbete med att befria Självet från egots tyranni, och dess mörka mästare i bedrägeri. Ljus för med sig inte bara klarhet i synen utan även i tanken, ogrumlad av yttre påverkan. När dessa yttre krafter försvinner kan Människan ledas av Självet, som styrs av det Goda.

Det Goda närs och växer i Människan allt eftersom mer ljus kommer in för att ersätta mörkret. En naturlig process äger rum när hälsan i sinne och känslor återvänder och återför människan till ett naturligt balanserat tillstånd. Denna balans kommer att ge människan ett nyfunnet hopp och en optimistisk syn på framtiden. Ty människans framtid kommer att ledas från Själen och Godheten snarare än från det förflutnas fängelser.


När tanken befriats kommer känslorna tillbaka. Känslor av kärlek, av glädje, ett lugn försäkran om att allt går bra och vägen framåt kommer att fyllas med många glada händelser. Detta lugn är härligt smittsamt och kommer att föra andra närmare deras eget lugn och säkerhet från Anden.


Vi ber er att inte frukta, utan i stället utvecklas i tron. Tro på din gudagivna förmåga attförändra mörkret till ljus. Var inte rädd fatta Självets hand och gå ut i Livets klarhet. Ty Livet skapades för att vara en plats av glädje och uppfylld kärlek.


Utmönstra den rädsla som tyranner skapat med sina falska ord! Låt inte tjuvarna och lögnarna regera era samhällen, förgifta er och göra er själva och era barn sjuka. Säg nej till deras lögner och avslöja dem som de fega veklingar de verkligen är!


Ersätt denna rädsla med kärlek och alla faror kommer att försvinna. I kärleken finns det ingen plats för rädsla att leva.

Bed och meditera och be om Nådens gåva till människan. Be om det gudomliga ljuset från Himlen att omge dig och fylla dig med sin livgivande kraft och se resultaten. Din rädsla kommer att börja lösas upp då Kärleken kommer att växa inom era hjärtan.

Var inte fångar i er värld! Äg den och minns att alla har en plats i evigheten!


Vi kommer för att säga att de av tro kommer att klara sig bättre under de mörka dagarna framöver och rida ut den storm som ska rena er värld från ondskans redskap. För verktygen för bedrägeri och slaveri kommer inte längre att vara tillgängliga. Människan får åter lära sig att lita på sin egen intuition och de gåvor av direkt kunskap som ges som hjälpmedel under prövande år.


Det är bara en fullt medveten människa som kan rädda er värld från en katastrof.

Människor kommer att samlas och arbeta för det Goda med det Goda att säkerställa överlevnaden för såväl den egna arten som alla andra arter som nu bor din planet.


Vi ber alla dem, som har fallit och vacklat på sin väg, att återgå i Det Godas tjänst. Alla har ett val och alla har fri vilja. Detta var löftet som gavs till människan och det kommer att hållas genom evigheten.


Era präster, era ledare, alla dem som du har lagt på dessa imaginära troner av makt och myndighet har misslyckats och lett dig vilse från din sanna natur! Följ inte dem av mörk beslutsamhet, utan följ ditt hjärtas ljus som kommer att föra dig tillbaka till kärlek och förnuft och glädjen i att leva!

Lita på din inre röst som kommer att upplysa och föra dig tillbaka till dig själv. Återanslut till dig själv och ta din rättmätiga plats som medskapare av din värld. Gud har gett dig alla verktyg som behövs och lagt allt material på plats för att bygga friska och välmående samhällen.


Det var ett fåtals perversioner av som ledde er alla vilse. Det kommer att vara Godhet, skänkt till ett fåtal, som kommer att påbörja ert återvändande till er Själva.


Ni kommer alla vakna upp ur denna dröm och träda in i en värld av skönhet bortom all fantasi.

Var inte längre distraherad och vilse, utan lyssna på förnuftets röst, kärlekens röst, och i sanning, Självets röst! För Självet är ansluten till Självet hos alla Jag och när väl återanslutningen skett kommer ett flöde från himlen till jorden och från jorden till himlen och folket kommer att jubla i vetskap om att ljuset återvänder för att skingra de årtusenden av mörker som täckt människans ögon. För inom ett ögonblick, kommer människan se klart vad den har blivit och vad den kommer att bli när den träder in i det Nu där alla möjligheter finns.


Kärlek kommer att styra människors handlingar och gemensamma planering för att samla alla livsformer på Jorden.


Leta inte efter tecken, utan var själv ett tecken på förändring!

Tala öppet och ärligt så att andra kan se att rädslan inte längre har grepp om mänsklighetens angelägenheter.


En stor infusion av Ljuset kommer nu. Anpassa din kropp och själ till Livets frekvens. Frukta inte, utan var modig och ära varandra så som du ska ära Självet.


Vet att Kärleken kommer när mörkret flyr sin kos.


Låt Kärleken få en plats i era hjärtan och gläds åt den värld som ska komma. Andas lugnt och tryggt så kommer smärtan av övergången att minska och upphöra med tiden.


Allt är i dina händer och i Guds händer. Vi är hans budbärare och inriktar oss på människans godhet. Vi söker dem som är villiga att dela våra gåvor till förmån för de många som längtar efter en bättre sätt att leva.

Låt inte svagheten segra, utan i låt stället Kärleken komma och överlämna gåvor av Ljus och kärleksfullt Liv. Vi är här för alla med goda avsikter, för att hjälpa dem att stärka sin beslutsamhet och att slutföra de uppgifter de har valt och för vilka de har valts.


Sök vänlighet igen och dela dess sötma med andra. Bli inte ängslig eller distraherad utan var fokuserad på det som ska uppnås! Fortsätt att leva ett enkelt liv och bygga upp din inre styrka inför prövande tider.


Vi vill inte smickra, utan uppmuntra dig att uttrycka det som är bäst inom din mänskliga natur i er mänskliga värld.

Omvandla och förvandla och vara igen som Vargen! Lojal, social och lärare i nya sätt att leva. Ja, vargen rensar ut de svaga för att ge mer styrka åt skogen, precis som du hjälper andra att städa ur svaghet inom sig så att de kan stärka sin gemenskap och hjälpa andra att lyckas i Anden.

Kom att göra gott inte bara för dig själv, utan även för andra. Detta är själva syftet med samhället. För utan samarbete och utbyte av kunskap och visdom skulle det inte finnas något behov för mänskligheten att leva i samhällen.


Att kommunicera med andra är att ha en gemenskap av mer än en. Att arbeta tillsammans för att underlätta livet i den fysiska världen var orsaken till inrättandet av samhället.


Gemenskap som en konstruktion i sann bemärkelse ger oss en immunitet mot mörkret och dess destruktiva funktion. En av Ljus har en stor makt, och många av Ljus har tillsammans tillräcklig makt att förändra inte bara mänsklig gemenskap utan hela den fysiska världen.


Kom ihåg:. Återvinn er styrka och visdom och använd den för att bygga samhällen med varaktig härlighet. Samhällen där kärlek och förnuft gå hand i hand och badar i Gudomligt Ljus.

Ta vår Gåva av Ljus och dela den med andra över hela världen!


Låt var och en fatta beslut om att ta emot våra gåvor eller inte. Erbjudandet ges fritt och med kärlek och effekterna kommer att märkas i många år framöver.


Visdom kommer när den kommer, och stannar under hela livet, under den tid man inkarnerar i mänsklig form. Det samma gäller Tron, liksom varje annan Gåva av Anden. När de en gång givits stannar de hos mottagaren under hela hans återstående liv i jordisk form.

Det finns inga tjuvar som tar bort eller stjäl av Andens gåvor till människan. För de ges till den som begär dem och är inte avsedda för någon annan i det unika form de givits, laddade med uttryck som passar användarens tid och rum.


Det är få som har frigjort sina sinnen och hjärtan tillräckligt för att se och uppskatta dessa gåvor, givna till de få värdiga. Inte för att inte alla är värdiga. Men endast ett fåtal förstår och accepterar sin inneboende godhet och förmåga medan de är i mänsklig form.

Vi talar för många, men få kommer att lyssna. De flesta distraheras av ljudet av egots skapelser och känner inte Andens Röst. Få kan lugna sina sinnen och/eller känslor tillräckligt länge för att deras inre röst skall erkännas och accepteras.


Mänskligheten är i en sjukligt tillstånd och ser inte vägen tillbaka till god hälsa och sunt förnuft.


Livet är en fröjd för den med Själens syn på den mänskliga erfarenheten och ett helvete för dem som ser sin värld genom ego. Ego är inte bra eller dåligt i sig, men bara lämnat utan vägledning. Det är mest som ett missbrukat verktyg i händerna på ett barn.


Dömande är egots verk för att motivera eller verifiera sin existens. Själen har inget behov att motivera eller verifiera. Den är redan fullkomlig av sig själv och känner sitt syfte. Människan var en gång förenad med Själen och kände sitt livs mening, men nu har denna kunskap gått förlorad hos alla utom ett fåtal.

Frukta inte de mörka som nu kontrollerar mänsklighetens öden. Deras tid är snart slut. En stor omvälvning kommer att ända deras styre och upprätta ett rättvist och humant. Deras tid är över och makten återbördas till varje mänsklig individ.


Var som ett centrum av ljus och sprid det från människa till människa,tills en majoritet leds av och leder med ljus.


Förändringens eld brinner nu och kommer att fortsätta brinna så länge människan lever i en mänsklig form. För du har trätt in i eldens ring genom att inkarnera i mänsklig form.

Elden kommer bränna bort de uråldriga sorgerna och en dag omvandla er alla till Varelser av Ljus. När ni lyser av skapelsens eld kommer du att ni att se livet som ett äventyr, att leva så som barn leker. I leken kan de mycket unga glatt observera och reflektera över allt som syns. Denna glädje är det som föder kunskapens eld och bringar svaren upp i ljuset, eller en kanske bättre sagt, ger barnet förståelsens ljus.

Barnet är öppet och framskrider ärligt och med glädje. Det ger barnet enkel tillgång till information, på ett sätt som som vuxna inte kan, i sitt konstant hypnotiskt distraherade tillstånd. Den vuxne har tränats att bortse från allt som är sant och självklart, medan barnet i sitt ovetande tillstånd är öppet för allt som finns att veta, utan inlärda hinder och rädslor. Barnet kan se världen på ett tydligt och öppet sätt, ett sätt som har gått förlorat för alla utom ett fåtal som har kommit in i vuxenvärlden.

Ett barn föds till fria tankar och känslor, men leds så snabbt som möjligt in i det imaginära tänkandets slaveri. Efter att ha förlorat sin förmågan att tänka och resonera självständigt, går barnet in i en värld av tristess i sinne och känslor. De som gör motstånd vaccineras och medicineras snabbt till underkastelse. För droger avtrubbar sinnena och försvagar människans vilja.


Medicinsk vetenskap är inget annat än ett av många verktyg som används för att förslava sinnet och känslorna, för att försvaga och försjukliga den mänskliga organismen. Människan var en gång stark och frisk, med förmåga till avancerade tankar och känslor, men har devalverats till en halvmedveten individ, så förgiftad i kropp och sinne att den saknar vilja att utvecklas.


Några vågar att ta sig ur ur sina fängelser genom en inneboende viljestyrka som de mörkas beslutsamhet aldrig har lyckats bryta. Fler kommer att vakna och återuppväcka sin styrka och sunt förnuft när de återansluter till Självet.


Var djärv och frukta ej! Stå upp och finn dig själv igen, återkoppla till himlen och jorden! Se till den skönhet som flödar och knyt an till dina ursprungliga intentioner som styrde allt före denna mörkrets tid!


Nu kommer mörkret reträtt och ge vika för Himmelens ljus och Kärlek på jorden. Koncentrera dig på det goda i båda och bär fram din egen godhet i denna människans värld.

Sök inte längre hjälp utifrån, utan se inåt till ditt hjärtas ljus och bryt de kedjor som har bundit er under oräkneliga århundraden!

Var inte rädd, var djärv och modig, återupptäck din inneboende styrka och den godhet som alltid har varit en del av dig, en del väntar bara på att få komma till uttryck.


Acceptera inte ett sjukt eller försvagat tillstånd! Sök det hälsobringande Självet, sök dig Själv först, uttryck sedan sedan dess härlighet i mänsklighetens värld.


Allt är i ordning, allt är på plats, allt kommer att avslöjas, och allt kommer att fullbordas i tid!


Vi har inte övergivit er! Nu är det dags för er alla att inte överge er Själva och Självet av alla Själv.


Lev inte längre i träldom, utan i Självdom.

Slaveriets tid är över. Var fri och lev lugn och säker! Känn glädjen i att leva och att vara till glädje i er värld!


Värmen som du nu känner är din egen inre värme. Det är en värme som är tillgänglig för alla, inte bara några utvalda.


Värmen upprätthåller livet likväl som den skänker liv och bränsle till den inre eld som lyser upp mörker och omvandlar det till ljus.

Negativt blir positivt, och lika enkelt känner ett hjärta Ljuset och låter det spridas över hela din fysiska kropp och själ. Ljuset går in och när det kommer ut ur hjärtat lösgörs många känslomässiga och mentala gifter. Ja, som en detox ännu mer effektiv än någon avgiftningsmetod känd eller utarbetad av människor.

Det är så enkelt att varje barn kan åstadkomma detta genom att helt enkelt be en bön. Alla böner av dem med uppriktiga hjärtan tas emot och besvaras. Var som ett barn igen med full tro och förmåga att ta emot gåvor av Nåd till människan.


Låt dig tröstas och lugnas, känn våra gåvor som ges fritt och utan behov av belöning. För vi har redan allt som behövs eftersom vi inte har några behov. Vi lever i ett tillstånd av nåd därs vi kan känna glädjen i att leva och uttrycka godhet ut i din värld av mörker. Vi har en sådan glädje när våra gåvor tas emot och delas med andra i mänsklig form.


Vi önskar intet av er för vår egen del, däremot att människan fortsätter på sin väg tillbaka till Självet.


Känn hur lätt det är att leva på ett nytt sätt! Nu känns skaparglädjen som möjliggör en glad och väl fungerande mänsklig gemenskap.


Ja, är det möjligt att åter leva som man en gång gjorde. Fri från egots tyranni, fri från fruktan och full av tro.


Vi ser en tid av stora omvälvningar. Inte bara förändringar av jorden, utan stora förändringar av mänskliga samhällen runt om i världen. Något fåtalsvälde kommer inte längre att råda. Ty de få har redan sått fröet till sin egen undergång och kommer inte längre att ha något större inflytande eller kontroll över människan på er Jord.

Vi har kommit för att säga att en ny gryning snart ska bli synlig. Deras lögner och svek kommer inte längre att vara det enda som hörs, i stället hörs nya röster: Frihetens, Kärlekens och De Uppfyllda Drömmarnas röster.

Ja, säger vi, att den tiden är nära. Även om det inte alltid kommer att vara en smidig övergång kommer den verkligen ha burit frukt före slutet av detta århundrade.


Ett nyy Ljus kommer in i ert jordiska rike. Ett som kommer att avslöja dem med sina onda planer på världsherravälde. Då kommer deras grepp över mänskligheten lossas och man kommer åter börja planera och tänka själva.


Förnuft och Kärlek återvänder liksom de gamla, till sina rättmätiga platser på sina troner.


Jordbävningar:

Jordbävningar är ett fenomen som inträffar när jorden måste släppa oönskade spänningar och påfrestningar i sin inre kärna. För jorden är en känslig organism eller enhet och absorberar kraftiga känslomässiga och psykologiska utgjutelser från mänskligheten. När dessa föroreningar, ja, de är mentala och känslomässiga föroreningar, når en punkt där de riskerar skador på jordens kropp, då är en frigörelse nödvändig.


Har du inte behövt lite avgiftning från gång till gång? Tror du inte att jorden måste göra sig av med gifter för att försäkra sig om en god hälsa också?

Mänskligheten har blivit som en parasit som långsamt förstör sin värd, men så har det inte alltid varit. Förr insåg människan sitt beroende av Moder Jord och betedde sig kärleksfullt och respektfullt. Man hade sunt förnuft och tog hand om sitt hem, i vetskap om att det inte finns något annat för sin mänskliga form.

Utan jorden skulle människan upphöra att existera, men jorden skulle fortleva i många miljarder år, enligt människans sätt att mäta tiden.


Mänskligheten har förlorat all förnuft eller sunt förnuft och anser sig överlägsen jorden. Jo, på ett sätt är Människan faktiskt överlägsen, men större delen av mänskligheten är långt ifrån detta. Mänskligheten skändar nu inte bara sig själv och andra, utan också den Jord som är deras värd. Utan hänsyn till hennes hälsa eller välbefinnande, bokstavligen nedskräpas hon till att bli en livlös boll.

Ett förlorat paradis men ändå inte helt förlorat. När människan kommer till sina sinnen och beter sig på ett ordnat och respektfullt sätt och ser till sitt eget helande av kropp och känslor, då kommer jorden också att börja återvända till sin naturliga tillstånd av hälsa och välbefinnande.


Det finns ingen separation mellan jorden och människan, eller åtminstone den kroppsliga form som människan bebor medan hon är i mänsklig form. Kroppens form och jordens form är som en. Tillverkade av samma material och beroende av varandra för sin överlevnad eller kanske rättare sagt: Människan är beroende av jorden medan jorden kommer att fortsätta att existera även utan människor fast i ett bedrövat tillstånd. För människan älskade en gång jorden och jorden älskar fortfarande människan . Detta var det gamla paradigm som på nytt kan komma till existestens.


Människan har vilseletts, distraherats, lurats, och försenats i övergången från människa till Gud. Idag är människan en illa skadad kopia av sin tidigare härlighet. Hon hade en gång stor styrka och mentala förmågor vi bara kan drömma om idag. Människan är i ett bedrövligt skick och kan inte längre känna glädjen i att leva och kärleken till livet.

Himmel och Jord talar dagligen till mänskligheten, men deras budskap träffar döva öron. Utan ögon som ser, öron som hör eller sinnen som förstår, har människan gått förlorad i denna sorgliga värld, utan möjlighet att se Skaparens underbara verk. Ett Förlorat Paradis, men inte förlorat för gott.


För mänskligheten kommer en dag att vakna upp ur sitt självskapade mardrömsaktiga liv, och börja samarbeta och vara medskapare till en levande värld som vårdar och fullbordar.


Sök visdom och sök kunskap genom att söka Självet!

Självet har nyckeln till din frihet från fruktan och din frigörelse från din självpåtagna slaver, skapat genom egots bedrägerier och distraktioner.


Ni har alla accepterat en billig kopia av livet fastän detta ursprungliga verk av skönhet redan har givits till er alla. Ni har valt det onaturliga i stället för det naturliga och förlorat er anslutning till både den fysiska och den gudomliga världen..


Frigör er och känn återigen pulsen i livet som vibrerar runt omkring er. Släpp era rädslor och missuppfattningar och lita på er gudagivna förmåga att acceptera livet som det är, förlåt er själv era dumheter och acceptera er plats som medskapare med Gud i er verklighet!

Ni är alla som gudar, men vet det inte. Ni lever redan i frihet och kärlek, men accepterar det inte. Ja, acceptera nådegåvan för människor och vakna upp ur din sjuksäng och gå ut i fria luften med hälsobringande sol, vatten och grönska som kan försörja dig och de dina så länge du väljer att bo på denna plats som du kallar jorden.


Finansiella kriser:

Finansiella kriser inträffar nu, så som de alltid har inträffat när några manipulerar och styr marknaderna för egen vinning utan hänsyn till andra eller till konsekvenserna av sina handlingar.


Drivna av girighet, har sådana händelser alltid förekommit om och om igen under hela mänsklighetens historia. Ett fåtal har alltid kontrollerat marknaden för egen vinning under täckmantel av att ansvara för ett system som gynnar alla. De flesta upplever dock endast fattigdom och slaveri i ett system som i själva verket förstör alla chanser som de kunnat ha att blomstra i frihet.

För frihet är mål och syfte för alla som söker ett bättre sätt för inte bara sig själva utan för sina likar. Vi hör ofta fraser som skildrar en illusion eller rättare sagt, lögner som är helt obegripliga när de framställs på ett logiskt sätt. Vi får höra om och om igen hur mycket bättre vi har det än de som har kommit före oss.


Statistik förfalskas och lögner marknadsförs av era forum för vetenskap och handel. Knappast någon ifrågasätter dessa lögner av rädsla för repressalier.

Vi ser en tid då mänskligheten inte längre luras av dem som hänsynslöst sprider felaktig information och vilseledande råd. Vi ser en tid av ärlig ledarskap. Vi ser uppkomsten av sant ledarskap som ser till behoven hos de många och beter sig på ett rättvist och civiliserat sätt.


För vägen framöver kommer att vara rensad från många hinder och distraktioner när människan blivit tvungen att koncentrera sig på vad som är verkligt och bilda sig sin verklighetsbild ur det som förekommer naturligt i er värld.

Maskinernas tidsålder kommer snart att vara över och en ny av förnuft kommer att följa. Människan lär sig åter att använda sina egna sinnen som verktyg för att forma sin fysiska verklighet. Problem kommer att börja lösas snarare än undvikas så som idag är mode bland ert ledarskap. Ärlighet kommer att ta rodret och åter leda de barn som nu bara undervisas med lögner och galenskap.


Sundheten återvänder och dagens ohjälpsamma och självdestruktiva beteenden kommer att upphöra. Detta kommer att ske helt naturligt efter att Mänskligheten blivit tvungen att återuppbygga upp sin värld igen efter att askan har lagt sig. Jorden kommer att renas från gifter som kvarstår idag liksom gifter av sinnet och känslorna som har människan i en död grepp.


Ärligt Liv:


Ljus och endast ljus är helt tillräckligt för att läka alla sjukdomar och sjukdomar ur mänsklighetens långa lista över illusoriska klagomål. För Ljus för med sig en ärlighet i livet och med ett ärligt sätt kan inte illusionen av sjukdom finnas hos människan.

För Människan lär sig att vara sjuk, på samma sätt som han lär sig att vara oärlig, genom dem som vilseleder och vilseleder för sina egna själviska syften. En återgång till ärligt liv skulle ge en återgång till sunda individer och grupper i mänskliga samhällen.


Ärlighet är det som mest behövs i dag.


Människan har lärt sig att ljuga på samma sätt som han har lärt sig att bedra. Ty när några inför en falsk verklighet eller illusion, då kan inte längre Människan se med klara ögon, känna med tydliga känslor, och tänka med ett öppet sinne. Förnuft finns inte längre i detta system med mekanisk kontroll, och i stället råder sjukdom.

Ett naturligt system som ändrats till ett onaturligt kommer alltid att uppvisa sjukdom eller konflikter inom den mänskliga organismen. Bakterier, mikrober, virus och bakterier var alla skapelser av ett sjukt sinne som förmått andra att tro på sjukdom snarare än i hälsa.


Nu koncentrar alla sig på svaghet av varje slag och inte längre på människans naturliga styrka och hälsa, närda av ett starkt sinne som inte styrs av yttre påverkan. Människorna reagerar nu på fabricerade rykten och lögner som förstärks av förfalskad information och statistik som är obegriplig eller skulle sakna mening om människan fortfarande hade förmågan att tänka klart och se verkligheten.


En enkel tanke är alltid bäst. Komplexitet är en uppfinning av dem som vill förvirra i sina försök att kontrollera Mänskligheten.


Stanna och se på inte bara på det yttre landskapet, utan se inåt för att se var sanningen hör hemma. Hys inget förtroende längre för era massmedier. De är inget annat än medel för att lura massan. Du bombarderas med en mängd värdelös information för att distrahera och hålla dig borta från riktig information för dina beslutsfattande processer. I själva verket har ni gett upp er beslutsfattande förmåga och överlämnat den till några andra som underhåller er hellre än informerar om världen omkring på ett intelligent sätt.

Vi ser många mörka moln bildas i era mänskliga samhällen. Detta är en naturlig process som måste ske innan Ljuset kan frigöras i er värld.


Det finns så många konflikter nu när de få gör ett sista desperat försök att kontrollera mänsklighetens angelägenheter. Detta kommer att misslyckas liksom alla ansträngningar som kommer från en ego-källa kommer att misslyckas.


Ha ingen rädsla och vet att balansen kommer att återvända till er värld, vänlighet och förnuft kommer att åter styra över människans angelägenheter. För några kan se behovet av att återansluta till både naturen och till Gud. Detta är det enda sättet att upprätthålla en balans i din värld.

Låt inte rädslan vara din guide, utan låt kärlek och förnuft åter regera!


Självet:

Titta inte efter tecken, utan var snarare själv ett tecken för dem som vill finna en väg tillbaka till sig själva.


Det finns ingen destination i din värld eller i andra världar. Detta är bara ytterligare ett av de många distraktioner som införts i din värld att hålla dig från den heligaste och heliga platser som redan är inom dig. Alla de egenskaper som du drömmer om, alla de egenskaper som människan önskar inneha väntar tålmodigt redan inom varje människa på att upptäckas eller kanske rättare sagt, återupptäckas.


Gå till ditt Själv för att få råd, se till ditt Själv för att se drömmar uppfyllas. För ingen annan, oavsett hur begåvad eller kunnig, kan veta din väg bättre än Du Själv.


Lyssna på Självet som kommer att överrösta förvillarnas röster som ljuger och förvirrar och tar dig med på en resa bort från glädjen att leva! Sitt tyst och vänta på din egen visdom och känna styrka bubbla upp inom dig och överflöda i din vardag!


Känn det lugn och den visshet som kommer från Själv-säkerhet och vet att Himlen liksom Jorden nu är dina allierade.

Frukta inte din framtid, men vet att livet växer rikare för dem som lyssna till Självets Röst. Inse att livet skulle ha en helt annan känsla och konsistens om du bara återansluter till dig själv.


Det känns skönt när du blir snällare mot dig själv och låter Självets och Guds balsam hela din vardag. Problem kommer att uppstå ändå, men nu Självet inom dig kommer att hantera dessa problem i stället för att låta dessa problem hantera dig.

Vi kan se en väg framöver med många utmaningar som enkelt hanteras av Självet. Ja, Självet tar hand om sig på ett bra och positivt sätt. Glöm inte att Själv är här för att tjäna människan, liksom människan är här för att tjäna denna värld.


Kärlek uppstår hos dem som talar med Andens vänlighet och hjälper de behövande. Ja, att hela är att vara en hjälpare till dem som behöver, men bara tillräckligt länge för dem att få möjlighet att hjälpa sig själva och andra.


Vi söker andra av ditt slag att bära Andens fackla och visa alla som är villiga vägen tillbaka till sig själva. Det är alltid en resa i sig själv tillbaka till Självet. När man intar Jagets tron, är man sedan härskare av allt i sin egen personliga sfär, inte andras, men befälhavare över sin egen. Ja, självbemästring är en bra term att uttrycka det med.


För hur kan man styra ett rike om man inte kan styra sig själv genom Självets hjälp? Var stark, var snäll och föregå med gott exempel för andra med ett bättre sätt att leva i din värld.


Köp inte in i dessa visioner av undergång, utan sälj din egen vision om en himmel på jorden. När Himlen framträder inom din dimension är en mer behaglig tillvaro möjlig. Återanslut igen till Självet liksom till Jorden och känn skillnaden i livskvalitet!


Lev i fred och älska alla levande varelser på er planet. Naturen anpassar sig till dem som lever i kärlek och uttrycker styrka och andlig visdom i er värld.

Ett budskap om hopp:

Nu har vi ett budskap om hopp till dem som önskar en bättre väg i mänsklighetens värld.


Vi är bekymrade för att så många har blivit bedragna och kommit vilse på sin väg tillbaka till ljuset. Detta kan vi hjälpa på ett klart och enkelt sätt: Vi ger nådens gåva till människan så att påskynda utvecklingen av mänskligheten.


Vi ber alla att avsätta några minuter varje dag för tyst eftertanke och bön. Be om vishet, be om förstånd, be att du återfår den styrka som redan är din! Sök förlåtelse och handla efter orden!


Ha mer tålamod och vänlighet mot dem som behöver:

Man behöver inte ge svar eller lösningar på problem. Det är tillräckligt och långt mer effektivt att stå tyst och dela en känsla av lugn säkerhet med en klar insikt att varje person kommer att ledas längs sin egen väg och att livets lektioner skräddarsys för varje individ.


Om ni alla bara ville lyssna till er egen inre röst och till ljudet av livet runt omkring, skulle era vägar bli lättare att vandra. Lägg inte så mycket uppmärksamhet på underhållning, utan avsätt tid varje dag för att vistas på en lugn naturlig plats och känna pulsen i livet runt omkring er! Synkronisera era sinnen till Naturen och till Evigheten! Balansera de två och du kommer att hitta balans inom dig själv.

Dina bekymmer kommer att lätta och även stundtals upphöra, och i dessa stunder kommer du att bli fri från ego tillräckligt länge för att ansluta igen till Anden. Från denna återkoppling kommer en lugn, säker styrka och förmågan att bättre kunna hantera alla vanföreställningar, illusioner och distraktioner i din vardag.


Även ett par minuter varje dag kommer att lossa egots grepp, och dess skrämmande manipulationer för att distrahera dig från dig själv och verklighetens sanna natur.

Sök en enkel och glädjefylld tillvaro genom att vara glad för vad du har och hoppfull inför morgondagen.


Styr själv ditt sinne och dina känslor snarare än att låta dig ledas av egots råd! Var berget som tål vågorna! Lev i fred och återerövra din forna glans!


Nu! Känn dig själv och känn glädjen som väntar dig! Glädjen har aldrig lämnat din sida. Det var du som övergav glädjen för egots falska löften.

Ett budskap till uppmuntran för de som tjänar det goda:

Var vänlig mot dem som inte förstår den här vägen som du har get dig ut på. Ingen kan känna någon annans väg. För varje resenär har en egen Guide längs sin väg. Vägen är ibland trevlig bortom all beskrivning men vid andra tillfällen en mardröm av motgångar. Allt är nödvändigt om man ska utvecklas till en fullt medveten människa som en dag kan bära ljusets fackla för en annan. Ibland en enslig stig full av fallgropar, ibland en trädgård väg full av vänskap och glädje.


Fortsätt att vandra på din egen väg och lå andra fritt korsa sina egna avsedda vägar. Vissa går långsamt, några rör sig knappt, medan andra bärs lätt framåt som av vingar. Alla kommer fram en dag. Alla hälsas vid återkomsten.

Alla är tacksamma för den godhet och hjälp på vägen som de får av andra.


Gå tyst, men med säkra steg, njut både av stunder av ensamhet liksom stunder av härligt kamratskap. Kom ihåg att andra har gått före och markerat sina spår för att göra det lite lättare för de som ännu inte kommit. Du har lämnat din markeringar, liksom andra har lämnat sina. Alla har gjorts med en känsla av övertygelse och en känsla av att deras ansträngningar var inte förgäves.

Alla är ihågkomna i tidens bok och alla har hedrats för sina insatser till fromma för framtida generationer. Vet att era bidrag inte har gått obemärkt förbi och vet att du har varit älskad, liksom du nu är älskad, liksom du kommer att fortsätta att vara älskad på den stig som leder dig tillbaka till dig själv.


Var vänlig och kom ihåg den godhet som visas dig längs vägen. En bra väg, en av många som leder tillbaka till ditt hem bland stjärnorna.

2 comments:

Leovi said...

Beautiful and charming image. I love the evening sky.

Stranger in a Strange Land said...

Hello Leovi:

The picture was taken in the northern part of Arizona which is high desert with many mesas. It's the area with many Indian Reservations and is very beautiful and a very spiritual place.

Thanks for your comment and stopping by,
Mike