Thursday, June 9, 2011

NIONDE BUDSKAPET

Circular Rainbow by Stan Zimny
http://www.flickr.com/photos/stanzim/2491621631/
Here is the 9th Release from my faith-restored.com website that has been translated from it's original in English to the Swedish language by Ulf Brånell.  For all those who would like to read the orginal in English, please click on the link provided below:

http://www.faith-restored.com/billing9.htm


NIONDE BUDSKAPET


Vänta dig i morgon vad du önskar idag. Bryt ner gränserna till ditt högre sinne och ta emot Andens gåvor till Människan


Se alla som medarbetare och följeslagare på din väg tillbaka till oss. Se alla som jämlika partner i detta projekt för trons återupprättande hos såväl enskilda som hos Mänskligheten! Vänta dig i morgon vad du önskar idag. Bryt ner gränserna till ditt högre sinne och ta emot Andens gåvor till Människan!


Se alla som medarbetare och följeslagare på din väg tillbaka till oss. Se alla som jämlika partner i detta projekt för trons återupprättande, hos både enskilda och grupper.


Älska igen och låt dig beröras av det Ljus, som har kraften att upplysa alla hjärtan.


Se till framtiden inte bara för dig utan för hela mänskligheten. Dela dessa ord och tro inte på mörka tankar, utan föreställ dig en värld av underbart liv. En värld av ren luft, rent vatten, ren mat, och friska starka organ som tar hand om sig själva för att läka.


Ja, kroppen kan läka allt ont om den lämnas åt sig själv, utan störningar och under ledning av sin egen inre Röst.


Inte röster, utan Rösten. Det finns bara en röst att lyssna på och det är ens egen Röst från ens egen Själ, som har sanktionerats av Gud sedan Själen skapades.

Jorden kommer om den lämnas ifred att justera och balansera sig tillbaka till ett friskt tillstånd, precis som den mänskliga kroppen utformats för att göra samma sak utan yttre hjälp. Era moderna mediciner och psykologi har gjort mer skada än nytta. Man måste lämna nuvarande mänskliga system om det någonsin igen ska finnas möjligheter till en hälsosam tillvaro i er gemensamt skapade värld.

Vi kan hjälpa, men ni alla i mänsklig form måste göra det arbete som krävs om människan ska kunna fortleva och lyckas att skapa vad som redan finns, men förnekats och försummats. Stilla era sinnen och öppna era hjärtan för nya möjligheter och återta den makt och härlighet som en gång var Mänsklighetens!


Dröm, dröm, dröm och ha samtidigt fötterna säkert på jorden. Förena dina drömmar med andras och bryt den nedåtgående spiral som uppmuntras och belönas av dem som arbetar för det onda i er värld.

Se klart och känn sanningen i det vi säger! Acceptera inte blint våra ord, men titta runt och se vad som blivit av dig och andra och se framför er en frigörelse från fängelset, inte från era sinnen, utan från era egon.


Sök frihet och var inte rädda, för alla återkommer till sitt eget rike och kan åter sitta på Guds högra sida.


Sök inspiration och sök hjälp från din Själ, så kommer ingen skada att drabba dig. Lyssna inte till andra, utan lita bara på din egen inre röst. Den talar högt och med stor myndighet, men ändå kan få höra dess rop.

Låt inte mörkrens makter diktera sina lögner för dig och låt inte barnsliga viktigpettrar styra din vardag, utan var ledare och visa vägen till ett bättre sätt för alla! Var ett ljus för dem i mörkret och lät ingen hålla dig från din rättmätiga plats på tronen, vars heliga kammare finns i ditt hjärta.

För ni är som gudar, men ser det inte. De av mörkret har så irriterat och skadat era normala tankeprocesser, att ni inte längre kan lysa vägen för era sinnen mot en lycklig destination.


Ja, barderna sjöng för att inspirera och leda ens fokus tillbaka till sig själv. Det är här du hittar den styrka, beslutsamhet och uthållighet att fortsätta på era valda vägar. För genom att återansluta dig till din Själ eller ditt Själv ansluter du dig till Gud, en oändlig energiförsörjning och kreativa projekt.


För du kan redan nu skapa vackra saker, men du ser det inte. Vi kan se dem och deras effekter.

För denna rikedom blir inte sedd, utom av ett fåtal med en inåtriktad synförmåga, inte utåtriktad mot människornas värld. Sök de skatter som redan ligger inom dig och dela dem fritt med dem som behöver lugn inspiration mot det slutliga målet att komma tillbaka till sig själv.


Kom tillbaka till denna glädje och dela den med alla som är villiga att ta emot våra erbjudanden om Guds gåvor till människan.


Ett budskap i rättan tid ges inom ramen för tiden, och så kanske vi skulle kunna kalla detta budskap av oss tidlösa vänner till Gud och mänskligheten. Ja, vi är vänner till alla som vill lyssna till våra ord, vilka vi tillåtits ge, till nytta för er värld som ni kallar, Jorden, även om den också har andra namn som glömts bort eller ännu inte skapats av människan.

Frukta inte och fortsätter att dela våra ord av hopp och tröst och om en verklighet som ännu inte formats.


För nu i er värld har de gamla vägarna nått sitt slut. Girighet och bedrägeri kommer inte längre kunna regera era länder. Snart kommer en ny medvetenhet att utvecklas, som kommer att återbörda människan till sin rättmätiga plats på Guds högra sida. Ja, det är rätt sida vara på när vattnet är turbulent och man simmar mot strömmen.


Som en fjäder sakta glidande ner med vinden har vi kommit till jorden från vårt himmelska rike. Vi träffas där Himmel och Jord möts för att se möjligheterna. Låt inte rädslan vara er guide, för den har lett mänskligheten och dess samhällen nedför en väg av förstörelse och undergång.

Låt kärleken vara din guide och vänlighet din hjälpsamma följeslagare på resan tillbaka till dig själv! Låt alla åter älska allt som finns!


Sök en ny morgondag som kommer att se till behoven hos de många och inte bara hos ett privilegierat fåtal!


Mer tid i naturen med stilla meditation kommer att stärka din förmåga att ta kontakt med oss. Överallt där det finns få människor och större vardaglig kontakt med naturen runtom dig vore allra bäst. Och en plats där du kan ta mer ansvar för dina egna livsmedel och kosthållning.

Skogens och vattnens lugn och ro har mer terapeutiska gåvor och gör större nytta än sällskapet av behövande människor, som blint söker efter svar som andra omöjligen kan ge.


Svaren är personliga och bestäms individuellt av Själens avsikter för dig i mänsklighetens värld. Din själ är vänlig och kärleksfull och har en stor och mäktig visdom som andra i din värld saknar. Lyssna till din egen inre röst och var glad att du har betytt mycket för många även om du inte ser det själv vid denna tid i din utveckling.

Verkligheten bildas av människans sinne, alla har denna förmåga, men få vet hur man kan forma sin värld medvetet. Det är nu dags för dig att lära dig att kontrollera ditt sinne och dina känslor och att skapa fler glada, vackra skapelser efter din egen vilja, som nu kommer att dyka upp inom dig för att komma till uttryck i din värld.


Ja, människor har fallit för mörkret, men om en för med sig ett ljus, då kan det Ljuset säkert skingra deras mörker så att de kan se dårskapen i sitt levnadssätt och tillsammans med Oss de Himmelska återinföra Konungariket av Förnuft och Kärlek på Jorden.

Jorden är verkligen en juvel av oskattbart värde. Inte sådant värde som människor tillskriver föremål, utan det värde som De av Ljus och Jordens Hjälpare tillmäter henne.


Ja, Jorden rymmer många skatter av obegränsad rikedom för Dem med förnuft och ögon att se hennes skönhet och njuta av välsignelserna redan på det fysiska planet. Vi lever i en annan värld, men vi har inte glömt skönheten i Er värld och kämpar fortfarande för hennes existens.

Ni har förgiftat er själva , men ni kan aldrig förgifta era Själv!


Det kommer att ta många årtusenden innan jorden renat sig själv och återgått till ett hälsosamt tillstånd, men det är bergfast skrivet i stjärnorna och garanteras genom våra ansträngningar, att Vi av himmel och jord kommer att lyckas och återbörda Kärlek till tronen.


Vilken underbar tid det kommer att bli när människan åter kommer till sina sinnen och skapar världen omkring sig med ett vänligt och kärleksfullt hjärta!


Du och många har valt denna väg och kommer att lysa vägen för många fler som kommer efter, och som kan arbeta på ett mer behagligt och effektivt sätt på den starka grund och väl upplysta väg som kommer att finnas för framtida generationer.

För du ser, vi måste alla ta vara på våra bröder, det är de som kommer att hålla drömmarna vid liv och förnya dem och skapa dem på nytt. Varje generation bygger på det arbete som de föregående lagt ned, och så fortsätter det fram till tidens ände.


Tydlighet och stabilitet kommer att vara vägen för framtida generationer. Jorden kommer att lugna sig eftersom det kommer bli lugnare och lättare att ansluta till både himmel och jord och få kloka råd. Ja, Himlen på jorden eller "här, liksom i himlen".

Vi har kommit hit i dag för att tala om behovet av kärlek till varandra. Den har blivit så sällsynt i er värld. Vi ser en dag då den åter kommit tillbaka och mänskligheten än en gång lärt sig konsten att uppoffra sig och visa omsorg om varandra i stället för dessa själviska projekt som i dag står i fokus i er värld.

Vi ser en dag när man åter kommer att älska sina likar och deras barn, liksom kvinnorna kommer att älska sina män, och deras barn är älskade och omhuldade.


Vi vet att det är svårt för er att lita på varandra, och detta av goda skäl. Ni har valt en grym väg och glömt bort värmen från era egna hjärtan.


Vi vill återigen för att ni rör vid varandra med Ljuset ovanifrån som överförs genom era hjärtans centra. Detta kommer att öka under de närmaste åren allt eftersom mer ljus tillåts komma in i er domän i ett försök att åter balansera mörkret med ljus och sorglös energi.

Det är vi som hjälper mänsklighetens evolution tillbaka till sin egen källa, källan till Allt som finns, det som Mänskligheten har gett namnet Gud.


Var vänligare med dina ord och se resultaten i dem omkring dig! Var snäll både i tanke, ord och handling och var åter sann mot din sanna natur!


Lår dig inte skrämmas av egots falska ord, och lyssna trots dem till era hjärtans röst och inse att du kommer att få allt du behöver för att utföra den uppgift för vilken du har kommit till denna värld, och det är att lägga en grund för framtida generationer genom att göra vägen lättare för de som ännu inte kommit.

För de kommer att finna dessa ord och det kommer att tända deras hjärtan och återuppväcka deras minnen av vem de är och varför de har kommit tillbaka till er värld.


De kommer att leda vägen, återupprätta balansen och lära ut kärlekens väg för alla Guds varelser samt återupprätta respekten för jordens kropp.


Om inte himmel och jord sammanfogas, kommer inte denna uppgift att bli uförd.


Nu har vi kommit denna dag för att tala mer om ens fokus och hur det kommer att påverka ens världsbild och syn på andra.

Återigen säger vi till er och alla som vill lyssna: Upphör med vansinnet att fokusera på det värsta i och av er mänsklighet. Se istället till vad som är de bästa delarna av dig själv och projicera ut dessa bilder ut över ert mänskliga landskap.


Ansträng dig varenda dag att se på dig själv och andra med den vänlighet och medkänsla som redan finns inneboende inom er alla. Ritningarna för mänskligheten finns redan hos er och behöver bara lyftas fram och föras ut i er värld.

Det är nu dags för ett stort uppvaknande inom mänskligheten som kommer att leda till mer ansvarsfullhet i er värld


Vi ser så lite verklig godhet idag i er värld. En elakhet eller okunskap om vad som är möjligt när man bara lugnar sina känslor tillräckligt länge för att åter komma i kontakt med sig själv, vilket åter kan sätta er alla i kontakt med bättre och högre änglar i ditt väsen.

Det är bara en fråga om fokus eller koncentration. Om du mer och mer fokuserar på dina rädslor och dina ego-behov, då kommer du att ha mindre och mindre och mindre av det som för med sig lycka och förnöjsamhet.

Se vad som just hänt i er värld, där några mörka drivna av beslutsam girighet och lust efter mer har fört världens finansiella institutioner till ett tillstånd av kollaps. Detta kunde ha undvikits med lite klokhet och kompetent ledarskap som sett till välfärden för alla medborgare på er planet, inte bara till några av era imaginärt rika nationer. Hur kan en nation vara rik när så många lever i fattigdom, när det finns så mycket brott mot mänskligheten, när så många går förlorade i den egna förtvivlan och rädslan för en framtid, där de fruktat misslyckande, besvikelse och tomhet, något som kommer av missriktad eller i många fall missbrukad gudagiven förmåga att skapa en värld där alla kan känna sig som en del av det Enda ?


Ja, vi är alla en del av det Enda, liksom det Enda är en del av oss, som bara väntar tålmodigt på att du ska känna igen och acceptera dina inneboende förmågor att vara medskapare i denna värld som ni kallar, Jorden.


Istället för att aktivt gå med i en värld där invånarna visar kärlek och omsorg för varandra, har ni valt att förbli isolerade inte bara från varandra, utan från er själva.


Ni har valt en bitter frukt snarare än livets sötma.

Det är inte konstigt att sjukdom och fattigdom ökar. Vi försörjer alla varandra och det hjälper oss att stärka och upprätthålla vår emotionella och psykiska hälsa genom positiva interaktioner. Istället har ni valt att slåss mot varandra och projicera negativitet på varandra vilket har resulterat i en värld av krig, sjukdomar och finansiella kriser, framdrivna av girighet av ett fåtal, vars enda syfte är att förslava mänskligheten — så som de har förslavats av sina egna svagheter och behov av kontroll och makt över andra.

Det är som om en ond förtrollning har lagts över landet och medborgarna leds till sin egen undergång genom bedrägerier och lögner av de få som dåraktigt tror att de kan styra många. Det är inte ens ego som kan styra andra. Endast Jaget kan styra ego. När egot väl är under kontroll, kan sedan ego och Själen gemensamt skapa verkligheten. En verklighet som själen bestämmer kommer att stärka och berika världen runt omkring.


Själen är förenad med Gud, så den har tillgång till skönhet och balans och till det som ger kärlek, frid och glädje i er fysiska verklighet.

För vi är gåvans givare, inte gåvans mottagare. Vi översköljer er med välsignelser av Ljus och Kärlek varje ögonblick, men ni lever fängslade i era egna illusioner.


Vi söker dem som har modet att ställa sig vid sidan om sig själv, om så för bara ett ögonblick, och sedan stiga in i sig själva och känna de välgörande effekterna av denna relation mellan sig och sin Själ.


Vi ber er att inte frukta, utan vara modig och lita på er egen förmåga att nå utanför era vanliga världar till den extraordinära och magiska värld från vilken vi kommer. När dessa världar möts kommer en ny villighet och en ny styrka in i din mörka värld och lättar de bördor som du har burit längs hela din väg som människa.


Nu vill vi att ni ska känna denna nyfunna styrka och dricka ur den välsignade nektaren från vårt rike. Vi önskar er all lycka och att ni ska känna att ni har kommit till en ny plats för människan. Ty gåvan av mänsklighet fick ni för att kunna uttrycka er kärlek till varandra i mänsklighetens värld.

Ni har alla så mycket kärlek till er själva till andra, så varför inte projicera ut detta i er vardag och iaktta resultatet.


Lev i fred och i kärlek till varandra, glöm aldrig mer den Plats varifrån ni har alla kommit, och för in kraften fråm denna Plats som en helande balsam över era länder i er värld.


Kom, kom, kom och se vad som väntar alla som söker en bättre morgondag. En bättre morgondag för alla invånare i ert Jordiska Rike som alla älskar så innerligt.

Vi älskar din värld också, liksom du älskar våra tankar och känslor. För båda världarna är anslutna till våra hjärtan. Ja, som ett musikinstrument som spelar den vackraste och mest himmelska av musik. Vi sjunger våra sånger om kärlek, fred, och förnyelsen av allt som en gång var och skall bli igen.


Vi söker andra att delta i vår strävan mot frihet. En lång och mödosam strävan, men där målet redan har nåtts av människan. Vi är slutresultatet av det mänskliga sinnets och känslornas otaliga vandringar. Vi har kommit fram, så som ni själva en gång kommer att nå fram till Hjärtats centrum.

Vi sjunger så glada sånger när vi åter förenar oss med dem från vår egen forntid, er framtid, och vårt eviga nu.


Vi lever i en värld där dåtid, nutid och framtid alla samlas i det Eviga Nuet. Det Nu av makt, Nu av allt som någonsin har funnits, allt som någonsin kommer att existera, och allt som finns i Nu.

Vi söker dem som kan öppna sitt hjärta för oss och än en gång förnya sin strävan efter frihet från fruktan, den strävan som fullbordas genom ankomsten till Den Eviga Kärlekens Land


Vi ger dig ord som verktyg för att öppna upp hjärtat hos dem omkring dig på ett säkert och balanserat sätt. För våra ord bringa balans till dem som kan känna kraften bakom dem och inte är rädda att öppna sina hjärtan för vår kunskap, visdom, styrka och viktigast av allt, kärleken till mänskligheten.


Vi söker andra som du, som kan hela och undervisa dem runt dem om ett bättre sätt att leva.

Var kloka och låt er styras av den vita himmelens ljus och inget annat. Detta är vår guide och vår styrka och vi delar den med dig att dela det med andra.


Vi söker nu medhjälpare som förstår behovet av dessa ord om att skapa balans i din värld. Balansen kan och kommer att återställas igen.

När din vilja kombinera med vår vilja, i kombination med viljan ovanifrån, så kan stora förändringar ske för Jordens bästa och för det goda hos alla dess invånare.


Vi kan se att du är i behov av ord som medför en förnyelse av Anden. Det är sådana ord som vi ger dig för att du ska dela dem med andra som längtar efter en bättre väg i er värld.

Vi ser en framtid full av förvirring, missuppfattningar och feltolkningar som leder många till obehagliga situationer och till strid med varandra. Detta kaos kommer att föda en ny längtan efter frihet som en dag ska bryta de kedjor som binder människan till er tyranniska sociala ordning. Det ska ske på ett inte alltför trevligt sätt, men det kommer en dag. För det fnns många som är villiga att offra sig för drömmen om det goda för de många och för en mer jämn fördelning av makt och resurser.

Befolkningen kommer i framtiden att minska på grund av manipulation av grödor, vilket förgiftar människans livsmedel, den utbredda användningen av droger, med deras skadliga inverkan på människokroppen, och en total brist på organiserat och planerat handlande på grund av försvagad vilja och brist på inspiration och ledarskap i de mänskliga samhällena.


Detta kommer att passera över tid och ur askan av era forna samhällen kommer ett förnyat ledarskap att uppstå, som kommer att föra mänskligheten närmare sin verkliga natur, och riktiga, beprövade sätt att använda sin naturliga kraft för att skapa, att läka och att besegra de barnsliga rädslor som fått ett grepp om de färska och kreativa energier som kunde ge nya synsätt på Människans makt och förverkligande, i förlitan
på sina egna talanger och färdigheter, styrda av Själen, alltså Gud, mot en ny världsordning. Inte den världsordning som dagens tyranner nu föreställer sig, utan en värld som verkligen är inrättad, planerad och drivs av den inneboende godhet som sitter i människans Hjärtcentrum.

Inte längre kommer korruption, girighet och obalans att vara drivkrafterna, utan genomtänkt planering och en balanserad strategi för det levande. Girigheten kommer inte längre att segra och nu kommer vi att ha ett naturligt kretslopp av skapande, transformation, omvandling, förnyelse och därefter en återgång till att användas på ett annat sätt genom anordningar som är bättre anpassade för den nya tidens verklighet.


Den tidigare vanan att skapa ur icke-verkligheter som leder till kaos och förvirring kommer inte längre att existera. Nu kommer Mänskligheten diskutera och planera system som är anpassade till verkligheten i tiden och de miljöer som finns.


Vi kommer att planera för Nuet medan det förflutna och framtiden kommer att ta hand om sig själva. Vi kommer att leva i harmoni och balans med jorden och varandra.


Du kommer att ha något annat val än att ändra din ålderdomliga metoder som inte längre fungerar. Utbildning kommer att vara vad det är avsett att vara: Ett sätt att anpassa sitt tänkande till uppgiften utifrån just den tid och plats som gäller. De äldste och de med verklig kompetens och kunskap kommer att leda vägen och alla kommer att blomstra i detta system.

Varje generation kommer att bygga vidare på detta och ändra sina strukturer enligt gällande realiteter. På detta sätt kan effektiv produktion och tjänster upprätthållas och justeras över tid i takt med hur jordens villkor och de mänskliga samhällena förändras.


Temat idag är hur man överlever de närmaste dagarna:


Du måste alla börja spara på styrka och inte längre investera din tid och energi på att samla materiella tillgångar. Se om dig själv, din hälsa, och välbefinnande och lev på ett sätt som hjälper andra att se behovet av att fokusera mer på positiva aktiviteter och resultat.

När du ser någon i nöd, öka inte deras bördor, utan var vänlig och betrakta dem lugnt och kärleksfullt. Du behöver inte bli alltför inblandad i dem. Det räcker med att projicera en lugn och stabil energi, om så bara för ett ögonblick, som kommer att lyfta upp och stödja dem. Detta är tillräckligt för att åstadkomma en varaktig förändring i deras medvetande. Kärlek är för ögonblicket, den lever och kämpar i Nuet av din vardagliga tillvaro.

Var som ett ljus som förs till en mörk plats, så att alla där kan se sin omgivning och förstå var de befinner sig. För det är så få som verkligen kan se det som är i närheten. Deras sinnen är uppslukade av myter och distraktioner som har lagts i deras väg, de kan aldrig riktigt se sanningen i sina liv eller i sin naturliga omgivning. De lever i en tät dimma av missförstånd och bara när solen visar sig kan denna dimma skingras och sanningen synas klart igen.

Vi kommer till er och ber er att vara som en fyr som varnar och vaktar fartygen från grundstötning på förrädiska klippor. Låt ditt ljus bli en ledstjärna i mörkret och dimman så att man kan se dess verkliga natur och hur omgivningen verkligen är beskaffad.


Var inte blyg och var inte rädd, för tiden är inne, den stora kraschen har kommit och mänskliga samhällen kommer att tvingas att söka nya sätt att leva. Ekonomin måste baseras på fakta som skapas av dem med sanning och kunskap. Nytt hopp måste ges till de många som låtit skuld bli sin följeslagare och har glömt nödvändigheten av ärlighet i alla mänskliga strävanden, oavsett om det är sociala, akademiska, ekonomiska eller rör de sinnenas nöjen som är gratis - att se och känna den skönhet som finns runt om.

Var inte rädd, utan gå djärvt in i morgondagen. För vägen är smal och det finns många fallgropar, så den som leder måste sprida ett starkt ljus så att de som följer tydligt kan se vägen framåt. Ju mer ljus, desto tydligare och säkrare resa.


Vi ber alla att upphöra med dessa dåraktiga drömmar, byggda på lögner och bedrägeri. Dröm endast med lätt och kärleksfullt hjärta och forma de lösningar som kommer att ges till dem som söker en bättre väg inte bara för sig själva, utan för de många.

Sök det gemensamma goda, men var inte gemen! Var som en stigfinnare som leds av säkert mod och en vilja att hitta en väg där man kan färdas utan att alltför mycket svårigheter. Sök på nytt det inom dig som kan lysa upp din egen väg i morgon, liksom underlätta vägen för dem som kommer att följa. De kommer att vara tacksamma för dina och andras uppoffringar för att göra deras väg lättare och säkrare.

Vi har visat vad farorna egentligen består i, och det är den barnsliga rädslan, inte lugnet och säkerheten hos de med mognad och styrka, som har utvecklats genom deras många upplevelser i livet.


Kom, kom, kom och vi kommer att leda vägen förbi din smärta och dina rädslor, till ett land som väntar på din återkomst. Detta land är ditt sanna hem, en gång glömt, men nu återerinrat. Med detta minne följer en frid och en glädje i att vetskapen att en trygg hamn väntar din återkomst och ankomst.

Njut av resan, missa inte det vackra omkring dig eller upptäckarglädjen. Håll glädjen nära dig och alla faror kommer att försvinna när du närmar dig dem på vägen.


Många talar om en global depression, men få talar om hur mänskligheten går förlorad i tråkighetens depression i sina sinnen och känslor. Detta är den verkliga depression som i sin yttre projektion har resulterat i instabila samhällen, spekulation, förlorade intäkter, och sviktande ekonomier, både på individuell och på gruppnivå.


De unga kan inte längre se en väg ut ur detta dilemma. De har blivit lurade av giriga och oärliga äldre män i era finansiella institutioner under kontroll av dem av svaghet i era statliga institutioner.


Var finns visionen om det allmänna bästa?

En gång levde ett fåtal män som var gudomligt inspirerade, som talade om människans förmåga till goda gärningar, att skapa rättvisa institutioner, att administrera rättvist och med integritet.


De gav en gåva av en vision av en ny morgondag där människor skulle vara gudomligt inspirerade och arbeta som Guds ombud för att skapa samhällen där det gemensamma bästa blomstrar.

Några lyssnade, men med tiden perverterades deras goda arbete och i stället prånglas nu den allmänna girighetens filosofi ut. Dessa nya röster kommer från dem av svaghet, som använder list och bedrägeri som sina verktyg. De har förgiftat Mänskligheten , fysiskt genom konstgjorda substanser och känslomässigt genom kontroll av globala media och nätverk för att föra ut sina visioner om rädsla och smärta.

Några gör motstånd, men deras röster hörs mindre och mindre på grund av den ökade kontrollen från dem som finns i mörkret. Som ett resultat, upplever ni nu en världsomspännande kris, en förlamning av rädsla som har styrts och styrs av ett fåtal. Dessa få är verkligen dumma och kommer inte att lyckas. För de kommer snart att avslöjas som vad de verkligen är och vad de har verkligen gjort mot sina medmänniskor och det kommer de att få sota för, inte bara de, utan de många som har letts vidare på vägen mot förstörelse och förfall.


Frukta inte, en kollaps är oundviklig och nödvändig. Vi vet att ni tycker att våra ord är kalla, men det är inte vi som deltar i denna fruktlösa strävan. Vi har gett varningar om och om igen i många olika kulturer och tider och så få har lyssnat. Istället har de valt en väg av sorg och elände och förnekade möjligheter.

Nu har kommit en tid av stort uppvaknande till vad som verkligen har inträffat. Inte längre kommer mänskligheten bli lurad av falsk statistik och information. Nu kommer medborgarna att använda sina egna gudagivna förmågor att urskilja och se vad som är sant och osant.


Oansvarighetens lätta väg kan inte längre fortsätta. Det är dags för varje människa att ta ansvar inte bara för kvaliteten på sin egen existens här i er värld, utan det är också dags att se till de mänskliga samhällenas kvalitet och fortlevnad.

Ni kan inte längre bara se till ett fåtals intressen, det är därför ni har kommit till denna farliga skiljeväg i människans evolution. Den mänskliga gemenskapen är en gemensam insats och ett gemensamt skapande. Alla måste delta, alla måste vara ansvariga, alla måste agera för att vidmakthålla det gemensamma bästa.


När det goda blir vanligt, då kommer dessa problem i mänskligheten att upphöra att existera. När modet anländer, då sker rörelse. Rörelse mot en värld av kärlek och gemensamt ansvar. En framtid med ärlig och rättvis resursfördelning och användning.

Inte längre kan ett fåtal skörda denna jords rikedomar medan många andra lider av fattigdom och smärta. Hur kan det vara bättre att vara en härskare i helvetet än medarbetare i ett himmelrike på jorden?

Se inom er till er egen styrka visdom och kraft att förändra och förvandla materia. Ta ledningen och led ego! Skapa något så bra och värdefullt att man i kommande tider kommer att undra hur det någonsin kunnat vara på något annat sätt i mänsklighetens värld!

Allt är inte förlorat. Det finns fortfarande hopp eftersom det alltid finns hopp i mänsklighetens värld. Ljuset dämpas i och för sig för varje dag, men även detta kommer att resultera i att mer ljus tillförs din värld, genom att framtida ljusarbetare inskrider för att återupprätta det allmänna bästa, vilket långt ifrån är bortglömt glömts bort och ersatts av vad du kan kalla, den gemensamma girighet, som har resulterat i stora obalanser bland människorna.

Vi ser detta som ytterligare ett steg mot insikten om att strävan efter materiell rikedom är ren dårskap och bara medför att er mänskliga gemenskap förstörs. Ett fåtal har övertygat de många om en falsk väg, en väg av kaos och förstörelse av allt som var och är fortfarande bra. Några har varit djärva nog att tala ut mot nuvarande trender som driver mänskligheten i ett djupt och farligt mörker som kommer att leda till total förintelse av mänskliga samhällen.

För dessa av svaghet har inte bara förstört hela nationer, utan i sin blinda strävan efter kontroll av människors sinnen ingjutit rädsla så att deras onda planer inte kan ses, utom av ett fåtal som säger ifrån, men likt röster i öknen. Inte bara har de förstört all tillit och förtroende, utan även sina egna familjer och sig själva, trots att de inte kan se det än. Men snart stundar räkenskapens dag och de kommer att avslöjas för sina brott mot den mänskliga anden.

Deras samlade förmögenhet kommer inte att ha någon betydelse för dem som hungrar och törstar inte bara efter rent vatten och mat, utan efter för friheten att uttrycka sin mänsklighet och godhet utan rädsla för repressalier. Det är sorgligt att det gått så långt, men folk kommer att lära av detta och kommer inte längre vara så lätta att lura för dessa illvilliga lagvrängare i deras strävan att fängsla förnuftets och kärlekens sista röster. Dessa män kommer att dömas av såväl Gud som medborgare, och aldrig mer kommer tyranner att kunna regera så effektivt.

Kom ihåg det gemensamma bästa! Ha tillit till varandra och er Gudagivna förmåga att skapa den framtid som ni vill! Lek inte längre offer och skyll på ledarlösa ledare, utan sök nya visioner! Låt ljuset från Liberty åter visa den ljusa och lätta vägen tillbaka till din inneboende rätt till "liv, frihet och strävan efter lycka." För dessa ord var inspirerade av högre änglarna i mänsklighetens väsen. Inspirerade, levde för en kort stund, men glömdes snart.


Inte längre kan ondskan kasta sina mörka skuggor över landet. Det är dags för en ny början och en ny hängivenhet för att ansluta till och ta upp och utåt vad som är bäst inom vår mänsklighet.

Bryt denna onda cirkel och kom åter till dina sinnen och se andra som medskapare och samarbetspartners snarare än konkurrenter om de imaginära värden som ni har satt på jordens resurser.


Be om vägledning och tro att en ljus och härlig framtid väntar mänskligheten i slutet av denna cykel av slaveri och hotelser. Anslut åter till era hjärtans ljus och låt dem lysa vägen för dig och dina medresenärer. Var inte rädd, utan djärv, och räds inte de av mörker som bedrar och föder er med falsk information för att kontrollera er och få er att gå deras ärenden.

Var djärv och säg nej till dem som sprider vilseledande sanning och misstro mot andra som visar ett annorlunda sätt! Säg ja till dem som visar på sätt att åstadkomma hjälpsamt samarbete som leder till byggandet av nya mänskliga samhällen. Låt ert Ljus nå ut i er värld av mörker, så att andra kan se att inte vara rädd.


Var inte längre oansvarig, utan skapa hellre än förstör! Stoppa striderna så att ni kan börja se likheterna hos era förhoppningar och drömmar. Det räcker inte att bara några få drömmer om en bättre morgondag, många måste vara med i denna strävan för allas bästa. Ja, allas bästa måste bli framtidens kallelse.

En dag kommer Mänskligheten att se tillbaka på dessa tider och förstå att det bara var en del av Guds plan, kanske inte en trevlig del, men en nödvändig del i utvecklingen mot kärleksfull godhet. För gamla sätt, gamla mentala och känslomässiga strukturer måste förstöras innan nya skapelser kan ta deras plats. Det är den eviga cykeln av skapande och förstörelse som leds av Guds händer. Vi ser detta i naturen, så varför har människan lurat sig själv att han inte längre är en del av jorden och dess cykler?


Jorden förändras, länder framträder och går under, skogar växer upp och försvinner, djur och befolkningar flyttar. Kan ni inte se att mänsklig gemenskap är som kretsloppen i naturen? Nationer reser sig och faller. De av Ljus bildar de stora nationerna och de av mörker, förstör dem. Detta är en naturlig cykel av förändring så att människor kan lära av sina erfarenheter.

Nu är vi i den del av cykeln där tråkighet regerar sinnen och känslor och vi fokuserar på storheten från förr endast med ord, så att världens länder leds mot en fullständig social och ekonomisk kollaps. Frukta inte! Från dessa ruiner kommer en ny styrka att växa fram, en stor visdom, och en vilja att bygga mer rättvisa och bestående strukturer där det som är bäst i er mänsklighet kan växa och frodas och mänskligheten kommer att leva på ett moget och ansvarsfullt sätt och era uråldriga drömmar om rättvisa och frihet kommer att realiseras.

Ha tro på er själva och tro på en framtid där män och kvinnor kan se varandra i ögonen, skaka hand och komma överens om hur en värld ska skapas som ser till det goda för många, snarare än det goda åt ett privilegierat fåtal, det som ju resulterat i rådande missbruk av era gudagivna krafter och gåvor för att skapa era mänskliga samhällen.


Se och känn åter den Glädje, Styrka och Kärlek som nu är vilande inom er och bara väntar på att ni ska öppna dörrarna till era fängelser och gå ut i ljuset av en ny morgondag!

Att fokusera på godhet:


Att kontrollera sina tankar är mycket viktigt i den andliga strävan efter förståelse. Sinnet attackeras ständigt av bilder runt omkring och väljer dem som bäst passar dess egna aktuella mentala bilder eller konstruktioner.


Om man ständigt uppmärksammar negativa beteenden eller handlingar, kommer man att själv skapa sådana genom sina egna tankeprocesser. Om man koncentrerar sig på mänsklig godhet och på handlingar som uttryckt godhet i era mänskliga samhällen, då kommer man att förenas med andra medarbetare i byggandet av det goda.

Denna koncentration, fokus på godhet eller på ens hjärtas ljus är en av människans största prestationer. Man attackeras ständigt av negativa bilder av grymhet och svek, och detta försvagar ens föresatser att fortsätta på den väg av Ljus som ånyo leder en tillbaka till sig själv eller till Själen som i sin tur en gång kommer att återansluta till Gudarnas Ljus. Från denna plats utgår alla positiva möjligheter och från denna plats kommer bra val göras såväl för ens egen framtid som för den mänskliga gemenskapens framtid.


Låt din själ vara din guide och inte era medier, regeringar, religioner, eller institutioner. För de behöver ännu utvecklas åtskilligt för att kunna leda dig tillbaka till dig Själv.

Tillbringa mer tid i stilla kontemplation, i bön, meditation eller genom att bara sitta på en lugn plats bland träden, i närheten av vatten, med fötterna fast förankrade i marken och hjärtat anslutet till himlen. Var lugn och fridsam, låt det transformerande Ljuset fylla din varelse och rena dig från implanterade falska tankar och känslor som avleder din egen kraft och förmåga att skapa den fysiska verkligheten.


Kom till insikt om att verkligheten är en skapelse av sinnet som kan smaksättas med egna känslor. De av kärlek, lämnar en nöjd och i balans med himmel och jord och de av rädsla lämnar en i ett obalanserat, ohälsosamt, och försvagat tillstånd.

Ja, man kan stoppa negativa skapelser genom att föra ljus till sig själv och projicera ut en positiv eller hälsobringande och samhällsuppbyggande skapelse som uppväger andra negativa fält.


Så, vad de kloka i Ryssland sade var sant, just som vi har sagt till dig alla dessa år: Ni kan neutralisera mänskliga katastrofer - krig, hungersnöd, farsoter, naturkatastrofer och ersätta dem med lugna, balanserad kärleksfulla bilder som är skapade ur ett harmoniskt liv som kommer från respekt och kärlek till såväl din egen Jord som ditt hem i vårt Himmelska Rike.

Var som en filmregissör och skapa respekfulla, inspirerande och hälsosamma bilder av en framtid där de av mognad, ansvar och kärleksfull omsorg om varandra utgör de styrande och inte längre är förföljda, och där ledarskap uttrycks och accepteras som norm snarare än undantag, så som i era nuvarande samhällen.


Tänk dig en värld där människor talar sanning, håller sina avtal och går samman för det gemensamma bästa. En värld utan gränser, men där alla gränser respekteras. En värld där de starka får tjäna sin själs syften och kan räcka ut sina händer i vänskap och förtroende och dra upp dem som har förlorats i mörka regioner av sina sinnen och känslor.

Tänk dig en värld som skulle utvecklas till en plats där kärlek och uppriktighet härskar. Inget behov av giriga strävanden, bara en öppen och ärlig handel baserad på verkliga fakta, så att verkliga lösningar kan hittas och genomföras. För hur kan man bilda ett partnerskap grundat på lögner och bedrägeri, så som det nuvarande mänskliga sättet att bete sig?

Rak och ärlig kommunikation kommer att leda mänskligheten rakt till Hjärtat av alla Hjärtan, denna plats ur vilken allt liv uppstår och strömmar ut.


Vi ser en räkenskapens dag och inlösen. Först börjar några att öva moget och ansvarsfullt levnadssätt och när andra ser den effekt detta får på deras personliga och gemensamma världar, så kommer de att se att ja, detta är en möjlighet att leva på ett vänligt och ärligt sätt, och gå samman med andra för att försäkra sig om det goda för hela mänskligheten.


Det är bara ett beslut bort. Bara ett val att leva sitt liv från en plats av kärlek snarare än en plats av rädsla. Kärleken kommer att tvätta bort de härdar av rädsla som har förgiftat er planet och dess invånare.


Ja, det är kärlek som är nyckeln till ens hjärta, som är nyckeln till vår himmelska sfär. Vi väntar tålmodigt vid hjärtats dörr. Vem kommer att öppna och gå in och besöka oss i vårt Glädjens Rike? För det är i glädje som vi lever och i glädje kommer du in till oss för att sedan återvända för att föra med dig inte bara ett budskap om glädje, utan dess faktiska närvaro till ert land.

Vänlighet:


Genom vänlighet, menar vi en anda av att ge inte bara av sig själv, utan att ge Andens gåvor till mänskligheten.


Vänlighet är lågan som bränner bort smutsen. Vänlighet är så söt och härlig, men ändå är det få som öppnar sina sinnen och hjärtan för dess gåvor. Vänlighet för med sig kärlek och med kärlek kommer försoning med alla som bor i ert jordiska rike.

För människor vägrar att älska varandra. Istället håller de fast vid det som skiljer, inte bara mellan varandra, utan som delar hela samhällen. Vi hör ofta att vårt sätt är den sanna vägen och det enda sättet att försoning och till Gud, men Gud har skapat alla sätt så att alla kan välja efter sitt tycke eller temperament. Var och en kan välja den väg som ger dem den största tillfredsställelsen och lyckan, och vem kan säga att just deras väg är större, eller kortare, eller mer direkt, eller den enda vägen till Guds ljus, när Guds Ljus lyser upp alla vägar och lyser upp alla hjärtats stigar för hela mänskligheten?


I vänlighet, säger vi: "Gå och vara glad och låt ingen hindra dig från den väg du valt genom denna värld!"

I vänlighet, säger vi, "Frukta inte att ni har valt fel väg när Gud har gått dem alla redan innan tidpunkten för avresa!"


I vänlighet, säger vi, "Frukta inte för dem som gått vilse, för de bara har förlorat sin väg så att du kan hitta dem igen."


I vänlighet, säger vi, "Var generös och hjälpsam mot alla som du möter på livets väg. För en dag kommer ni att mötas igen och din vänlighet kommer att återgäldas!"

I vänlighet, säger vi, "Var vänlig och vänligheten kommer gå vid din sida när du färdas genom livet."


I vänlighet, säger vi, "Älska alla så som du själv skulle vilja bli älskad och glöm aldrig att alla är älskade, liksom att alla kommer att älska en dag."

I vänlighet, säger vi, "Var inte hård med dina ord, för din hårdhet blir ett hinder för dem som vandrar efter."


I vänlighet, säger vi: "Låt era hjärtans ljus lysa när din väg går in i andras mörker, så att de som kommer efter kan se bättre."


I vänlighet, säger vi, "Älska även när alla omkring dig säger att du är dum och kommer att möta ett farofyllt slut. För endast de som vägrar att älska kommer att hamna i fara på grund av sin egen självpåtagna blindhet."

I vänlighet, säger vi, "Gå, gå, gå men rasta då och då för att se horisonten så att du inte förlora din riktning och förlänger resan i onödan. För alla resor har en början och ett slut och alla kommer att sammanstråla på slutdestinationen, som kommer att vara hos dem själva. "


I verkligheten färdas vi i cirklar, där vi möter oss själva från tid till annan. I själva verket går vi runt, vi åtskiljs eller träffas aldrig, vi är alltid bara med oss Själva och alltid på vår egen väg.

Vi säger till alla som vill lyssna; gå med oss som vandrar med Gud och frukta inte vägen. I verkligheten finns det bara en väg och det är Guds väg.


Om du väljer att se din väg som åtskild, då kommer du verkligen att vara åtskild från dig Själv. Om du väljer att se din väg som en av många som alla slutar hos dig Själv, så börjar du förstå att du har gått i cirklar ledande ingenstans, men på sitt sätt överallt. Du har fastnat i cirkeln och gått vilse i dig själv. Nu kan du träda ut ur cirkeln och efter århundraden av vandrande, har du hittat dig själv.


For those who would like more information on the translator, please click on the link below:


http://www.klokast.se/

No comments: